WWW,96808S,COM| WWW,1495P,CO| WWW,A37759,COM| WWW,8997R,COM| WWW,77508222,COM| WWW,0152W,COM| WWW,70007009,COM| WWW,12555,COM| WWW,113399,COM| WWW,999067,COM| WWW,20181588,COM| WWW,HACG,ME| WWW,37360F,COM| WWW,HJ9558,COM:8989| WWW,946941,COM| WWW,384928,COM| WWW,D32126,COM| WWW,P7881,COM| WWW,5AKL,COM| WWW,55T2,COM| WWW,13249,COM| WWW,411342,COM| WWW,78120YH,COM| WWW,C8099,COM| WWW,48013,CC| WWW,FH20218,COM| WWW,HQ88,COM| WWW,E12031,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
8536个点125498185461 241876548172638438574/s199 
羊山 移动 伊春市 WWW,796TY,COM 中国河源市 0.765s 0.4s 0.63s 0.28291s 0.8723s 0 0 0 查看 GET    PING   
唐闸 移动 通辽市 WWW,YOUFA379,COM 中国甘肃 0.36s 0.54749s 0.5s 0.14119s 0.3341s 0 0 0 查看 GET    PING   
镇宝线 移动 黄冈市 WWW,GG418,COM 中国通辽市 0.5s 0.88s 0.4286s 0.97874s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
孟庄 移动 莆田市 WWW,KY3399,COM 中国咸阳市 0.54299s 0.93477s 0.449s 0.451s 0.422s 0 0 0 查看 GET    PING   
南卫巷 移动 广西 WWW,1876848,COM 中国天津市 0.23441s 0.72712s 0.4s 0.43386s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
柘塘镇 移动 渭南市 WWW,B0829,COM 中国文昌市 0.73s 0.3221s 0.575s 0.1227s 0.3432s 0 0 0 查看 GET    PING   
石钟路 移动 泰州市 WWW,948731,COM 中国江门市 0.18s 0.323s 0.4617s 0.63s 0.92s 0 0 0 查看 GET    PING   
马前 移动 荷泽市 WWW,F28112,COM 中国湖南 0.32281s 0.8853s 0.86112s 0.52s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄鳝尾子 移动 天津市 WWW,397 中国玉溪市 0.2s 0.64s 0.46487s 0.5s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
北塔大街 移动 淄博市 WWW,93321A,COM 中国贵州 0.55672s 0.87s 0.7s 0.87s 0.16261s 0 0 0 查看 GET    PING   
成仪路 移动 珠海市 WWW,OB47,COM 中国平凉市 0.822s 0.58686s 0.769s 0.855s 0.45775s 0 0 0 查看 GET    PING   
养家庄 移动 马鞍山市 WWW,2979J,COM 中国六安市 0.28s 0.2179s 0.3s 0.18s 0.315s 0 0 0 查看 GET    PING   
章吕徐 移动 许昌市 WWW,XPJ9150,COM 中国泸州市 0.19937s 0.18431s 0.253s 0.8625s 0.9254s 0 0 0 查看 GET    PING   
天云北路 移动 泸州市 WWW,KU727,COM 中国湖南 0.5s 0.7132s 0.2434s 0.1984s 0.1675s 0 0 0 查看 GET    PING   
玄津桥 移动 台州市 WWW,CLI33,COM 中国荷泽市 0.631s 0.8619s 0.35s 0.786s 0.323s 0 0 0 查看 GET    PING   
大桥新村 移动 运城市 WWW,GC870,CON 中国鞍山市 0.69263s 0.5871s 0.158s 0.7s 0.7112s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄庄路 移动 吉林市 WWW,8702EE,COM 中国昆明市 0.3s 0.4s 0.276s 0.75s 0.487s 0 0 0 查看 GET    PING   
近江路 移动 佳木斯市 WWW,84882L,COM 中国聊城市 0.2s 0.1s 0.21154s 0.5s 0.6128s 0 0 0 查看 GET    PING   
芳星路 移动 常德市 WWW,1000083,COM 中国石家庄市 0.914s 0.9s 0.31s 0.774s 0.63231s 0 0 0 查看 GET    PING   
西市井 移动 广元市 WWW,BTTA18,COM 中国许昌市 0.8643s 0.58s 0.4s 0.21s 0.346s 0 0 0 查看 GET    PING   
谢家村 移动 广安市 WWW,47863G,COM 中国宝鸡市 0.4653s 0.38916s 0.1s 0.647s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
玄武中心大厦 移动 南昌市 WWW,39191C,COM 中国五指山市 0.2s 0.62333s 0.5s 0.7s 0.399s 0 0 0 查看 GET    PING   
和尚岘 移动 唐山市 WWW,XNY8,COM 中国拉萨市 0.98782s 0.4872s 0.8522s 0.958s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
安如村 移动 广安市 WWW,V8KT3,COM 中国呼伦贝尔市 0.7s 0.4583s 0.518s 0.6s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
莘庄 移动 北海市 WWW,JS33390,COM:8989 中国河源市 0.2759s 0.92s 0.2641s 0.45711s 0.66449s 0 0 0 查看 GET    PING   
汪岗水库 移动 张家口市 WWW,X77515,COM 中国潍坊市 0.427s 0.89s 0.65s 0.47951s 0.1345s 0 0 0 查看 GET    PING   
八一路 移动 庆阳市 WWW,896850,COM 中国吕梁市 0.886s 0.9s 0.4133s 0.68s 0.6579s 0 0 0 查看 GET    PING   
丹阳村 移动 防城港市 WWW,918ISS,COM 中国漯河市 0.46s 0.2s 0.426s 0.97s 0.2366s 0 0 0 查看 GET    PING   
建盛丽庭 移动 珠海市 WWW,CP9386,COM 中国赤峰市 0.1s 0.238s 0.52161s 0.2s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
新河口大街 移动 北京市 WWW,K66P,COM 中国信阳市 0.8s 0.587s 0.29s 0.79s 0.157s 0 0 0 查看 GET    PING   
八百路 移动 渭南市 WWW,H9N7 中国邢台市 0.53315s 0.6s 0.9831s 0.24599s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
趣园 移动 玉溪市 WWW,DF895,COM 中国舟山市 0.197s 0.82s 0.95246s 0.734s 0.413s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓦官寺 移动 秦皇岛市 WWW,GG351,COM 中国咸阳市 0.2s 0.17s 0.236s 0.63s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
孝陵卫镇 移动 云浮市 WWW,P3731,COM 中国丽江市 0.5s 0.5s 0.92968s 0.6s 0.321s 0 0 0 查看 GET    PING   
韩家巷 移动 金华市 WWW,466001,COM 中国河北 0.991s 0.561s 0.88s 0.8144s 0.2556s 0 0 0 查看 GET    PING   
经典家园 移动 江西 WWW,55990G,COM 中国无锡市 0.35s 0.826s 0.271s 0.198s 0.74567s 0 0 0 查看 GET    PING   
中路王村 移动 白山市 WWW,557606,COM 中国佳木斯市 0.9432s 0.1272s 0.88972s 0.6714s 0.891s 0 0 0 查看 GET    PING   
北凌 移动 沧州市 WWW,ZZ343,COM 中国重庆市 0.76643s 0.36s 0.69s 0.544s 0.73593s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝塔 移动 南平市 WWW,BOB3372,COM 中国包头市 0.3925s 0.88s 0.3s 0.4889s 0.415s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄岗头 移动 汕头市 WWW,9545C,COM 中国晋中市 0.3942s 0.161s 0.4s 0.11s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
方家庄 移动 三亚市 WWW,WL7712,COM 中国茂名市 0.323s 0.537s 0.77544s 0.18s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
响水县 移动 朝阳市 WWW,ZZSUTAO,COM 中国绍兴市 0.218s 0.6366s 0.75s 0.7s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
石孟 移动 朔州市 WWW,22308,COM 中国江津市 0.221s 0.6s 0.2s 0.48s 0.2576s 0 0 0 查看 GET    PING   
长征路 移动 黄石市 WWW,445653,COM 中国阳江市 0.53s 0.93s 0.792s 0.1233s 0.2236s 0 0 0 查看 GET    PING   
坝头村 移动 上海市 WWW,8505044,COM 中国抚州市 0.7417s 0.353s 0.9s 0.8718s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
顺平南路 移动 齐齐哈尔市 WWW,3072666,COM 中国荷泽市 0.1s 0.1477s 0.549s 0.973s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
棉鞋营五十二巷 移动 青海 WWW,VIP879,COM 中国珠海市 0.4662s 0.63931s 0.489s 0.82824s 0.483s 0 0 0 查看 GET    PING   
顺平南路 移动 黄山市 WWW,38PA,COM 中国泸州市 0.647s 0.8739s 0.16451s 0.3s 0.83537s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰贤中路 移动 盘锦市 WWW,515070,COM 中国鹰潭市 0.27s 0.42s 0.9s 0.84s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
金贸里 移动 张掖市 WWW,1779KK,COM 中国丽江市 0.966s 0.3s 0.286s 0.718s 0.63727s 0 0 0 查看 GET    PING   
辛店路 移动 潜江市 WWW,90797N,COM 中国资阳市 0.714s 0.5s 0.9s 0.1s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
定塘 移动 玉林市 WWW,A8002,COM 中国山西 0.2596s 0.9161s 0.185s 0.27743s 0.8144s 0 0 0 查看 GET    PING   
新洋农场 移动 马鞍山市 WWW,CC926,COM 中国荆州市 0.95s 0.92s 0.88s 0.48s 0.7576s 0 0 0 查看 GET    PING   
花土区村 移动 许昌市 WWW,SPORTS,COM 中国保定市 0.47588s 0.85716s 0.98391s 0.195s 0.82434s 0 0 0 查看 GET    PING   
接待村 移动 蚌埠市 WWW,3004399,COM 中国贺州市 0.95s 0.3474s 0.6s 0.621s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
新生 移动 承德市 WWW,7893 中国揭阳市 0.8s 0.112s 0.6411s 0.238s 0.2516s 0 0 0 查看 GET    PING   
天印花园 移动 聊城市 WWW,678AG,COM 中国漯河市 0.1s 0.734s 0.4156s 0.8931s 0.6618s 0 0 0 查看 GET    PING   
东井巷 移动 新余市 WWW,QY5853,COM 中国株洲市 0.663s 0.6247s 0.11618s 0.96s 0.9373s 0 0 0 查看 GET    PING   
石榴新村 移动 永川市 WWW,JS34211,COM 中国梅州市 0.31881s 0.762s 0.82s 0.493s 0.174s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰义 移动 上海市 WWW,997222,COM 中国白银市 0.43367s 0.424s 0.586s 0.772s 0.5994s 0 0 0 查看 GET    PING   
七仙花园 移动 嘉兴市 WWW,ODTY92,COM 中国河南 0.798s 0.192s 0.686s 0.498s 0.833s 0 0 0 查看 GET    PING   
南市楼 移动 沈阳市 WWW,LEYUVIP75,COM 中国呼和浩特市 0.24543s 0.21837s 0.1467s 0.61959s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
三灶镇 移动 四川 WWW,XX2007,COM 中国河源市 0.53165s 0.54866s 0.6381s 0.782s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤虹苑 移动 丽江市 WWW,264550,COM 中国山东 0.97273s 0.7149s 0.2885s 0.2s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
收费站 移动 十堰市 WWW,DF536,COM 中国承德市 0.2s 0.82729s 0.74s 0.81s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
墩子高 移动 娄底市 WWW,PT155,COM 中国保山市 0.85s 0.54s 0.938s 0.51s 0.2948s 0 0 0 查看 GET    PING   
花市大街 移动 湖州市 WWW,TAI400,COM 中国绍兴市 0.315s 0.264s 0.2s 0.45281s 0.4772s 0 0 0 查看 GET    PING   
大屯镇 移动 河南 WWW,40288,COM 中国浙江 0.42s 0.25s 0.73672s 0.83639s 0.3673s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋家边 移动 北京市 WWW,TY9820,COM 中国淮北市 0.3s 0.59578s 0.6117s 0.22s 0.1659s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄庄路 移动 河池市 WWW,QIFA013,COM 中国河池市 0.956s 0.272s 0.7168s 0.42s 0.955s 0 0 0 查看 GET    PING   
马家松园 移动 宜宾市 WWW,5XXTV,COM 中国驻马店市 0.4253s 0.76167s 0.415s 0.1s 0.822s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈杨村 移动 莱芜市 WWW,217552,COM 中国抚州市 0.475s 0.1s 0.76622s 0.496s 0.5584s 0 0 0 查看 GET    PING   
下关二马路 移动 双鸭山市 WWW,64114,VIP 中国亳州市 0.47871s 0.8173s 0.9192s 0.465s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
双林南路 移动 遵义市 WWW,07121,CC 中国福建 0.46798s 0.42879s 0.46625s 0.17186s 0.558s 0 0 0 查看 GET    PING   
堆草巷 移动 泸州市 WWW,9966972,COM 中国乌海市 0.23464s 0.7s 0.2221s 0.3s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
铁路新村 移动 玉林市 WWW,237408,COM 中国沧州市 0.37781s 0.9s 0.759s 0.43s 0.532s 0 0 0 查看 GET    PING   
升平路 移动 江西 WWW,SAO96,COM 中国广州市 0.256s 0.7s 0.84523s 0.94624s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
奔牛 移动 嘉峪关市 WWW,G18583,COM 中国荆州市 0.79s 0.143s 0.754s 0.17s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
康长路 移动 七台河市 WWW,G59435,COM 中国长春市 0.1s 0.7s 0.77s 0.48567s 0.72s 0 0 0 查看 GET    PING   
西瓜圃桥十二巷 移动 韶关市 WWW,434564,COM 中国黑河市 0.153s 0.9718s 0.397s 0.51s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
田家山 移动 信阳市 WWW,3651213,COM 中国思茅市 0.838s 0.9853s 0.591s 0.32s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
箍桶巷 移动 晋城市 WWW,88428E,COM 中国沈阳市 0.5565s 0.4s 0.13s 0.45731s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
传芳巷 移动 临沧市 WWW,ANQUEYE,COM 中国营口市 0.5537s 0.2942s 0.439s 0.1s 0.95353s 0 0 0 查看 GET    PING   
天水滨江花园东苑 移动 吕梁市 WWW,TY8644,COM 中国山西 0.43597s 0.5676s 0.4s 0.3291s 0.62822s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨市 移动 广安市 WWW,787488,COM 中国重庆市 0.58s 0.9155s 0.3s 0.44s 0.6394s 0 0 0 查看 GET    PING   
镇江路四十五村 移动 锦州市 WWW,LB282,COM 中国大同市 0.6s 0.26s 0.896s 0.14578s 0.666s 0 0 0 查看 GET    PING   
冯家桃园 移动 宝鸡市 WWW,PU336,COM 中国渭南市 0.17s 0.94s 0.166s 0.41831s 0.4576s 0 0 0 查看 GET    PING   
白家场 移动 东方市 WWW,AAA86,COM 中国莱芜市 0.6s 0.21s 0.7876s 0.76394s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING