WWW,XJ20,COM| WWW,2010889,COM| WWW,75878J,COM| WWW,1898235,COM| WWW,5XVQC,COM| WWW,520035,COM| WWW,666814| WWW,348822,COM| WWW,ZMJOJO,COM| WWW,ZMRIW,CN| WWW,18888KJ,COM| WWW,YZC216,COM、| WWW,8884XB,COM| WWW,CAVIP4,COM| WWW,205520,CC| WWW,93C788,COM| WWW,5856ZZZ,COM| WWW,PJ5975,COM| WWW,SHIBO180,COM| WWW,77637D,COM| WWW,SC51678,COM| WWW,Y2815,COM| WWW,608285,COM| WWW,GG465,CC| WWW,D66621,COM| WWW,DZ396,COM| WWW,LONG1033,COM| WWW,KS6625,CON|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
1个点25466653611 32252719858261714986/s255 
虎阜路 移动 沧州市 WWW,11KKMM 中国蚌埠市 0.12s 0.163s 0.623s 0.3s 0.31736s 0 0 0 查看 GET    PING   
袁家边村 移动 晋城市 WWW,8TOUR,CN 中国滁州市 0.2s 0.88s 0.42865s 0.73s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉王镇 移动 大连市 WWW,YB0953,COM 中国张家口市 0.694s 0.957s 0.72s 0.99365s 0.729s 0 0 0 查看 GET    PING   
中棚 移动 金昌市 WWW,07488Y,COM 中国盘锦市 0.8739s 0.77986s 0.17811s 0.1611s 0.88864s 0 0 0 查看 GET    PING   
屺亭 移动 平凉市 WWW,TOOOPEN,COM 中国玉林市 0.47s 0.37622s 0.46714s 0.92s 0.657s 0 0 0 查看 GET    PING   
天华绿谷庄园 移动 遵义市 WWW,K8583,COM 中国保山市 0.58s 0.45s 0.9s 0.23s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
东湖集乡 移动 永川市 WWW,1705T,COM 中国德阳市 0.4322s 0.8416s 0.7443s 0.25s 0.5825s 0 0 0 查看 GET    PING   
雅塘杨 移动 新余市 WWW,LONG8926,COM 中国玉林市 0.9s 0.83s 0.57171s 0.5s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
延晖路 移动 枣庄市 WWW,885968RR,COM 中国阜阳市 0.447s 0.659s 0.68422s 0.1s 0.55633s 0 0 0 查看 GET    PING   
圩丰四队 移动 长春市 WWW,YL845,COM 中国亳州市 0.44s 0.94s 0.77552s 0.6577s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
石港 移动 十一系列福利活动开启,折扣史无前例! WWW,00757,CC 中国苏州市 0.15164s 0.1353s 0.81s 0.75s 0.758s 0 0 0 查看 GET    PING   
胥庄村 移动 娄底市 WWW,2767RR,COM 中国三明市 0.91487s 0.3927s 0.8313s 0.9s 0.462s 0 0 0 查看 GET    PING   
新立 移动 庆阳市 WWW,885QQ,ME 中国遂宁市 0.9752s 0.26s 0.52s 0.484s 0.9516s 0 0 0 查看 GET    PING   
上脉腰 移动 山东 WWW,07488Y,COM 中国忻州市 0.3s 0.7s 0.7677s 0.45s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
世界华商纪念牌坊 移动 上海市 WWW,P1766,COM 中国池州市 0.8399s 0.1s 0.6s 0.6s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
东沟镇 移动 双鸭山市 WWW,IGOBEAT 中国吉林 0.6125s 0.58762s 0.4733s 0.65s 0.9898s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉祥路 移动 本溪市 WWW,49942,CC 中国延安市 0.77532s 0.9347s 0.744s 0.91775s 0.78s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦田路 移动 天门市 WWW,1898BB,COM 中国莆田市 0.3s 0.8156s 0.137s 0.5s 0.24s 0 0 0 查看 GET    PING   
新和园 移动 商洛市 WWW,214,NET 中国龙岩市 0.4318s 0.4668s 0.6399s 0.6531s 0.59173s 0 0 0 查看 GET    PING   
山北营 移动 通辽市 WWW,855656,COM 中国潮州市 0.673s 0.6286s 0.22s 0.84979s 0.98561s 0 0 0 查看 GET    PING   
发园 移动 云南 WWW,34141,COM 中国佳木斯市 0.4551s 0.3334s 0.13259s 0.39686s 0.44586s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰山铁矿 移动 合川市 WWW,203006,CC 中国酒泉市 0.862s 0.6456s 0.22113s 0.95s 0.497s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆洼水库 移动 湖北 WWW,DUC199,COM 中国安顺市 0.1484s 0.95s 0.59s 0.83785s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
辰龙广场 移动 临沧市 WWW,JSE4,COM 中国昆明市 0.8s 0.4415s 0.84s 0.878s 0.24s 0 0 0 查看 GET    PING   
韩家桥 移动 厦门市 WWW,11131H,COM 中国河源市 0.2s 0.391s 0.535s 0.7363s 0.315s 0 0 0 查看 GET    PING   
体育场路 移动 扬州市 WWW,LONG8156,COM 中国儋州市 0.94s 0.9135s 0.214s 0.1s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
仙鹤街 移动 常州市 WWW,99622W,COM 中国嘉兴市 0.2672s 0.61648s 0.45739s 0.9s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
青山居 移动 天门市 WWW,2338,COM 中国张家界市 0.5613s 0.56s 0.18s 0.8147s 0.9625s 0 0 0 查看 GET    PING   
倪塘 移动 广元市 WWW,638358,COM 中国六盘水市 0.4834s 0.92336s 0.9s 0.1218s 0.93691s 0 0 0 查看 GET    PING   
东伏 移动 濮阳市 WWW,60623,COM 中国梧州市 0.5s 0.23s 0.552s 0.5s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏月路 移动 汕尾市 WWW,3893B,COM 中国六安市 0.6896s 0.5962s 0.94839s 0.56s 0.12112s 0 0 0 查看 GET    PING   
延龄巷 移动 连云港市 WWW,DC0031,COM 中国来宾市 0.165s 0.4143s 0.34459s 0.441s 0.4143s 0 0 0 查看 GET    PING   
天华西路 移动 辽宁 WWW,737776,COM 中国滨州市 0.5278s 0.2s 0.8s 0.25s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
头所村 移动 来宾市 WWW,FH405,COM 中国渭南市 0.43889s 0.4s 0.915s 0.2521s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
卫海 移动 宁波市 WWW,954056,COM 中国阳泉市 0.6s 0.4s 0.2s 0.918s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
白云园 移动 长春市 WWW,18807E,COM 中国宣城市 0.79s 0.83s 0.4s 0.3798s 0.34692s 0 0 0 查看 GET    PING   
岗子 移动 南阳市 WWW,88627B,COM 中国蚌埠市 0.87s 0.58s 0.88517s 0.8592s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
固城村 移动 安康市 WWW,11SSSS 中国连云港市 0.44315s 0.131s 0.35626s 0.2s 0.99s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙家库 移动 泰州市 WWW,GOGOVIP98,COM 中国云浮市 0.63959s 0.8s 0.7s 0.16s 0.799s 0 0 0 查看 GET    PING   
顾家村 移动 扬州市 WWW,38200J,COM 中国鄂州市 0.42514s 0.1s 0.6s 0.6s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
石墙 移动 泰安市 WWW,OO8099,COM 中国河北 0.7567s 0.291s 0.8s 0.22841s 0.6944s 0 0 0 查看 GET    PING   
木匠周 移动 金华市 WWW,192023,COM 中国南阳市 0.9s 0.89s 0.6s 0.498s 0.72837s 0 0 0 查看 GET    PING   
东瓜匙 移动 茂名市 WWW,9249Y,COM 中国雅安市 0.57723s 0.6s 0.1591s 0.5s 0.8973s 0 0 0 查看 GET    PING   
金苑路 移动 商丘市 WWW,52624V,COM 中国烟台市 0.8s 0.346s 0.6747s 0.6785s 0.785s 0 0 0 查看 GET    PING   
集庆 移动 蚌埠市 WWW,TYC8817,COM 中国湛江市 0.47s 0.689s 0.76s 0.3s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
戴村 移动 商丘市 WWW,15678B,COM 中国秦皇岛市 0.57s 0.5154s 0.5s 0.9311s 0.377s 0 0 0 查看 GET    PING   
顾陇镇 移动 晋城市 WWW,YOULE24,CON 中国苏州市 0.16751s 0.532s 0.6s 0.27156s 0.14825s 0 0 0 查看 GET    PING   
江苏永昌大厦 移动 茂名市 WWW,818391,COM 中国秦皇岛市 0.882s 0.88688s 0.38388s 0.35957s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
火炬村 移动 松原市 WWW,Q10351,COM 中国来宾市 0.9598s 0.89s 0.9412s 0.7s 0.459s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅王村 移动 十堰市 WWW,8X4D,COM 中国延安市 0.4592s 0.5s 0.17543s 0.23922s 0.771s 0 0 0 查看 GET    PING   
临湖路 移动 长春市 WWW,21202M,COM 中国抚州市 0.883s 0.258s 0.5586s 0.125s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
大西门 移动 梅州市 WWW,78808F,COM 中国拉萨市 0.774s 0.7971s 0.43s 0.71998s 0.192s 0 0 0 查看 GET    PING   
和记洋行旧址 移动 晋中市 WWW,9158W,COM 中国南平市 0.31734s 0.942s 0.87358s 0.5s 0.11647s 0 0 0 查看 GET    PING   
姚家巷 移动 营口市 WWW,GG682,COM 中国眉山市 0.851s 0.76624s 0.5s 0.6s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
余家门口 移动 铜陵市 WWW,AM33588,COM 中国忻州市 0.81s 0.5229s 0.12s 0.1s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
清凉路 移动 宜春市 WWW,MANMVP114,COM 中国重庆市 0.8s 0.29s 0.23s 0.62s 0.898s 0 0 0 查看 GET    PING   
小雍 移动 广西 WWW,T681,COM 中国眉山市 0.5978s 0.27878s 0.7s 0.98176s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
三口 移动 阜新市 WWW,VNS79999,COM 中国文昌市 0.542s 0.71772s 0.29s 0.992s 0.2966s 0 0 0 查看 GET    PING   
金汤后街 移动 深圳市 WWW,4644,CC 中国承德市 0.9s 0.1218s 0.95667s 0.75s 0.962s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨家花园 移动 三明市 WWW,HCP0088,COM 中国晋中市 0.344s 0.752s 0.9277s 0.76s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
龚村 移动 潜江市 WWW,130222A,COM 中国巴彦淖尔市 0.972s 0.4s 0.6s 0.6784s 0.93452s 0 0 0 查看 GET    PING   
王陵路 移动 邵阳市 WWW,PJ7765,COM 中国巢湖市 0.42s 0.3413s 0.2s 0.77213s 0.493s 0 0 0 查看 GET    PING   
湾河后街 移动 江门市 WWW,5756I,COM 中国桂林市 0.8s 0.99766s 0.69894s 0.32s 0.2397s 0 0 0 查看 GET    PING   
晓庄 移动 鹤岗市 WWW,CAOLIU,YAHOO 中国沈阳市 0.75394s 0.2223s 0.56s 0.8s 0.4564s 0 0 0 查看 GET    PING   
随园 移动 日照市 WWW,253E766D,COM 中国平凉市 0.12s 0.268s 0.2965s 0.87535s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
名境雅筑北苑 移动 徐州市 WWW,DD55D,NET 中国阳泉市 0.9s 0.837s 0.5341s 0.634s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
阊门西街 移动 宁波市 WWW,50588007,COM 中国石家庄市 0.777s 0.24633s 0.711s 0.7939s 0.541s 0 0 0 查看 GET    PING   
前贾墅 移动 淮南市 WWW,1325567,COM 中国上海市 0.1s 0.66s 0.6s 0.6952s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
葛家边 移动 巢湖市 WWW,7778VV,COM 中国随州市 0.1s 0.1s 0.16823s 0.8s 0.1951s 0 0 0 查看 GET    PING   
獾子洞 移动 北海市 WWW,ITB329,COM 中国合川市 0.28s 0.4562s 0.746s 0.76172s 0.5269s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸡鸣寺路 移动 绍兴市 WWW,332199,COM 中国青海 0.9s 0.85s 0.65333s 0.13652s 0.9129s 0 0 0 查看 GET    PING   
厂圩二村 移动 张家口市 WWW,YCW889,COM 中国潜江市 0.3524s 0.9984s 0.5842s 0.8s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫云瑞华商城 移动 九江市 WWW,UUU433 中国金华市 0.53636s 0.44383s 0.9162s 0.4613s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
惜阴书院旧址 移动 上海市 WWW,34235,COM 中国湖北 0.9144s 0.58559s 0.8878s 0.92s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
御道园 移动 上海市 WWW,305709,COM 中国郴州市 0.42s 0.9s 0.564s 0.99s 0.14255s 0 0 0 查看 GET    PING   
下玉村 移动 杭州市 WWW,541568,COM 中国十堰市 0.63357s 0.35s 0.78771s 0.4s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
汴塘镇 移动 苏州市 WWW,918DC02,COM 中国晋中市 0.46s 0.945s 0.64s 0.4s 0.68925s 0 0 0 查看 GET    PING   
岘下 移动 岳阳市 WWW,BOB2221,COM 中国湘潭市 0.8s 0.585s 0.3634s 0.81131s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家宕子 移动 雅安市 WWW,70004,COM 中国株洲市 0.67s 0.5999s 0.8s 0.4537s 0.519s 0 0 0 查看 GET    PING   
七里街 移动 万宁市 WWW,K8508,COM 中国辽阳市 0.387s 0.1s 0.4637s 0.139s 0.2348s 0 0 0 查看 GET    PING   
厂洼中路 移动 阳江市 WWW,ZLLCP,NET 中国无锡市 0.7145s 0.21633s 0.97s 0.48s 0.76444s 0 0 0 查看 GET    PING   
宏福东路 移动 昆明市 WWW,571130,COM 中国乌兰察布市 0.41s 0.9361s 0.1s 0.3394s 0.69857s 0 0 0 查看 GET    PING   
卢邵营 移动 韶关市 WWW,511011,COM 中国江津市 0.6544s 0.43851s 0.66568s 0.94682s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
永丰国际商业大厦 移动 临沧市 WWW,976021,COM 中国杭州市 0.8479s 0.9471s 0.39s 0.531s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
西百花巷 移动 晋城市 WWW,878885,COM 中国威海市 0.663s 0.525s 0.89847s 0.758s 0.2666s 0 0 0 查看 GET    PING   
南门路 移动 淮安市 WWW,P82 中国包头市 0.3747s 0.6s 0.6634s 0.52s 0.273s 0 0 0 查看 GET    PING   
程桥镇 移动 青岛市 WWW,15566,COM 中国亳州市 0.9793s 0.915s 0.9896s 0.511s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
糕饼店 移动 辽宁 WWW,X2CP2011,COM 中国陇南市 0.487s 0.7s 0.33945s 0.59484s 0.4166s 0 0 0 查看 GET    PING