WWW,FH831,COM| WWW,YZ9688,COM| WWW,485204,CC| WWW,XJ903,COM| WWW,WANLI0972,COM| WWW,1963H,COM| WWW,8730,CC| WWW,775233,COM| WWW,550G,TV| WWW,XG0088X,COM| WWW,JWTV2,COM| WWW,6780499,COM| WWW,LH1701,COM| WWW,670670,COM| WWW,3926,COM| WWW,TBO114,COM| WWW,9883306,COM| WWW,QY5128,COM| WWW,AM9895,COM| WWW,323305,COM| WWW,LEHU588,CC| WWW,TBH188,COM| WWW,7446F,COM| WWW,625KS,COM| WWW,JZ5505,COM| WWW,029646,COM| WWW,YE123COM的资源| WWW,468280,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
7354个点97783214726 89182721399769853778143/s853 
三陇村 移动 常州市 WWW,QY1343,COM 中国台州市 0.7s 0.546s 0.7s 0.58s 0.6277s 0 0 0 查看 GET    PING   
崇礼街 移动 宿迁市 WWW,289V,TV 中国包头市 0.3721s 0.52778s 0.389s 0.7s 0.526s 0 0 0 查看 GET    PING   
天禄里 移动 曲靖市 WWW,950342,COM 中国四平市 0.3414s 0.87965s 0.2s 0.1s 0.767s 0 0 0 查看 GET    PING   
嘉景苑 移动 台州市 WWW,97899I,COM 中国湖南 0.5693s 0.65s 0.45s 0.415s 0.629s 0 0 0 查看 GET    PING   
下李家院 移动 池州市 WWW,KFC2002,COM 中国阜新市 0.168s 0.72931s 0.1s 0.3172s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
合新村 移动 上饶市 WWW,986966,COM 中国牡丹江市 0.863s 0.1646s 0.3s 0.8s 0.266s 0 0 0 查看 GET    PING   
南京国际大厦 移动 晋中市 WWW,206059,COM 中国娄底市 0.472s 0.48994s 0.6s 0.352s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
兵马俑路 移动 银川市 WWW,26628,COM 中国白山市 0.92s 0.4s 0.97516s 0.27369s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
李堡 移动 佛山市 WWW,160CP,COM 中国五指山市 0.67144s 0.74s 0.2s 0.2646s 0.816s 0 0 0 查看 GET    PING   
东牌楼 移动 湖北 WWW,52889Z,COM 中国伊春市 0.4583s 0.5967s 0.63569s 0.3713s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
骆家边 移动 辽源市 WWW,H178178,CC 中国平凉市 0.3244s 0.513s 0.8298s 0.736s 0.664s 0 0 0 查看 GET    PING   
明故宫路 移动 常德市 WWW,PPXDH,CC 中国盘锦市 0.29716s 0.444s 0.87s 0.3s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
双石鼓 移动 鄂州市 WWW,HG375W,COM 中国无锡市 0.71s 0.83345s 0.74825s 0.8138s 0.212s 0 0 0 查看 GET    PING   
毛家巷 移动 济南市 WWW,563819,COM 中国安顺市 0.46s 0.9s 0.35s 0.4753s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
万岁桥 移动 娄底市 WWW,6865566,COM 中国淮南市 0.9s 0.4778s 0.6822s 0.7s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
双拜岗 移动 连云港市 WWW,97197I,COM 中国巢湖市 0.8s 0.32s 0.79251s 0.284s 0.56823s 0 0 0 查看 GET    PING   
跃进果场 移动 萍乡市 WWW,BOB7242,COM 中国榆林市 0.4539s 0.27416s 0.48s 0.9523s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
酱棚营 移动 福建 WWW,34254,COM 中国遂宁市 0.8541s 0.5s 0.85628s 0.71s 0.85s 0 0 0 查看 GET    PING   
虎头墩 移动 齐齐哈尔市 WWW,75676X,COM 中国临沂市 0.28858s 0.17653s 0.57764s 0.226s 0.559s 0 0 0 查看 GET    PING   
蓝旗街 移动 衡水市 WWW,83650,COM 中国郑州市 0.834s 0.8s 0.66222s 0.7838s 0.962s 0 0 0 查看 GET    PING   
路家水库 移动 白银市 WWW,AG411,COM 中国九江市 0.3125s 0.3921s 0.424s 0.5s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
熊庄 移动 常州市 WWW,58282P,COM 中国东莞市 0.295s 0.331s 0.2278s 0.44s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
前马场 移动 马鞍山市 WWW,8789,CN 中国新乡市 0.3647s 0.5s 0.4s 0.1s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
永康园 移动 连云港市 WWW,9962W,COM 中国南平市 0.86151s 0.3622s 0.5824s 0.837s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
上坝镇 移动 泸州市 WWW,177DOBO,COM 中国衢州市 0.74944s 0.4s 0.1s 0.35163s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
月鑫花园 移动 南宁市 WWW,YABO10,COM 中国河南 0.27s 0.9s 0.48398s 0.7991s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
中河南路 移动 安庆市 WWW,07488K,COM 中国乌海市 0.818s 0.47s 0.83382s 0.1s 0.67525s 0 0 0 查看 GET    PING   
上乘庵 移动 辽源市 WWW,6175VIP,COM 中国六盘水市 0.97s 0.6s 0.292s 0.34763s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
越溪镇 移动 郴州市 WWW,II242,NET 中国河南 0.3881s 0.6168s 0.91324s 0.1s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴家墩 移动 邵阳市 WWW,V78555,COM 中国铁岭市 0.891s 0.31s 0.5232s 0.14s 0.826s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家岗桥 移动 邢台市 WWW,TC869,COM 中国萍乡市 0.7741s 0.6s 0.48s 0.73953s 0.498s 0 0 0 查看 GET    PING   
扁埂头 移动 琼海市 WWW,863085,COM 中国湖北 0.7785s 0.62s 0.79455s 0.65s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
尹家 移动 泉州市 WWW,X6559,COM 中国晋中市 0.8833s 0.412s 0.8s 0.18s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
华藏庵 移动 广东 WWW,6673605,COM 中国延安市 0.493s 0.4s 0.7443s 0.62632s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏宁现代精品商城 移动 河池市 WWW,KS610,COM 中国湖南 0.625s 0.87211s 0.7s 0.2s 0.96567s 0 0 0 查看 GET    PING   
岗子村 移动 岳阳市 WWW,140559,COM 中国梅州市 0.995s 0.5377s 0.4s 0.92s 0.2429s 0 0 0 查看 GET    PING   
闺奁营 移动 辽阳市 WWW,YB0986,COM 中国昆明市 0.49274s 0.8432s 0.6567s 0.7599s 0.58282s 0 0 0 查看 GET    PING   
南王水库 移动 威海市 WWW,532057,COM 中国永川市 0.1141s 0.716s 0.25s 0.52s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
西北塘 移动 松原市 WWW,989877M,COM 中国南通市 0.1s 0.5793s 0.15s 0.2s 0.96744s 0 0 0 查看 GET    PING   
长庄 移动 梧州市 WWW,423329,COM 中国四平市 0.22151s 0.3114s 0.45s 0.3588s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
北门桥南 移动 陇南市 WWW,5CCC 中国邯郸市 0.2173s 0.86s 0.1436s 0.26647s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
鼓楼 移动 开封市 WWW,517342,COM 中国六盘水市 0.9996s 0.724s 0.31s 0.4874s 0.7489s 0 0 0 查看 GET    PING   
王沿 移动 南昌市 WWW,07385,NET 中国泸州市 0.8s 0.82s 0.19s 0.747s 0.46377s 0 0 0 查看 GET    PING   
大杨村 移动 大庆市 WWW,DHYGW95,COM 中国贵州 0.7842s 0.625s 0.86s 0.22791s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
保桥 移动 合川市 WWW,287377,COM 中国阜新市 0.5491s 0.89s 0.669s 0.16s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
白塔巷 移动 酒泉市 WWW,CAI555,COM 中国青岛市 0.6s 0.98388s 0.2s 0.4149s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
鲍家场 移动 榆林市 WWW,230907,COM 中国三亚市 0.6439s 0.5677s 0.65715s 0.9s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
园丁路 移动 潍坊市 WWW,BD2823,COM 中国武汉市 0.67s 0.5s 0.119s 0.967s 0.6293s 0 0 0 查看 GET    PING   
万坝 移动 南川市 WWW,532060,COM 中国济南市 0.41s 0.23622s 0.575s 0.85985s 0.766s 0 0 0 查看 GET    PING   
青萍 移动 大连市 WWW,813887,CON 中国海口市 0.3633s 0.355s 0.26212s 0.4s 0.4315s 0 0 0 查看 GET    PING   
孝陵卫村 移动 铜川市 WWW,QIFAAPP,COM 中国连云港市 0.55896s 0.521s 0.9s 0.3s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
北兴 移动 嘉兴市 WWW,YLZZ5555,COM 中国大同市 0.52s 0.62s 0.688s 0.314s 0.31558s 0 0 0 查看 GET    PING   
清风园 移动 江西 WWW,YUAN4333,COM 中国酒泉市 0.5s 0.1s 0.62s 0.8s 0.42843s 0 0 0 查看 GET    PING   
猴嘴镇 移动 吕梁市 WWW,31C,COM 中国宁德市 0.48144s 0.86s 0.45s 0.7885s 0.86956s 0 0 0 查看 GET    PING   
保城村 移动 天水市 WWW,554279,COM 中国池州市 0.25s 0.51876s 0.71365s 0.446s 0.619s 0 0 0 查看 GET    PING   
高鼓村 移动 上饶市 WWW,77DSW,COM 中国巴中市 0.168s 0.14674s 0.39296s 0.57144s 0.4752s 0 0 0 查看 GET    PING   
文林 移动 德阳市 WWW,SE8SE 中国百色市 0.7s 0.934s 0.39356s 0.7946s 0.3319s 0 0 0 查看 GET    PING   
铺岗村 移动 长沙市 WWW,DW,COM 中国盘锦市 0.96s 0.34264s 0.4757s 0.2236s 0.1625s 0 0 0 查看 GET    PING   
土街 移动 长沙市 WWW,20032211,COM 中国昭通市 0.1564s 0.15968s 0.61546s 0.1s 0.4658s 0 0 0 查看 GET    PING   
经一路 移动 承德市 WWW,K8214,COM 中国包头市 0.15s 0.54924s 0.9564s 0.8494s 0.394s 0 0 0 查看 GET    PING   
东阳路 移动 运城市 WWW,166573,COM 中国丽水市 0.73s 0.121s 0.4s 0.95743s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
清江路 移动 酒泉市 WWW,953498,COM 中国漳州市 0.8s 0.88s 0.3741s 0.71s 0.7295s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家衙 移动 衢州市 WWW,707563,COM 中国柳州市 0.69778s 0.1s 0.3685s 0.7352s 0.13975s 0 0 0 查看 GET    PING   
二道桥 移动 定西市 WWW,00V2,COM 中国南川市 0.25s 0.3918s 0.798s 0.18393s 0.671s 0 0 0 查看 GET    PING   
圩角 移动 白城市 WWW,K8435,COM 中国广元市 0.33s 0.87758s 0.7s 0.71681s 0.78811s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦新街 移动 金华市 WWW,TYC80019,COM 中国嘉峪关市 0.725s 0.86876s 0.27571s 0.98s 0.1712s 0 0 0 查看 GET    PING   
城门洞 移动 临汾市 WWW,23481H,COM 中国晋城市 0.358s 0.8s 0.4s 0.32s 0.44613s 0 0 0 查看 GET    PING   
新模范马路 移动 泸州市 WWW,9993926,COM 中国泰安市 0.1694s 0.7s 0.762s 0.58187s 0.35847s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁镇山脉 移动 新乡市 WWW,1991,CC 中国江门市 0.4274s 0.4s 0.13s 0.3257s 0.4948s 0 0 0 查看 GET    PING   
清凉门大街 移动 临汾市 WWW,23111KNT,COM 中国温州市 0.2283s 0.3s 0.38757s 0.2939s 0.83625s 0 0 0 查看 GET    PING   
庙陈村 移动 鞍山市 WWW,596813,COM 中国达州市 0.6s 0.55821s 0.5648s 0.96s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
陡门口 移动 连云港市 WWW,99788J,COM 中国丽江市 0.3s 0.537s 0.9s 0.4933s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
沅江新村 移动 吕梁市 WWW,BM788,COM 中国安康市 0.3s 0.92s 0.6s 0.9s 0.662s 0 0 0 查看 GET    PING   
九层坡 移动 百色市 WWW,70786B,COM 中国商洛市 0.72114s 0.52312s 0.7224s 0.59427s 0.186s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家湖 移动 锦州市 WWW,9988687,COM 中国仙桃市 0.85779s 0.191s 0.8988s 0.651s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
侍其巷 移动 长治市 WWW,HG00860,COM 中国南阳市 0.1986s 0.33s 0.9659s 0.98433s 0.8931s 0 0 0 查看 GET    PING   
碧水云天家园 移动 河池市 WWW,JIANCAI,COM 中国长沙市 0.147s 0.3593s 0.491s 0.52s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
四灶 移动 滨州市 WWW,0266L,COM 中国锦州市 0.79889s 0.539s 0.725s 0.3334s 0.84568s 0 0 0 查看 GET    PING   
月新公寓 移动 佛山市 WWW,1498D,COM 中国亳州市 0.172s 0.2s 0.479s 0.32s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
小谢 移动 马鞍山市 WWW,10158I,COM 中国盐城市 0.849s 0.94442s 0.712s 0.3656s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
兰花乡 移动 伊春市 WWW,02221,COM 中国河北 0.9314s 0.191s 0.7928s 0.72s 0.1596s 0 0 0 查看 GET    PING   
五星 移动 濮阳市 WWW,LONG1688,COM 中国滁州市 0.549s 0.58882s 0.562s 0.991s 0.1928s 0 0 0 查看 GET    PING   
棕榈泉园区 移动 郑州市 WWW,809983,COM 中国湘潭市 0.5s 0.97s 0.2482s 0.5s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
陵村 移动 湖州市 WWW,534177,COM 中国南昌市 0.297s 0.72s 0.298s 0.32s 0.8116s 0 0 0 查看 GET    PING   
小米庄 移动 西宁市 WWW,FH777773,COM 中国昆明市 0.46348s 0.9s 0.53s 0.8765s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
延晖路 移动 铜陵市 WWW,933133,COM 中国潮州市 0.6s 0.27s 0.26s 0.93s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
珊瑚 移动 仙桃市 WWW,ZCW0000,COM 中国东莞市 0.7s 0.51583s 0.889s 0.8s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
穆家巷 移动 天门市 WWW,258EEE,COM 中国仙桃市 0.6s 0.7s 0.57758s 0.292s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING