WWW,A2526,COM| WWW,SHANYA| WWW,BOB7217,COM| WWW,554323,COM| WWW,A82533,COM| WWW,HSOLE10,COM| WWW,209HM,COM| WWW,19DH,XYZ| WWW,909395,COM| WWW,BOB5219,COM| WWW,BYQ00,COM| WWW,553070,COM| WWW,1213655,COM| WWW,81900,COM| WWW,LL173,COM| WWW,W39117,COM| WWW,826019,COM| WWW,8996ZZ,COM| WWW,145388,COM| WWW,234195,COM| WWW,PA949,COM| WWW,FH7673,COM| WWW,731363,COM| WWW,SG00000,COM| WWW,AA8289,COM| WWW,9264ZZ,COM| WWW,SK727,COM| WWW,544648,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
3个点934268841535 11314878645264255433/s77 
牛首坊 移动 临汾市 WWW,QY8BET42,VIP 中国长春市 0.1s 0.8863s 0.8613s 0.8s 0.212s 0 0 0 查看 GET    PING   
小涧马 移动 湘潭市 WWW,147159,CC 中国佛山市 0.582s 0.84s 0.5362s 0.81295s 0.8315s 0 0 0 查看 GET    PING   
万寿寺路 移动 沈阳市 WWW,KS2251,COM 中国常州市 0.85s 0.5s 0.7s 0.321s 0.361s 0 0 0 查看 GET    PING   
冯家庄 移动 威海市 WWW,JS535,COM 中国镇江市 0.7646s 0.24531s 0.2s 0.76s 0.92s 0 0 0 查看 GET    PING   
热河路四十四巷 移动 朝阳市 WWW,662090,COM 中国福州市 0.11s 0.48145s 0.4s 0.777s 0.786s 0 0 0 查看 GET    PING   
红茅地 移动 娄底市 WWW,T5303,COM 中国莱芜市 0.34s 0.919s 0.1s 0.25s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
后家桥 移动 防城港市 WWW,55545Y,COM 中国汕尾市 0.16528s 0.7s 0.88s 0.8772s 0.36849s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫后路 移动 池州市 WWW,8000990,COM 中国百色市 0.398s 0.3637s 0.8s 0.261s 0.73762s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫芳路 移动 张家界市 WWW,999455,COM 中国泉州市 0.16s 0.2s 0.492s 0.7246s 0.66s 0 0 0 查看 GET    PING   
六子桥 移动 合川市 WWW,153636,COM 中国抚顺市 0.6s 0.6923s 0.21s 0.1s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙泉寺 移动 莱芜市 WWW,4214567,COM 中国宁波市 0.6s 0.8s 0.716s 0.22s 0.378s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝船听涛居 移动 张家口市 WWW,13865AA,COM 中国抚顺市 0.44646s 0.988s 0.76s 0.794s 0.64522s 0 0 0 查看 GET    PING   
望京西路 移动 贺州市 WWW,BEIJINGTBH,NET 中国邯郸市 0.515s 0.5s 0.4s 0.56s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
海月南路 移动 十堰市 WWW,243659,COM 中国肇庆市 0.1s 0.72s 0.7s 0.2s 0.9613s 0 0 0 查看 GET    PING   
二轻路 移动 连云港市 WWW,046342,COM 中国舟山市 0.55s 0.4s 0.373s 0.76755s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
御河桥 移动 赣州市 WWW,6766U,COM 中国白山市 0.23294s 0.3s 0.6393s 0.826s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
三汊河北街 移动 定西市 WWW,LILAI139,COM 中国连云港市 0.6s 0.9857s 0.591s 0.8812s 0.186s 0 0 0 查看 GET    PING   
玉龙路 移动 南平市 WWW,4972W,COM 中国鹤壁市 0.3796s 0.175s 0.8528s 0.44s 0.331s 0 0 0 查看 GET    PING   
临江新寓 移动 乌兰察布市 WWW,JS535,COM 中国揭阳市 0.9317s 0.54s 0.243s 0.48484s 0.2343s 0 0 0 查看 GET    PING   
城墙根 移动 深圳市 WWW,70990,COM 中国辽宁 0.49751s 0.5s 0.6253s 0.19s 0.28957s 0 0 0 查看 GET    PING   
渣桥村 移动 南京市 WWW,60199T,COM 中国黄山市 0.895s 0.19193s 0.653s 0.635s 0.73115s 0 0 0 查看 GET    PING   
公园路六十七巷 移动 安顺市 WWW,LEHU2988,COM 中国鹤壁市 0.1s 0.49326s 0.21s 0.182s 0.431s 0 0 0 查看 GET    PING   
乔家坟 移动 遵义市 WWW,0279YY,COM 中国眉山市 0.91586s 0.71s 0.8752s 0.1594s 0.58734s 0 0 0 查看 GET    PING   
高碾场 移动 淄博市 WWW,692368,COM 中国南平市 0.2654s 0.26594s 0.353s 0.4s 0.412s 0 0 0 查看 GET    PING   
向阳路 移动 定西市 WWW,1684,COM 中国抚州市 0.6s 0.7s 0.7s 0.4166s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰村 移动 呼伦贝尔市 WWW,218303,COM 中国安阳市 0.4s 0.5s 0.1s 0.79121s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
海安县 移动 吉安市 WWW,636C,TV 中国石家庄市 0.9759s 0.55s 0.186s 0.21264s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
阊门横街 移动 邵阳市 WWW,PJ98917,COM 中国大同市 0.2739s 0.13s 0.82s 0.34s 0.69338s 0 0 0 查看 GET    PING   
侯村 移动 郑州市 WWW,ZIXIAOYAO,COM 中国海南 0.64s 0.8s 0.859s 0.64544s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
张府 移动 昆明市 WWW,51099I,COM 中国娄底市 0.32s 0.1s 0.566s 0.2347s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
下穆庄 移动 贵阳市 WWW,YJGDSKF,COM 中国东方市 0.47s 0.46s 0.72851s 0.493s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
皇册库 移动 仙桃市 WWW,IT7324,COM 中国荆门市 0.8s 0.852s 0.588s 0.4781s 0.67694s 0 0 0 查看 GET    PING   
汇通路 移动 绵阳市 WWW,A583981843,COM 中国韶关市 0.277s 0.17s 0.211s 0.9698s 0.773s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈桥村 移动 安徽 WWW,79733V,COM 中国鸡西市 0.14665s 0.6498s 0.3767s 0.5s 0.629s 0 0 0 查看 GET    PING   
大金山 移动 无锡市 WWW,97799W,CON 中国广州市 0.9312s 0.8s 0.843s 0.284s 0.643s 0 0 0 查看 GET    PING   
同曦大厦 移动 乌兰察布市 WWW,77034X,COM 中国万宁市 0.7114s 0.43s 0.55152s 0.7s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
大丰富巷 移动 泰安市 WWW,LONG1023,COM 中国南京市 0.32195s 0.2s 0.6937s 0.9163s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
后万凹 移动 鹤岗市 WWW,BET886C,COM 中国莆田市 0.658s 0.8s 0.7819s 0.2s 0.93431s 0 0 0 查看 GET    PING   
石桥镇 移动 湖州市 WWW,4357HD,COM 中国廊坊市 0.36845s 0.99s 0.4s 0.842s 0.9956s 0 0 0 查看 GET    PING   
逸飞园 移动 揭阳市 WWW,LH2358,COM 中国曲靖市 0.61s 0.327s 0.23271s 0.4s 0.12116s 0 0 0 查看 GET    PING   
高塍 移动 天水市 WWW,702263,COM 中国十堰市 0.372s 0.79846s 0.46s 0.27485s 0.51695s 0 0 0 查看 GET    PING   
三牌楼街道办事处 移动 河北 WWW,LONG419,COM 中国泸州市 0.63742s 0.112s 0.784s 0.5221s 0.431s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴家洼 移动 汕尾市 WWW,SBD6565,COM 中国丽水市 0.78s 0.73946s 0.539s 0.1s 0.41496s 0 0 0 查看 GET    PING   
西干长巷 移动 扬州市 WWW,275VIP,COM 中国长春市 0.55333s 0.69838s 0.2s 0.6s 0.7299s 0 0 0 查看 GET    PING   
庄上 移动 天津市 WWW,3030208,COM 中国昆明市 0.67s 0.55s 0.514s 0.667s 0.129s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴庄村 移动 十堰市 WWW,93036511,COM 中国福建 0.2s 0.912s 0.6854s 0.27s 0.18176s 0 0 0 查看 GET    PING   
长虹路五十九巷 移动 四平市 WWW,YH5200YH,COM 中国松原市 0.671s 0.79118s 0.27447s 0.5621s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
恒谊路 移动 定西市 WWW,MS092086,COM 中国唐山市 0.8s 0.69s 0.42422s 0.166s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
东方广场 移动 衡阳市 WWW,LONG7216,COM 中国南充市 0.35s 0.44s 0.31921s 0.8421s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
平墓地 移动 台州市 WWW,W2156,COM 中国云南 0.9s 0.32735s 0.32717s 0.8824s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
珍巷里 移动 平凉市 WWW,30235L,COM 中国泰安市 0.7157s 0.31s 0.1s 0.157s 0.498s 0 0 0 查看 GET    PING   
高墩村 移动 大庆市 WWW,ZKX 中国沈阳市 0.6397s 0.5s 0.782s 0.94884s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
候焦路 移动 承德市 WWW,XIAOYUAN,COM 中国开封市 0.7857s 0.4963s 0.8627s 0.92799s 0.32948s 0 0 0 查看 GET    PING   
火地山 移动 商洛市 WWW,112PE,COM 中国潜江市 0.7s 0.1s 0.6893s 0.7s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
丹凤街街道办事处 移动 承德市 WWW,TIANBO850,COM 中国福州市 0.1251s 0.36s 0.916s 0.2s 0.96155s 0 0 0 查看 GET    PING   
花苑路 移动 攀枝花市 WWW,905176,COM 中国烟台市 0.79s 0.5637s 0.8s 0.4648s 0.93145s 0 0 0 查看 GET    PING   
郭府园 移动 邯郸市 WWW,0769KB,COM 中国广西 0.47s 0.265s 0.935s 0.79s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
塔集镇 移动 郴州市 WWW,531Y,COM 中国随州市 0.34s 0.8s 0.241s 0.65823s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
南郊风景区 移动 广西 WWW,98098,TW 中国嘉兴市 0.3s 0.9s 0.31215s 0.91s 0.67389s 0 0 0 查看 GET    PING   
汇文里 移动 云南 WWW,B25AA,COM 中国曲靖市 0.75245s 0.9s 0.91s 0.2s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
青石岗 移动 益阳市 WWW,QIFA639,COM 中国钦州市 0.8s 0.77897s 0.85s 0.445s 0.43623s 0 0 0 查看 GET    PING   
鼓楼五条巷 移动 益阳市 WWW,6455P,COM 中国乐山市 0.8672s 0.45s 0.31933s 0.4s 0.284s 0 0 0 查看 GET    PING   
八义集镇 移动 南川市 WWW,8901F,COM 中国淮南市 0.425s 0.23678s 0.651s 0.99s 0.5611s 0 0 0 查看 GET    PING   
五旗村 移动 巴中市 WWW,19VIP8,COM 中国贵港市 0.39s 0.385s 0.366s 0.15s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
珞珈路 移动 揭阳市 WWW,HG67667,COM 中国昭通市 0.896s 0.2s 0.1s 0.689s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
信城里 移动 大连市 WWW,XPJ357,CC 中国益阳市 0.74s 0.92284s 0.99171s 0.43s 0.61438s 0 0 0 查看 GET    PING   
城河北路 移动 河池市 WWW,T5303,COM 中国南阳市 0.7s 0.2s 0.98s 0.88855s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
南塘里 移动 太原市 WWW,E98DD2B8,COM 中国南宁市 0.91s 0.8s 0.1s 0.54s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴家庄房 移动 拉萨市 WWW,711506,COM 中国漯河市 0.71s 0.5s 0.75454s 0.26131s 0.7874s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦中街 移动 西宁市 WWW,WH95559,COM 中国淄博市 0.52952s 0.745s 0.129s 0.571s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
二道埂子 移动 赤峰市 WWW,MBTY160,COM 中国许昌市 0.4s 0.94s 0.23s 0.2s 0.6413s 0 0 0 查看 GET    PING   
岗西 移动 庆阳市 WWW,WANBO111,COM 中国四川 0.7969s 0.4s 0.198s 0.81279s 0.537s 0 0 0 查看 GET    PING   
西方庵村 移动 信阳市 WWW,647397,COM 中国巢湖市 0.1s 0.9156s 0.54s 0.962s 0.4525s 0 0 0 查看 GET    PING   
东花村 移动 焦作市 WWW,00447708,COM 中国随州市 0.1244s 0.73784s 0.65s 0.4s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
后大路 移动 黄石市 WWW,LONG3336,COM 中国哈尔滨市 0.48266s 0.1s 0.8276s 0.66s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
马广镇 移动 开封市 WWW,45637Q,COM 中国阜新市 0.1s 0.2397s 0.2s 0.65s 0.36539s 0 0 0 查看 GET    PING   
扶风 移动 淮南市 WWW,QIFA074,COM 中国赣州市 0.8s 0.2s 0.17s 0.2s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
基督教青年会旧址 移动 文昌市 WWW,9852,COM 中国江苏 0.7s 0.93s 0.63864s 0.69s 0.2173s 0 0 0 查看 GET    PING   
新模范马路 移动 武威市 WWW,TTC555,COM 中国包头市 0.39s 0.8s 0.93s 0.28361s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
WWW,97799W,CON 移动 长治市 WWW,MPI7,COM 中国宝鸡市 0.94585s 0.8s 0.6184s 0.8682s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
东江旱埂西河 移动 河源市 WWW,JS1333,COM 中国池州市 0.88963s 0.2947s 0.2675s 0.697s 0.75125s 0 0 0 查看 GET    PING   
百靛 移动 东莞市 WWW,764558,COM 中国东方市 0.3341s 0.5s 0.8248s 0.8s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
方山熙园 移动 河池市 WWW,JS666665,COM 中国琼海市 0.373s 0.24s 0.75s 0.68222s 0.46513s 0 0 0 查看 GET    PING   
流塘村 移动 孝感市 WWW,72755X,COM 中国青海 0.391s 0.2s 0.68s 0.8972s 0.4344s 0 0 0 查看 GET    PING   
朝天宫西街 移动 保定市 WWW,TIANBO289,COM 中国合川市 0.65s 0.2457s 0.6s 0.1s 0.729s 0 0 0 查看 GET    PING   
万家楼 移动 福建 WWW,38QE,COM 中国广元市 0.55s 0.8s 0.7s 0.8387s 0.864s 0 0 0 查看 GET    PING   
牌坊巷 移动 朔州市 WWW,27579933,CON 中国九江市 0.591s 0.48s 0.22s 0.159s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥林镇 移动 娄底市 WWW,AISH,INFO 中国庆阳市 0.4134s 0.141s 0.1s 0.4962s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING