WWW,69191Z,COM| WWW,BCK17,COM| WWW,LH7818,COM:888| WWW,RB620,COM| WWW,CF555666,COM| WWW,M7278,COM| WWW,BOB1685,COM| WWW,DHY544,COM| WWW,44QUQU,COM| WWW,8977600,COM| WWW,AG9,COM| WWW,VX7LA,COM| WWW,QY1994,COM| WWW,8107866,COM| WWW,MAYA,AV| WWW,SOKH,COM| WWW,YH034,COM| WWW,0786687,COM| WWW,HQBET2008,COM| WWW,YABO392,COM| WWW,444VN77,COM| WWW,Y236,COM| WWW,DUOBAOVIP96,COM| WWW,69286A,COM| WWW,FY188,CO| WWW,19268G,COM| WWW,YH1666,COM| WWW,25288100,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
6832个点879967516847 71169261374465987/s318 
管子桥 移动 徐州市 WWW,8099QQ,CON 中国潮州市 0.7175s 0.177s 0.6s 0.119s 0.4488s 0 0 0 查看 GET    PING   
沟东 移动 松原市 WWW,XB902,COM 中国枣庄市 0.26387s 0.2s 0.5724s 0.53s 0.46343s 0 0 0 查看 GET    PING   
新胜村 移动 上海市 WWW,YOULE736,COM 中国荆州市 0.75873s 0.9646s 0.71465s 0.45s 0.86s 0 0 0 查看 GET    PING   
三虎桥南路 移动 玉林市 WWW,BOB1685,COM 中国江苏 0.9s 0.12s 0.22199s 0.2s 0.4735s 0 0 0 查看 GET    PING   
西河 移动 宿迁市 WWW,750HG,COM 中国铜陵市 0.511s 0.4243s 0.482s 0.29516s 0.84s 0 0 0 查看 GET    PING   
博爱路 移动 河南 WWW,876737,COM 中国天津市 0.792s 0.59458s 0.542s 0.34381s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
河东街 移动 宣城市 WWW,51AEC,COM 中国朔州市 0.1s 0.88289s 0.44s 0.7671s 0.959s 0 0 0 查看 GET    PING   
热河路一四五巷 移动 肇庆市 WWW,94369Z,COM 中国通化市 0.99158s 0.744s 0.8s 0.84s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
鸣凰 移动 西安市 WWW,257257B,COM 中国常州市 0.8825s 0.69s 0.824s 0.8913s 0.132s 0 0 0 查看 GET    PING   
新开河 移动 鹰潭市 WWW,4179,COM 中国张掖市 0.56s 0.52s 0.975s 0.24s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
迎德路 移动 云南 WWW,849668,COM 中国南宁市 0.299s 0.89823s 0.815s 0.8263s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
土街口 移动 南平市 WWW,1316968,COM 中国漳州市 0.7566s 0.1978s 0.3225s 0.7s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
云龙区 移动 河池市 WWW,962902,COM 中国湖北 0.863s 0.28s 0.413s 0.4224s 0.3818s 0 0 0 查看 GET    PING   
西仇庄 移动 汕尾市 WWW,M9611,COM 中国上海市 0.7783s 0.4s 0.18755s 0.24875s 0.6394s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥头 移动 天水市 WWW,336706,COM 中国河南 0.82673s 0.69s 0.3s 0.74s 0.4717s 0 0 0 查看 GET    PING   
新安江街 移动 山西 WWW,99950K,COM 中国陕西 0.239s 0.567s 0.55539s 0.74s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈桥 移动 赣州市 WWW,67976,COM 中国江苏 0.535s 0.9318s 0.1725s 0.819s 0.7475s 0 0 0 查看 GET    PING   
西毛湖 移动 汕头市 WWW,HKCPW 中国滁州市 0.58549s 0.135s 0.716s 0.9s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
东坝头村 移动 渭南市 WWW,YABO924,COM 中国宝鸡市 0.1s 0.551s 0.57s 0.365s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴墅 移动 陕西 WWW,JS668802,COM 中国镇江市 0.928s 0.386s 0.88217s 0.5s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
新安镇 移动 邵阳市 WWW,2381V,COM 中国武汉市 0.1s 0.89s 0.77s 0.293s 0.82274s 0 0 0 查看 GET    PING   
聚锦苑 移动 吉林市 WWW,G27G,COM 中国丽江市 0.48s 0.1s 0.2255s 0.55613s 0.1559s 0 0 0 查看 GET    PING   
学则路 移动 荷泽市 WWW,552200 中国淮南市 0.1s 0.641s 0.34s 0.19414s 0.89112s 0 0 0 查看 GET    PING   
大安栈 移动 鹰潭市 WWW,W66817,COM 中国咸阳市 0.7828s 0.319s 0.13816s 0.7918s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
下杨庄 移动 临沧市 WWW,E5002,COM 中国金昌市 0.144s 0.8s 0.2s 0.35s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
天茗路 移动 白山市 WWW,E73654,COM 中国东营市 0.511s 0.6199s 0.79487s 0.86942s 0.722s 0 0 0 查看 GET    PING   
天山新村 移动 百色市 WWW,HGA9999,COM 中国鹤壁市 0.2761s 0.68126s 0.41s 0.59s 0.6247s 0 0 0 查看 GET    PING   
锦帆路 移动 江津市 WWW,0326598,COM 中国曲靖市 0.376s 0.47477s 0.4531s 0.659s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
三星 移动 深圳市 WWW,2084YL,COM 中国南川市 0.7s 0.6638s 0.93445s 0.1823s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
窑湾街 移动 商洛市 WWW,YA259,COM 中国贵港市 0.9s 0.8s 0.24516s 0.6s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
绫庄巷 移动 鸡西市 WWW,PJ9268,COM 中国朝阳市 0.698s 0.62791s 0.9s 0.7s 0.335s 0 0 0 查看 GET    PING   
西焦村 移动 泉州市 WWW,114,AG 中国湖州市 0.229s 0.3544s 0.8s 0.956s 0.2761s 0 0 0 查看 GET    PING   
西毗苏 移动 长沙市 WWW,800790,COM 中国鄂州市 0.41372s 0.78s 0.81s 0.287s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
瑞河巷 移动 梧州市 WWW,QY1365,COM 中国安阳市 0.28272s 0.4s 0.9s 0.59s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
场门口 移动 承德市 WWW,52688K,COM 中国河源市 0.4s 0.9298s 0.4356s 0.3965s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
北苑新村 移动 衢州市 WWW,334928,COM 中国辽源市 0.5s 0.3s 0.76597s 0.53s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
十里茶棚 移动 张家口市 WWW,8C788,COM 中国杭州市 0.782s 0.8532s 0.33376s 0.17s 0.833s 0 0 0 查看 GET    PING   
仁东 移动 宜春市 WWW,WNS058,COM 中国赤峰市 0.9s 0.5s 0.436s 0.7392s 0.4972s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄木岗 移动 泰安市 WWW,701669,COM 中国南平市 0.4282s 0.13s 0.129s 0.48311s 0.834s 0 0 0 查看 GET    PING   
何家山 移动 张家界市 WWW,YABOVIP135,COM 中国唐山市 0.9s 0.71s 0.3s 0.36133s 0.337s 0 0 0 查看 GET    PING   
锡洲路 移动 漳州市 WWW,YH620,COM 中国文昌市 0.611s 0.7s 0.1713s 0.1s 0.33s 0 0 0 查看 GET    PING   
西瓜圃桥 移动 四川 WWW,QQ49,COM 中国武威市 0.41s 0.346s 0.56274s 0.625s 0.16188s 0 0 0 查看 GET    PING   
三板跳 移动 黄石市 WWW,19030ZZ,COM 中国东莞市 0.4s 0.9839s 0.977s 0.396s 0.229s 0 0 0 查看 GET    PING   
副井 移动 庆阳市 WWW,85399G,COM 中国昭通市 0.6s 0.51476s 0.7s 0.832s 0.749s 0 0 0 查看 GET    PING   
新立 移动 潜江市 WWW,LONG9116,COM 中国陇南市 0.731s 0.3s 0.23418s 0.4s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
七周 移动 济宁市 WWW,W627777,COM 中国宿迁市 0.184s 0.4653s 0.7s 0.33438s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
博恩花园 移动 阜阳市 WWW,58898NN,COM 中国温州市 0.1s 0.73s 0.99s 0.2447s 0.62136s 0 0 0 查看 GET    PING   
三汊河桥东街 移动 中山市 WWW,362661,COM 中国三门峡市 0.5s 0.18884s 0.65218s 0.5732s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
韩家巷 移动 曲靖市 WWW,0780006,COM 中国河北 0.31s 0.119s 0.5572s 0.85442s 0.312s 0 0 0 查看 GET    PING   
御湖国际公寓 移动 巴中市 WWW,6877,COM 中国北海市 0.61396s 0.8s 0.136s 0.339s 0.3455s 0 0 0 查看 GET    PING   
淮海东西路 移动 许昌市 WWW,ZB2123,COM 中国河源市 0.4651s 0.669s 0.19794s 0.633s 0.2994s 0 0 0 查看 GET    PING   
上泉村 移动 随州市 WWW,TL622,COM 中国湛江市 0.56212s 0.1s 0.74426s 0.32196s 0.5233s 0 0 0 查看 GET    PING   
兰陵路 移动 商洛市 WWW,FH6123,COM 中国上饶市 0.267s 0.9s 0.258s 0.9926s 0.35394s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖山路 移动 山东 WWW,5002232,COM 中国玉溪市 0.1588s 0.412s 0.389s 0.79s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
傅湾水库 移动 张掖市 WWW,BOB1685,COM 中国武汉市 0.7s 0.6s 0.554s 0.682s 0.94s 0 0 0 查看 GET    PING   
岳阳村 移动 丽水市 WWW,CP9156,COM 中国台州市 0.59s 0.5346s 0.2s 0.21331s 0.97s 0 0 0 查看 GET    PING   
尚庄 移动 许昌市 WWW,50290I,COM 中国安阳市 0.8s 0.656s 0.7975s 0.6154s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
小尖子 移动 青岛市 RB0049,COM:9900 中国防城港市 0.1817s 0.798s 0.43146s 0.3s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
建设 移动 广州市 WWW,UBET456,COM 中国遂宁市 0.53446s 0.6s 0.398s 0.873s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
南套河 移动 攀枝花市 WWW,166802,COM 中国贵阳市 0.435s 0.942s 0.8547s 0.68233s 0.72482s 0 0 0 查看 GET    PING   
米兰街区 移动 江苏 WWW,GEBULU,COM 中国三亚市 0.97s 0.7s 0.73s 0.6s 0.85s 0 0 0 查看 GET    PING   
广泽路 移动 泸州市 WWW,88666132,COM:9900 中国梧州市 0.99868s 0.3628s 0.9s 0.217s 0.75927s 0 0 0 查看 GET    PING   
农花村 移动 锦州市 WWW,889GE,COM 中国南川市 0.366s 0.8s 0.2861s 0.21763s 0.22635s 0 0 0 查看 GET    PING   
后宰门西村 移动 绵阳市 WWW,55223038,COM 中国呼和浩特市 0.851s 0.473s 0.53153s 0.91s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
明园街 移动 秦皇岛市 WWW,54712,VIP 中国合川市 0.9s 0.7969s 0.866s 0.29s 0.586s 0 0 0 查看 GET    PING   
逸仙桥 移动 云南 WWW,B9571,COM 中国韶关市 0.1447s 0.72814s 0.5s 0.19s 0.418s 0 0 0 查看 GET    PING   
海洪 移动 景德镇市 WWW,99246E,COM 中国忻州市 0.31s 0.57915s 0.9s 0.674s 0.8861s 0 0 0 查看 GET    PING   
工农 移动 抚州市 WWW,BMW32,COM 中国河源市 0.463s 0.23761s 0.161s 0.1s 0.23659s 0 0 0 查看 GET    PING   
白龙江路 移动 潮州市 WWW,VIPWHH,CC 中国吉林市 0.41s 0.147s 0.13s 0.8842s 0.119s 0 0 0 查看 GET    PING   
头关 移动 七台河市 WWW,98698T,COM 中国连云港市 0.85154s 0.4s 0.7266s 0.6756s 0.992s 0 0 0 查看 GET    PING   
长江新村 移动 泸州市 WWW,027931,COM 中国衢州市 0.4641s 0.58s 0.11s 0.6s 0.62525s 0 0 0 查看 GET    PING   
文一西路 移动 芜湖市 WWW,876070,COM 中国玉溪市 0.4s 0.4675s 0.58s 0.212s 0.33851s 0 0 0 查看 GET    PING   
居易时代苑 移动 安徽 WWW,477347,COM 中国大庆市 0.336s 0.15448s 0.96s 0.457s 0.92s 0 0 0 查看 GET    PING   
大七里塘 移动 廊坊市 WWW,5899,COM 中国莆田市 0.4s 0.5s 0.8241s 0.795s 0.83995s 0 0 0 查看 GET    PING   
丛桂庵 移动 淄博市 WWW,Y11169,COM 中国吉安市 0.2548s 0.59122s 0.2346s 0.4s 0.744s 0 0 0 查看 GET    PING   
窦家洼 移动 遵义市 WWW,TSS服务 中国浙江 0.619s 0.4757s 0.8856s 0.7974s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
华丰楼 移动 梧州市 WWW,92220552,COM 中国武汉市 0.62328s 0.817s 0.1962s 0.5422s 0.866s 0 0 0 查看 GET    PING   
金鼎湾花园 移动 广安市 WWW,012615,COM 中国梧州市 0.22237s 0.55s 0.5s 0.2165s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
健康巷 移动 聊城市 WWW,62004444,COM 中国东莞市 0.97392s 0.823s 0.2s 0.14485s 0.66585s 0 0 0 查看 GET    PING   
盘新路 移动 荆门市 WWW,58468VIP5,COM 中国温州市 0.13672s 0.6s 0.7543s 0.1498s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
群众巷 移动 张家界市 WWW,49852A,COM 中国清远市 0.8828s 0.3s 0.45493s 0.612s 0.9286s 0 0 0 查看 GET    PING   
豆腐巷 移动 昆明市 WWW,JS6199,COM 中国马鞍山市 0.6471s 0.5175s 0.23s 0.4s 0.7567s 0 0 0 查看 GET    PING   
路西湖 移动 大连市 WWW,913737,COM 中国常德市 0.261s 0.5871s 0.535s 0.568s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
建设里 移动 雅安市 WWW,600N,BET 中国河南 0.93s 0.69s 0.63s 0.2884s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
贾汪区 移动 嘉峪关市 WWW,KDH009,COM 中国大连市 0.7s 0.1s 0.7864s 0.78s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
小贾村 移动 五指山市 WWW,51882A,COM 中国南昌市 0.83583s 0.51692s 0.61232s 0.65725s 0.94174s 0 0 0 查看 GET    PING   
肖王村 移动 汕头市 WWW,6737000,CC 中国北京市 0.6s 0.38s 0.81s 0.41s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
远大路 移动 梧州市 WWW,103开元APP下载 中国安徽 0.22s 0.92s 0.115s 0.233s 0.8742s 0 0 0 查看 GET    PING