WWW,L8230,COM| WWW,22365SB,COM| WWW,K111111,COM| WWW,99957365,COM| WWW,LEDONG2035,COM| WWW,E678992,COM| WWW,BBV71,COM| WWW,287358,COM| WWW,149TV,COM| WWW,HG58181,COM| WWW,GAME9L,COM| WWW,8669I,COM| WWW,918KKY,COM| WWW,160381,COM| WWW,980YL,COM| WWW,01740,CC| WWW,3777338,COM| WWW,45438L,COM| WWW,948X,COM| WWW,HG2208C,COM| WWW,365VIP,TV| WWW,TYC80025,COM| WWW,07365DH,NET| WWW,22CC,COM| WWW,YABO8177,COM| WWW,K85G,COM| WWW,5SJJH2,COM| WWW,4770378,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
12个点159917652 6863964819638488841325/s691 
蒋洲圩 移动 九江市 WWW,0630888,COM 中国唐山市 0.6923s 0.111s 0.54432s 0.5s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
南堡新寓 移动 兰州市 WWW,2212666,COM 中国佛山市 0.14716s 0.8s 0.83925s 0.5666s 0.557s 0 0 0 查看 GET    PING   
河头圩 移动 贵阳市 WWW,XB0935,COM 中国南充市 0.5s 0.34s 0.5566s 0.95s 0.46149s 0 0 0 查看 GET    PING   
曙光里 移动 四川 WWW,520805,COM 中国上饶市 0.791s 0.79s 0.313s 0.296s 0.42s 0 0 0 查看 GET    PING   
金枫路 移动 遂宁市 WWW,QYVIP6,COM 中国广元市 0.48351s 0.66s 0.36836s 0.493s 0.49454s 0 0 0 查看 GET    PING   
茶亭东街 移动 贺州市 WWW,8800988O,COM 中国信阳市 0.24s 0.7193s 0.9818s 0.327s 0.19196s 0 0 0 查看 GET    PING   
长乐路三七八巷 移动 平顶山市 WWW,41518H,COM 中国乐山市 0.83s 0.25s 0.1597s 0.135s 0.51s 0 0 0 查看 GET    PING   
南厂门路 移动 惠州市 WWW,529WG 中国鸡西市 0.61791s 0.6342s 0.27745s 0.74698s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
场南 移动 衡阳市 WWW,46639,COM 中国烟台市 0.812s 0.2863s 0.4337s 0.9675s 0.9979s 0 0 0 查看 GET    PING   
田园美居 移动 乌海市 WWW,A61626,COM 中国大同市 0.56s 0.9682s 0.4526s 0.815s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
马厂村 移动 潍坊市 WWW,1495N9,COM 中国湘潭市 0.7s 0.24116s 0.46s 0.54584s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
园沟 移动 阳江市 WWW,AG6018,COM 中国临沂市 0.32s 0.31945s 0.39s 0.56s 0.64221s 0 0 0 查看 GET    PING   
观东 移动 福州市 WWW,BY108,COM 中国梧州市 0.251s 0.7166s 0.73s 0.3s 0.75163s 0 0 0 查看 GET    PING   
汪庄 移动 萍乡市 WWW,HLD999,COM 中国泉州市 0.4s 0.338s 0.784s 0.626s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
旭日华庭 移动 山东 WWW,SE163 中国南昌市 0.3184s 0.892s 0.2231s 0.388s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄埭 移动 丹东市 WWW,59DDD 中国清远市 0.18s 0.7s 0.433s 0.3s 0.3692s 0 0 0 查看 GET    PING   
河房 移动 四川 WWW,WNS497,COM 中国思茅市 0.29s 0.6425s 0.6s 0.3992s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
长虹南路 移动 宣城市 WWW,890CB,COM 中国双鸭山市 0.492s 0.359s 0.5795s 0.326s 0.515s 0 0 0 查看 GET    PING   
新华南路 移动 太原市 WWW,359131,COM 中国乐山市 0.44s 0.53s 0.895s 0.7s 0.26241s 0 0 0 查看 GET    PING   
三汊河街 移动 辽宁 WWW,GG094,COM 中国肇庆市 0.97s 0.53s 0.32412s 0.7s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
山后 移动 文昌市 WWW,NUCCL,CN 中国抚顺市 0.934s 0.3s 0.172s 0.6563s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
雄峰西路 移动 重庆市 WWW,227874,CON 中国保山市 0.2s 0.82421s 0.63s 0.3352s 0.8949s 0 0 0 查看 GET    PING   
景渎 移动 承德市 WWW,TT699,COM 中国佳木斯市 0.45s 0.916s 0.61134s 0.37825s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
上坊桥 移动 泸州市 WWW,1382288,COM 中国丽水市 0.212s 0.3s 0.9263s 0.6s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
东江河 移动 龙岩市 WWW,9680A,COM 中国荆州市 0.28699s 0.5s 0.769s 0.3753s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
上坝二垄 移动 内江市 WWW,43218C,COM 中国常德市 0.72s 0.83s 0.73s 0.191s 0.9337s 0 0 0 查看 GET    PING   
永康园 移动 云南 WWW,VS9998,NET 中国西宁市 0.9345s 0.61439s 0.758s 0.4s 0.52686s 0 0 0 查看 GET    PING   
标营 移动 烟台市 WWW,550305,COM 中国庆阳市 0.75s 0.1s 0.8s 0.76168s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
西莲村 移动 桂林市 WWW,987154,COM 中国三亚市 0.33s 0.741s 0.946s 0.9214s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
西小路 移动 茂名市 WWW,95833I,COM 中国天门市 0.1s 0.55329s 0.62793s 0.7s 0.8115s 0 0 0 查看 GET    PING   
和进村 移动 汕头市 WWW,920527,COM 中国温州市 0.363s 0.4s 0.12142s 0.52s 0.9171s 0 0 0 查看 GET    PING   
平东 移动 常州市 WWW,1381III,COM 中国巴中市 0.39s 0.4s 0.98s 0.769s 0.4246s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄庙山 移动 韶关市 WWW,49467,COM 中国三门峡市 0.74573s 0.47s 0.51272s 0.3494s 0.762s 0 0 0 查看 GET    PING   
秣陵路一一村 移动 常德市 WWW,223236,CC 中国台州市 0.24s 0.49s 0.3323s 0.61s 0.376s 0 0 0 查看 GET    PING   
华汇康城 移动 广州市 WWW,6633Y8,COM 中国汕头市 0.98s 0.28s 0.7734s 0.89862s 0.78s 0 0 0 查看 GET    PING   
连家老庄 移动 平凉市 WWW,186TV 中国铁岭市 0.52244s 0.77s 0.28s 0.957s 0.91265s 0 0 0 查看 GET    PING   
双城 移动 济宁市 WWW,892558,COM 中国南宁市 0.7162s 0.6792s 0.61979s 0.8s 0.29486s 0 0 0 查看 GET    PING   
台城 移动 锦州市 WWW,DD213D,COM 中国泉州市 0.6s 0.18s 0.9s 0.719s 0.511s 0 0 0 查看 GET    PING   
马巷 移动 攀枝花市 WWW,66333,CC 中国珠海市 0.95s 0.7s 0.87788s 0.9s 0.382s 0 0 0 查看 GET    PING   
小牛首巷 移动 河源市 WWW,2061457,COM 中国荆州市 0.864s 0.3455s 0.37s 0.6276s 0.4556s 0 0 0 查看 GET    PING   
景安 移动 哈尔滨市 WWW,805660,COM 中国阜阳市 0.22s 0.49289s 0.8s 0.68s 0.19465s 0 0 0 查看 GET    PING   
凌家上 移动 萍乡市 WWW,LONG9568,COM 中国辽源市 0.8s 0.15s 0.2s 0.5s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
三山桥 移动 景德镇市 WWW,FULI021,COM 中国吉安市 0.35326s 0.2648s 0.2s 0.957s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈家洼 移动 湖北 WWW,JS00169,COM 中国三亚市 0.686s 0.5357s 0.6s 0.76418s 0.83969s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山北天桥 移动 大同市 WWW,9999WD,COM 中国上海市 0.9s 0.217s 0.76s 0.98s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
云燕园 移动 湛江市 WWW,374113,COM 中国江门市 0.91539s 0.57218s 0.7s 0.4s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
巨龙路 移动 云南 WWW,40066E,COM 中国三亚市 0.1765s 0.23s 0.26s 0.36s 0.9177s 0 0 0 查看 GET    PING   
城北镇 移动 重庆市 WWW,247062,COM 中国百色市 0.4526s 0.6s 0.786s 0.4482s 0.8832s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋门山 移动 上海市 WWW,SESE755,COM 中国嘉峪关市 0.93s 0.3s 0.1s 0.9837s 0.992s 0 0 0 查看 GET    PING   
前元 移动 淮南市 WWW,7022Y,COM 中国湘潭市 0.1s 0.3s 0.1395s 0.4835s 0.82s 0 0 0 查看 GET    PING   
知行路 移动 白银市 WWW,G1366,COM 中国三门峡市 0.7s 0.5s 0.95s 0.481s 0.4584s 0 0 0 查看 GET    PING   
香梅苑 移动 宜春市 WWW,7189M,COM 中国忻州市 0.12547s 0.17s 0.55732s 0.4739s 0.3843s 0 0 0 查看 GET    PING   
万丰路 移动 琼海市 WWW,33400,COM 中国烟台市 0.593s 0.559s 0.833s 0.2452s 0.41292s 0 0 0 查看 GET    PING   
贞利西村 移动 驻马店市 WWW,A125112,COM 中国荆州市 0.6227s 0.3461s 0.28s 0.7869s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
五百新寓 移动 辽宁 WWW,70BET2,COM 中国玉溪市 0.4591s 0.3829s 0.6834s 0.3837s 0.86576s 0 0 0 查看 GET    PING   
大光东路 移动 庆阳市 WWW,A81314,COM 中国聊城市 0.7s 0.5779s 0.4s 0.68691s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
环宇家园 移动 晋城市 WWW,XPJ217,COM 中国吕梁市 0.69s 0.99s 0.2484s 0.55s 0.868s 0 0 0 查看 GET    PING   
王山村 移动 蚌埠市 WWW,14928,COM 中国贵港市 0.61s 0.7s 0.26979s 0.43479s 0.38913s 0 0 0 查看 GET    PING   
庙后陈 移动 资阳市 WWW,5566EE,COM 中国广州市 0.951s 0.8s 0.31s 0.25s 0.58s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤泉南街 移动 江门市 WWW,8443300,COM 中国兰州市 0.9s 0.127s 0.21s 0.33s 0.7246s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫后路 移动 贺州市 WWW,319101,COM 中国延安市 0.7s 0.5s 0.66s 0.856s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
雁栖东二路 移动 朝阳市 WWW,UCBC888,COM 中国武汉市 0.41394s 0.518s 0.15s 0.9s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
外关头东街 移动 安徽 WWW,YM3690,COM 中国开封市 0.1317s 0.67293s 0.9s 0.34124s 0.83916s 0 0 0 查看 GET    PING   
山北戴 移动 安康市 WWW,AVTB66,CN 中国焦作市 0.47s 0.9s 0.21s 0.54s 0.7378s 0 0 0 查看 GET    PING   
陶然亭路 移动 庆阳市 WWW,0126888,COM 中国赣州市 0.5775s 0.2s 0.634s 0.45598s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
仁民路 移动 广元市 WWW,1690033,CC 中国桂林市 0.61s 0.78424s 0.866s 0.7776s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
淮滨路 移动 天门市 WWW,FAZ777,XYZ 中国盘锦市 0.51s 0.26351s 0.4811s 0.5869s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨家边 移动 中山市 WWW,YTX07,COM 中国合肥市 0.6871s 0.66331s 0.5s 0.247s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
升和里 移动 三门峡市 WWW,739195,COM 中国铜陵市 0.639s 0.8s 0.4s 0.31s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
嘉陵江西街 移动 淄博市 WWW,J6611,COM 中国深圳市 0.8s 0.29s 0.74s 0.3993s 0.31767s 0 0 0 查看 GET    PING   
西华巷 移动 韶关市 WWW,8052613,COM 中国广元市 0.59s 0.97362s 0.1s 0.4s 0.9869s 0 0 0 查看 GET    PING   
善鉴路 移动 钦州市 WWW,0627337,COM 中国大庆市 0.33748s 0.2s 0.4s 0.67s 0.16478s 0 0 0 查看 GET    PING   
茶亭东街 移动 南平市 WWW,XWSY777777,APP 中国张家口市 0.1s 0.25629s 0.32957s 0.2s 0.949s 0 0 0 查看 GET    PING   
樊甸村 移动 晋城市 WWW,F2277,COM 中国韶关市 0.3636s 0.9s 0.98974s 0.71276s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
工农新村 移动 西安市 WWW,98707R,COM 中国孝感市 0.7s 0.4887s 0.5262s 0.28789s 0.8316s 0 0 0 查看 GET    PING   
试院路 移动 朝阳市 WWW,243327,COM 中国榆林市 0.52251s 0.52557s 0.82148s 0.35373s 0.75973s 0 0 0 查看 GET    PING   
殷桥 移动 厦门市 WWW,497799C,COM 中国深圳市 0.15s 0.96s 0.96219s 0.94s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
中元 移动 海南 WWW,9223,COM 中国永川市 0.6378s 0.8s 0.21183s 0.95s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
沐阳县 移动 金华市 WWW,02023W,COM 中国三明市 0.87s 0.485s 0.5388s 0.7s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
文澜路 移动 合川市 WWW,GPGGXZLJ,COM 中国辽源市 0.48671s 0.8s 0.9233s 0.37995s 0.862s 0 0 0 查看 GET    PING   
前鸡排 移动 赤峰市 WWW,947368,COM 中国周口市 0.4631s 0.3s 0.654s 0.3362s 0.5747s 0 0 0 查看 GET    PING   
大朱庄 移动 河北 WWW,349301,COM 中国秦皇岛市 0.962s 0.4s 0.9524s 0.37453s 0.3687s 0 0 0 查看 GET    PING   
弘燕名居 移动 山西 WWW,B8996,COM 中国北海市 0.94s 0.783s 0.26s 0.35486s 0.73589s 0 0 0 查看 GET    PING   
新华桥 移动 滨州市 WWW,AG1391,COM 中国黑龙江 0.7s 0.33872s 0.8s 0.2449s 0.214s 0 0 0 查看 GET    PING   
天保桥 移动 驻马店市 WWW,ZG848,COM 中国四平市 0.66318s 0.93748s 0.3s 0.35288s 0.443s 0 0 0 查看 GET    PING   
前孙土盖 移动 保山市 WWW,XY9990,CON 中国西宁市 0.7s 0.2847s 0.8413s 0.94s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
棚西 移动 丽江市 WWW,222SHU,COM 中国泸州市 0.457s 0.793s 0.4s 0.57s 0.51639s 0 0 0 查看 GET    PING   
世德里 移动 定西市 WWW,HHH801,CC 中国自贡市 0.42897s 0.82s 0.7s 0.472s 0.4552s 0 0 0 查看 GET    PING