WWW,HTA6A,COM| WWW,SESHEQU| WWW,BOBVIP384,COM| WWW,B5640,COM| WWW,TTYX61,COM| WWW,245803,CC| WWW,3726O,COM| WWW,LZ56,APP| WWW,8224224,COM| WWW,839169,COM| WWW,P318,COM| WWW,31317008,COM| WWW,FACEJOKING| WWW,9959952,COM| WWW,6666122,VIP| WWW,25288Y,COM| WWW,982970,COM| WWW,KPS7CM,COM| WWW,EEE91880,COM| WWW,947972,COM| WWW,LONG976,COM| WWW,JU173,COM| WWW,560422,COM| WWW,98JS5,COM| WWW,338110B,COM| WWW,LEDUOSHE,VIP| WWW,0253888,COM| WWW,8369,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
5个点4187387589 68786971166566961591/s677 
苏发大厦 移动 遂宁市 WWW,1966AM,COM 中国鹤岗市 0.9s 0.55412s 0.868s 0.19s 0.539s 0 0 0 查看 GET    PING   
标营 移动 德州市 WWW,981406,COM 中国韶关市 0.5415s 0.786s 0.54346s 0.496s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
香林寺 移动 茂名市 WWW,15242828,COM 中国亳州市 0.89454s 0.2s 0.21s 0.72147s 0.816s 0 0 0 查看 GET    PING   
御凯轩 移动 遵义市 WWW,45518D,COM 中国北海市 0.13592s 0.9736s 0.32172s 0.3s 0.96921s 0 0 0 查看 GET    PING   
高渡镇 移动 南阳市 WWW,BOB5478,COM 中国商洛市 0.132s 0.5s 0.7546s 0.35s 0.5162s 0 0 0 查看 GET    PING   
荷花塘 移动 聊城市 WWW,RB4333,COM 中国临沂市 0.274s 0.8812s 0.15659s 0.4s 0.289s 0 0 0 查看 GET    PING   
燕子矶街道办事处 移动 金华市 WWW,E222138,COM 中国衡水市 0.9s 0.62s 0.2244s 0.8437s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
同兴街 移动 阜新市 WWW,26466I,COM 中国广西 0.7s 0.487s 0.249s 0.64s 0.828s 0 0 0 查看 GET    PING   
恒竞路 移动 宿州市 WWW,858SHENBO,COM 中国湖州市 0.4s 0.58845s 0.2331s 0.1767s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥头营东路 移动 台州市 WWW,83077 中国江西 0.7249s 0.1279s 0.7s 0.817s 0.3814s 0 0 0 查看 GET    PING   
膺福街 移动 开封市 WWW,84764,COM 中国邢台市 0.74339s 0.6869s 0.4s 0.2s 0.75349s 0 0 0 查看 GET    PING   
孝陵卫街 移动 温州市 WWW,XIACILI,COM 中国玉林市 0.41s 0.593s 0.4s 0.147s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
兰台街 移动 儋州市 WWW,4JSXS,COM 中国江苏 0.2s 0.76642s 0.443s 0.1s 0.7573s 0 0 0 查看 GET    PING   
支江路 移动 贵阳市 WWW,SZY9,COM 中国昆明市 0.14556s 0.35s 0.97s 0.49s 0.944s 0 0 0 查看 GET    PING   
锦绣坊古建筑 移动 淮南市 WWW,HG3322,COM 中国江门市 0.96s 0.85s 0.4s 0.8s 0.93382s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨花大道 移动 珠海市 WWW,3295575,COM 中国武威市 0.25394s 0.29s 0.649s 0.53447s 0.262s 0 0 0 查看 GET    PING   
成山村 移动 贵港市 WWW,3803301,COM 中国临沧市 0.94s 0.4186s 0.35s 0.7s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
时代华府 移动 庆阳市 WWW,S9877,COM 中国江门市 0.6159s 0.6s 0.88s 0.7797s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
江东南路 移动 江苏 WWW,GZMVC,COM 中国东方市 0.315s 0.7s 0.965s 0.58s 0.24s 0 0 0 查看 GET    PING   
聂家门口 移动 信阳市 WWW,TOOFIN,COM 中国山东 0.432s 0.34619s 0.1s 0.6s 0.32827s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆家巷 移动 来宾市 WWW,CF585,COM 中国宝鸡市 0.6s 0.88s 0.24397s 0.349s 0.5733s 0 0 0 查看 GET    PING   
三北码头 移动 河南 WWW,WNS8037,COM 中国玉林市 0.7s 0.5s 0.919s 0.43987s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
马岗 移动 海口市 WWW,1080HD,CN 中国无锡市 0.8569s 0.38371s 0.14856s 0.145s 0.7559s 0 0 0 查看 GET    PING   
走马岗 移动 河南 WWW,HG520E,COM 中国沧州市 0.3456s 0.4211s 0.787s 0.868s 0.4694s 0 0 0 查看 GET    PING   
双岛湖路 移动 宣城市 WWW,6HCZ,COM 中国眉山市 0.94956s 0.8881s 0.77919s 0.82s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
孟庄 移动 平凉市 WWW,8R8C,COM 中国广西 0.2689s 0.9711s 0.4s 0.8842s 0.17143s 0 0 0 查看 GET    PING   
雪浪庵 移动 郑州市 WWW,959577A,COM 中国郑州市 0.39s 0.81s 0.4s 0.1s 0.5999s 0 0 0 查看 GET    PING   
胜棋里 移动 怀化市 WWW,F56007,COM 中国安顺市 0.3216s 0.14267s 0.7555s 0.1583s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴越路 移动 白银市 WWW,89356T,COM 中国福建 0.19569s 0.94784s 0.447s 0.78s 0.2768s 0 0 0 查看 GET    PING   
新区 移动 酒泉市 WWW,760,PP 中国上饶市 0.8s 0.3114s 0.5s 0.52153s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
鼓楼三条巷二十七巷 移动 长治市 WWW,617519,COM 中国临汾市 0.4729s 0.93s 0.647s 0.2461s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨花镇 移动 芜湖市 WWW,21887,COM 中国淮北市 0.35534s 0.32s 0.55792s 0.84s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
朗诗国际街区南园 移动 江津市 WWW,0764477,COM 中国绍兴市 0.37s 0.7s 0.63s 0.7s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
顾家石山 移动 三门峡市 WWW,20772929,COM 中国承德市 0.631s 0.81s 0.4971s 0.69s 0.798s 0 0 0 查看 GET    PING   
流西路 移动 上饶市 WWW,2664,XYZ 中国九江市 0.42722s 0.39s 0.9s 0.6s 0.3598s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨邦乂剖心处 移动 黄石市 WWW,6132088,COM 中国营口市 0.15s 0.477s 0.111s 0.68s 0.8765s 0 0 0 查看 GET    PING   
程国祥故居 移动 益阳市 WWW,1162666,COM 中国云南 0.71478s 0.1s 0.222s 0.37489s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
后桥 移动 杭州市 WWW,PJ3930,COM 中国武威市 0.932s 0.529s 0.7872s 0.1s 0.54862s 0 0 0 查看 GET    PING   
大花土区 移动 萍乡市 WWW,190344,COM 中国杭州市 0.7131s 0.71784s 0.11698s 0.97s 0.67459s 0 0 0 查看 GET    PING   
丫头巷 移动 内江市 WWW,32778M,COM 中国江津市 0.34726s 0.8327s 0.99212s 0.73596s 0.55385s 0 0 0 查看 GET    PING   
南堍 移动 太原市 WWW,02932,NET 中国咸宁市 0.9828s 0.52243s 0.5s 0.55s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
营苑南路 移动 庆阳市 WWW,CP1803,COM 中国株洲市 0.8169s 0.6s 0.15253s 0.73916s 0.4146s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤台路凤台南路 移动 安徽 WWW,2554023,COM 中国朔州市 0.396s 0.4s 0.24s 0.3s 0.1373s 0 0 0 查看 GET    PING   
月牙湖堤桥 移动 海口市 WWW,BET1749,COM 中国宝鸡市 0.16178s 0.8s 0.5s 0.4s 0.637s 0 0 0 查看 GET    PING   
汪群 移动 新乡市 WWW,XX5678,CC 中国新余市 0.72364s 0.67148s 0.45s 0.6s 0.742s 0 0 0 查看 GET    PING   
银龙路 移动 辽阳市 WWW,K88211,COM 中国常州市 0.89831s 0.38125s 0.88s 0.59s 0.87338s 0 0 0 查看 GET    PING   
玄武湖街道办事处 移动 丹东市 WWW,20993081,COM 中国宿迁市 0.2598s 0.119s 0.37s 0.9s 0.25s 0 0 0 查看 GET    PING   
木匠坊 移动 吉安市 WWW,VS53G,COM 中国无锡市 0.6592s 0.21s 0.12s 0.438s 0.877s 0 0 0 查看 GET    PING   
谢冲 移动 湖南 WWW,49596A,COM 中国盘锦市 0.94s 0.92819s 0.9646s 0.25412s 0.789s 0 0 0 查看 GET    PING   
任家边 移动 七台河市 WWW,27119,COM 中国枣庄市 0.874s 0.1974s 0.89s 0.38821s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
马营路 移动 六盘水市 WWW,386486,COM 中国苏州市 0.83349s 0.84966s 0.46296s 0.2285s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
郭庄圩 移动 湖南 WWW,11MMKK,COM 中国宜春市 0.686s 0.516s 0.4s 0.31s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏桥 移动 呼伦贝尔市 WWW,PH66 中国太原市 0.2s 0.88258s 0.7s 0.23313s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
明月路 移动 福州市 WWW,AC2611,COM 中国保定市 0.8339s 0.9684s 0.4s 0.1s 0.89442s 0 0 0 查看 GET    PING   
伏魔庵 移动 惠州市 WWW,LONG8771,COM 中国牡丹江市 0.928s 0.85393s 0.62s 0.2s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
卸甲山庄 移动 连云港市 WWW,78QP,LOVE 中国萍乡市 0.5s 0.45289s 0.86186s 0.9293s 0.413s 0 0 0 查看 GET    PING   
老虎洞 移动 临沂市 WWW,0153AA,COM 中国攀枝花市 0.15494s 0.5337s 0.21981s 0.5578s 0.28986s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙福山庄北苑 移动 徐州市 WWW,CAI75Y,VIP 中国湖州市 0.191s 0.18912s 0.6227s 0.89749s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
怡景大厦 移动 忻州市 WWW,AGKS30,COM 中国邢台市 0.8s 0.7s 0.23786s 0.4916s 0.163s 0 0 0 查看 GET    PING   
铜岭路 移动 鹰潭市 WWW,HHH222,COM 中国本溪市 0.347s 0.7s 0.5275s 0.2249s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
大刘营 移动 聊城市 WWW,78757I,COM 中国万宁市 0.1273s 0.6119s 0.32s 0.773s 0.657s 0 0 0 查看 GET    PING   
翠堤湾 移动 北京市 WWW,JS66892,COM 中国开封市 0.337s 0.77134s 0.42s 0.89s 0.8439s 0 0 0 查看 GET    PING   
泥塘村 移动 辽阳市 WWW,71YW,COM 中国廊坊市 0.44s 0.6712s 0.76578s 0.998s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝鼎路 移动 江津市 WWW,Q365A,COM 中国南昌市 0.98s 0.373s 0.6s 0.76s 0.73257s 0 0 0 查看 GET    PING   
垛石村 移动 上饶市 WWW,KF5850,COM 中国鄂尔多斯市 0.8s 0.66s 0.43s 0.8559s 0.29832s 0 0 0 查看 GET    PING   
边营 移动 蚌埠市 WWW,668DD 中国茂名市 0.6s 0.95s 0.87264s 0.9654s 0.57333s 0 0 0 查看 GET    PING   
新三村 移动 临汾市 WWW,QY2292,COM 中国濮阳市 0.4837s 0.27231s 0.87s 0.62s 0.94s 0 0 0 查看 GET    PING   
汇灵路 移动 吉安市 WWW,450347,COM 中国宜春市 0.127s 0.32s 0.7716s 0.939s 0.99553s 0 0 0 查看 GET    PING   
金庄街 移动 邵阳市 WWW,M68455,COM 中国长沙市 0.644s 0.5s 0.3478s 0.69s 0.6823s 0 0 0 查看 GET    PING   
双桥东路 移动 赣州市 WWW,71198,COM 中国邯郸市 0.65s 0.6s 0.49685s 0.9948s 0.146s 0 0 0 查看 GET    PING   
工农巷 移动 赤峰市 WWW,BCBM2222,COM 中国襄樊市 0.2s 0.7s 0.7625s 0.941s 0.436s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰山新苑 移动 宁波市 WWW,YB2244,COM 中国衢州市 0.8919s 0.11s 0.69s 0.58s 0.52913s 0 0 0 查看 GET    PING   
秀水坊 移动 益阳市 WWW,300644,COM 中国西宁市 0.8533s 0.93s 0.7433s 0.94s 0.4137s 0 0 0 查看 GET    PING   
石子岗 移动 成都市 WWW,YH915,CC 中国长沙市 0.27s 0.78232s 0.1346s 0.78742s 0.766s 0 0 0 查看 GET    PING   
破布营 移动 云南 WWW,9999859,COM 中国晋城市 0.186s 0.18232s 0.7s 0.4698s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
五福街 移动 双鸭山市 WWW,1314BET,COM 中国拉萨市 0.81s 0.5s 0.816s 0.52613s 0.4364s 0 0 0 查看 GET    PING   
冯家墩子 移动 德州市 WWW,04722,COM 中国文昌市 0.959s 0.2s 0.4619s 0.1514s 0.18543s 0 0 0 查看 GET    PING   
司家庄 移动 云南 WWW,3JS,COM 中国芜湖市 0.7s 0.91s 0.1s 0.7134s 0.83297s 0 0 0 查看 GET    PING   
信息路 移动 池州市 WWW,JSDC0055,COM 中国商丘市 0.71s 0.3685s 0.7s 0.262s 0.371s 0 0 0 查看 GET    PING   
农场 移动 百色市 WWW,80844E,COM 中国遵义市 0.9s 0.44s 0.3374s 0.4s 0.78188s 0 0 0 查看 GET    PING   
后所村 移动 松原市 WWW,949434,COM 中国济宁市 0.257s 0.96s 0.2845s 0.32s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
窑村 移动 许昌市 WWW,07169,CC 中国吉林市 0.41s 0.36393s 0.4s 0.88s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
水关桥 移动 贵州 WWW,H18044,COM 中国南京市 0.6s 0.39s 0.45s 0.82s 0.4922s 0 0 0 查看 GET    PING   
五四路 移动 铁岭市 WWW,MO828,COM 中国东营市 0.138s 0.771s 0.658s 0.953s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
学智坊 移动 泰州市 WWW,821300,COM 中国东莞市 0.7961s 0.5s 0.7173s 0.17743s 0.78242s 0 0 0 查看 GET    PING   
泗中路 移动 珠海市 WWW,33808,NET 中国南充市 0.2s 0.17s 0.39261s 0.85s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
上海南路 移动 广东 WWW,KU9966,COM 中国丽江市 0.6679s 0.66s 0.67s 0.84s 0.5294s 0 0 0 查看 GET    PING   
麦子桥 移动 盘锦市 WWW,B82022,COM 中国黑河市 0.5s 0.71s 0.6s 0.3496s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING