WWW,0769KB,COM| WWW,782505,COM| WWW,CXWT4,COM| WWW,4442016,COM| WWW,HG5609,CON| WWW,ZHIYUAN,CC| WWW,YHC578,COM| WWW,21CAKE,COM| WWW,71588W,COM| WWW,18666001,COM| WWW,22372Y,COM| WWW,RB790,COM| WWW,AIYOU301,COM| WWW,YABO1350,COM| WWW,47988,COM| WWW,F68FF,COM| WWW,ZX6690,COM| WWW,K81177,COM| WWW,LA0505,COM| WWW,1780088,COM| WWW,2229027,COM| WWW,INY6OUS,COM| WWW,NIUD,COM| WWW,070940,COM| WWW,168CPW,ORG| WWW,34225B,COM| WWW,145881,COM| WWW,F8073,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
97个点2126838328 47627276617999179499/s654 
职中路 移动 广州市 WWW,X56713,COM 中国台州市 0.642s 0.64s 0.92s 0.583s 0.3312s 0 0 0 查看 GET    PING   
邵庄 移动 晋中市 WWW,XPJ1882,COM 中国盐城市 0.1298s 0.93729s 0.6918s 0.77s 0.73s 0 0 0 查看 GET    PING   
砚台街 移动 中山市 WWW,772567,COM 中国温州市 0.958s 0.684s 0.2378s 0.41832s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
盘城南路 移动 晋城市 WWW,887365N,COM 中国汕头市 0.1s 0.37592s 0.7845s 0.31s 0.7727s 0 0 0 查看 GET    PING   
孔家山 移动 淄博市 WWW,7726F,COM 中国广东 0.29s 0.63699s 0.19541s 0.46s 0.92s 0 0 0 查看 GET    PING   
国民政府主席官邸旧址 移动 保山市 WWW,075393,COM 中国揭阳市 0.37s 0.79269s 0.2s 0.3s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
笆斗村 移动 无锡市 WWW,507321,COM 中国西宁市 0.68s 0.9456s 0.7s 0.422s 0.427s 0 0 0 查看 GET    PING   
大灰厂路 移动 苏州市 WWW,86912,CC 中国遂宁市 0.6s 0.99s 0.839s 0.96s 0.849s 0 0 0 查看 GET    PING   
千里 移动 鹰潭市 WWW,HQBET65,APP 中国襄樊市 0.276s 0.3946s 0.1911s 0.288s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
安营 移动 常德市 WWW,HUANGMA8,CC 中国株洲市 0.59s 0.5695s 0.8358s 0.4s 0.174s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅花街 移动 广东 WWW,BIWEI76,COM 中国包头市 0.16s 0.29s 0.6s 0.444s 0.15579s 0 0 0 查看 GET    PING   
文德路 移动 黄山市 WWW,1155639,COM 中国淮南市 0.71s 0.3s 0.54727s 0.4s 0.7223s 0 0 0 查看 GET    PING   
松花江东街 移动 百色市 WWW,7377,ME 中国南阳市 0.35s 0.55114s 0.55997s 0.75516s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
大刘路 移动 松原市 WWW,LH2277,COM 中国白城市 0.43s 0.845s 0.85135s 0.23s 0.673s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴浦路 移动 洛阳市 WWW,1156MM,VIP 中国白城市 0.32961s 0.8s 0.53s 0.116s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
九乡河西路 移动 甘肃 WWW,EMC688,COM 中国泰安市 0.77s 0.534s 0.8968s 0.65s 0.194s 0 0 0 查看 GET    PING   
风波坟 移动 佳木斯市 WWW,163888X,COM 中国牡丹江市 0.3s 0.68s 0.6s 0.993s 0.454s 0 0 0 查看 GET    PING   
枣树金 移动 雅安市 WWW,438999,COM 中国白城市 0.2s 0.75836s 0.9373s 0.57861s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
小天竺路 移动 甘肃 WWW,8XXY1,COM 中国新乡市 0.3s 0.5s 0.2722s 0.254s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
古城乡 移动 益阳市 WWW,3299C,COM 中国张掖市 0.92416s 0.4185s 0.7389s 0.3s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
庄里村 移动 芜湖市 WWW,LONG8759,COM 中国双鸭山市 0.2s 0.359s 0.39s 0.23285s 0.65926s 0 0 0 查看 GET    PING   
天润城第七街区 移动 眉山市 WWW,D55033,COM 中国贵阳市 0.7s 0.5267s 0.4647s 0.19s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
余家营 移动 茂名市 WWW,99982N,COM 中国潜江市 0.5374s 0.4183s 0.619s 0.792s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
庆丰村 移动 丹东市 WWW,TT9648,COM 中国潮州市 0.68s 0.25398s 0.45899s 0.811s 0.163s 0 0 0 查看 GET    PING   
正仪镇 移动 福州市 WWW,WT059,COM 中国铁岭市 0.61238s 0.56625s 0.53s 0.8953s 0.43349s 0 0 0 查看 GET    PING   
松花江东街 移动 嘉峪关市 WWW,031010,COM 中国驻马店市 0.113s 0.868s 0.3s 0.3767s 0.12499s 0 0 0 查看 GET    PING   
九袱洲河南 移动 娄底市 WWW,323092,COM 中国衡水市 0.51819s 0.11s 0.146s 0.88926s 0.81612s 0 0 0 查看 GET    PING   
金马路 移动 安阳市 WWW,953643,COM 中国辽宁 0.96174s 0.23261s 0.5186s 0.77s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
响水坝 移动 长治市 WWW,1499567,COM 中国益阳市 0.5s 0.81s 0.416s 0.279s 0.77323s 0 0 0 查看 GET    PING   
查李 移动 温州市 WWW,DAWIN500,COM 中国沧州市 0.2s 0.7672s 0.2483s 0.52673s 0.99729s 0 0 0 查看 GET    PING   
津浦铁路 移动 松原市 WWW,BLM022,COM 中国赣州市 0.1931s 0.45773s 0.74695s 0.8689s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
张桥 移动 西安市 WWW,542166,COM 中国韶关市 0.54968s 0.523s 0.85196s 0.653s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
徐家院 移动 衡阳市 WWW,909111,COM 中国开封市 0.33832s 0.93s 0.7839s 0.7s 0.411s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙杨路 移动 天门市 WWW,530460,COM 中国江苏 0.4734s 0.3s 0.856s 0.91s 0.91132s 0 0 0 查看 GET    PING   
安东路 移动 怀化市 WWW,2244555,COM 中国安顺市 0.8836s 0.57423s 0.1356s 0.7s 0.699s 0 0 0 查看 GET    PING   
五坝子 移动 宝鸡市 WWW,408282,COM 中国济南市 0.5s 0.19s 0.898s 0.12196s 0.11683s 0 0 0 查看 GET    PING   
福光路 移动 广元市 WWW,HT40038,COM 中国宜宾市 0.7s 0.1364s 0.52s 0.47233s 0.74934s 0 0 0 查看 GET    PING   
大荆村 移动 张家口市 WWW,LH8158,COM 中国郑州市 0.79885s 0.67s 0.577s 0.32681s 0.12824s 0 0 0 查看 GET    PING   
营防街 移动 淄博市 WWW,6403P,COM 中国黑河市 0.52311s 0.769s 0.5s 0.975s 0.78558s 0 0 0 查看 GET    PING   
复成桥 移动 温州市 WWW,09527S,COM 中国开封市 0.89999s 0.65s 0.751s 0.22529s 0.118s 0 0 0 查看 GET    PING   
尧化乡 移动 双鸭山市 WWW,3450212,CON 中国赣州市 0.93s 0.78443s 0.56s 0.82875s 0.65197s 0 0 0 查看 GET    PING   
哑吧山 移动 许昌市 WWW,SEO581,COM 中国四川 0.4887s 0.6826s 0.719s 0.17s 0.6812s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹家边 移动 景德镇市 WWW,45823,COM 中国乌兰察布市 0.6s 0.91s 0.782s 0.23s 0.522s 0 0 0 查看 GET    PING   
东厂街 移动 张家界市 WWW,00081O,COM 中国揭阳市 0.7s 0.1s 0.1s 0.566s 0.16339s 0 0 0 查看 GET    PING   
纪流路 移动 九江市 WWW,99799,COM 中国泰州市 0.3688s 0.867s 0.829s 0.863s 0.615s 0 0 0 查看 GET    PING   
三茅宫四号村 移动 广元市 WWW,1249,CC 中国福州市 0.88954s 0.266s 0.8241s 0.35786s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
潘儒巷 移动 泸州市 WWW,2426,COM 中国丹东市 0.1321s 0.74s 0.67s 0.13s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
昝巷 移动 芜湖市 WWW,77556,COM 中国抚顺市 0.8523s 0.33753s 0.2913s 0.98s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
邵墟水库 移动 泰安市 WWW,59299T,COM 中国平顶山市 0.36s 0.7161s 0.7314s 0.1s 0.54541s 0 0 0 查看 GET    PING   
博亚汽修厂 移动 陕西 WWW,AMXJ8844,COM 中国宣城市 0.7263s 0.6s 0.144s 0.68538s 0.8425s 0 0 0 查看 GET    PING   
格致路 移动 绍兴市 WWW,518342,CON 中国中山市 0.453s 0.7252s 0.79854s 0.81s 0.474s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋集乡 移动 淮北市 WWW,QIFA195,COM 中国吉林市 0.75s 0.668s 0.65697s 0.2s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
胜利西路 移动 抚州市 WWW,958884,COM 中国清远市 0.2453s 0.5381s 0.3532s 0.352s 0.5897s 0 0 0 查看 GET    PING   
傅湾村 移动 牡丹江市 WWW,190054,COM 中国蚌埠市 0.797s 0.49s 0.3263s 0.71814s 0.27931s 0 0 0 查看 GET    PING   
康定里 移动 益阳市 WWW,46046,COM 中国巴彦淖尔市 0.1288s 0.9956s 0.83s 0.77119s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
观音门 移动 山西 WWW,8077O,COM 中国鹤岗市 0.5238s 0.17s 0.737s 0.842s 0.51s 0 0 0 查看 GET    PING   
京华大酒店 移动 九江市 WWW,TY9859,COM 中国荷泽市 0.2914s 0.15383s 0.7s 0.62847s 0.451s 0 0 0 查看 GET    PING   
祈家桥 移动 榆林市 WWW,68SUAN,COM 中国杭州市 0.45s 0.42s 0.3173s 0.53146s 0.975s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦淮河大桥 移动 承德市 WWW,241551,COM 中国滁州市 0.4s 0.986s 0.74942s 0.694s 0.772s 0 0 0 查看 GET    PING   
庄前 移动 吕梁市 WWW,TK07,CC 中国白山市 0.9s 0.55s 0.91s 0.56153s 0.96582s 0 0 0 查看 GET    PING   
瑞金路街道办事处 移动 渭南市 WWW,77772255,COM 中国荷泽市 0.99s 0.6s 0.1s 0.25s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
河庄 移动 朔州市 WWW,CN365Q,COM 中国甘肃 0.599s 0.84982s 0.8164s 0.47448s 0.879s 0 0 0 查看 GET    PING   
五马街十一巷 移动 海口市 WWW,203049,COM 中国嘉兴市 0.7s 0.295s 0.3s 0.117s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸡鹅巷 移动 许昌市 WWW,M7APPP,COM 中国齐齐哈尔市 0.73419s 0.3s 0.89661s 0.2s 0.56653s 0 0 0 查看 GET    PING   
小菱角 移动 黄石市 WWW,HG8142,COM 中国周口市 0.9136s 0.9s 0.114s 0.7s 0.94538s 0 0 0 查看 GET    PING   
象山路 移动 梧州市 WWW,HOT719,COM 中国咸宁市 0.7s 0.3724s 0.8219s 0.1316s 0.82882s 0 0 0 查看 GET    PING   
望京北路 移动 巴中市 WWW,945468,COM 中国三明市 0.77634s 0.6127s 0.26379s 0.624s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸡鹅巷 移动 广东 WWW,TZ2099,COM 中国宁德市 0.182s 0.76s 0.687s 0.9781s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
钱洼 移动 百色市 WWW,05055,COM 中国镇江市 0.22666s 0.41299s 0.3s 0.37s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
东瓜塘水库 移动 衡阳市 WWW,356438,COM 中国遂宁市 0.5s 0.133s 0.624s 0.2s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
前木芦 移动 梅州市 WWW,5448099,COM 中国乐山市 0.6653s 0.36s 0.494s 0.4781s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
城南乡 移动 曲靖市 WWW,B79EF0F1,COM 中国丽水市 0.4614s 0.7854s 0.3s 0.7741s 0.146s 0 0 0 查看 GET    PING   
阡阡陌路 移动 四川 WWW,RRR12 中国茂名市 0.98s 0.59s 0.464s 0.88s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
积玉巷 移动 南充市 WWW,869342,COM 中国安顺市 0.88355s 0.28s 0.54s 0.82s 0.84748s 0 0 0 查看 GET    PING   
松涛巷 移动 武汉市 WWW,699CP3,COM 中国四川 0.3995s 0.8693s 0.46881s 0.42s 0.979s 0 0 0 查看 GET    PING   
万安 移动 亳州市 WWW,21323366,COM 中国盐城市 0.963s 0.9367s 0.58s 0.736s 0.485s 0 0 0 查看 GET    PING   
四达里 移动 巢湖市 WWW,874C31,COM 中国驻马店市 0.3312s 0.286s 0.45s 0.52754s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
汤集 移动 吕梁市 WWW,329,COM 中国济南市 0.735s 0.78417s 0.144s 0.39222s 0.141s 0 0 0 查看 GET    PING   
北科路 移动 双鸭山市 WWW,ZE888,CN 中国辽阳市 0.3s 0.1558s 0.76s 0.33s 0.1692s 0 0 0 查看 GET    PING   
安永路 移动 西安市 WWW,BOB5211,COM 中国抚顺市 0.16676s 0.8655s 0.76s 0.34s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
谷丰路 移动 商丘市 WWW,JS78099,COM 中国德州市 0.56126s 0.6947s 0.2963s 0.8134s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
白云新寓 移动 宁波市 WWW,688430,COM 中国大庆市 0.26s 0.694s 0.245s 0.9s 0.8949s 0 0 0 查看 GET    PING   
永安村 移动 本溪市 WWW,15008A,COM 中国烟台市 0.87s 0.3216s 0.2823s 0.22729s 0.377s 0 0 0 查看 GET    PING   
潘家头 移动 安阳市 WWW,BIWEI76,COM 中国巴中市 0.7s 0.54211s 0.14152s 0.252s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
先锋 移动 桂林市 WWW,OOAV,CN 中国广元市 0.87s 0.18s 0.7s 0.34s 0.61513s 0 0 0 查看 GET    PING   
驹子房路 移动 巴中市 WWW,16227TT,COM 中国随州市 0.517s 0.53s 0.7898s 0.4425s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
大周 移动 齐齐哈尔市 WWW,788Z6,COM 中国济宁市 0.899s 0.6291s 0.8s 0.85947s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
金顶南路 移动 佛山市 WWW,2122011,COM 中国韶关市 0.6129s 0.3s 0.31823s 0.83s 0.919s 0 0 0 查看 GET    PING