WWW,092535,COM| WWW,KBTY40,COM| WWW,8053377,COM| WWW,32126P,COM| WWW,XV13,XYZ| WWW,460005,COM| WWW,958854,COM| WWW,DDWT190,COM| WWW,4466K| WWW,YOULE323,COM| WWW,HL160,COM| WWW,WANLI0794,COM| WWW,77888099,COM| WWW,RE1D| WWW,362980,COM| WWW,30989U,COM| WWW,BOB3578,COM| WWW,190809,COM| WWW,627717,COM| WWW,LH3558,COM:888| WWW,T9874,COM| WWW,QQ77222,COM| WWW,QY5868,COM| WWW,80488A,COM| WWW,VIP8934,COM| WWW,RB82,COM| WWW,ZXCPCP1,COM| WWW,112907,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
7个点591586733 84914468423316691476/s257 
西场 移动 唐山市 WWW,241088,COM 中国盘锦市 0.88879s 0.8s 0.84s 0.5s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
大凹山 移动 漳州市 WWW,PIN-COM,COM 中国河池市 0.257s 0.383s 0.772s 0.84s 0.1751s 0 0 0 查看 GET    PING   
大路街 移动 玉溪市 WWW,YM8862,COM 中国宁德市 0.73s 0.54788s 0.69991s 0.92s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家井 移动 哈尔滨市 WWW,PK1398,COM 中国沧州市 0.79s 0.813s 0.1s 0.59s 0.18578s 0 0 0 查看 GET    PING   
东瓜塘水库 移动 韶关市 WWW,VNS88855,CON 中国五指山市 0.726s 0.589s 0.9695s 0.981s 0.657s 0 0 0 查看 GET    PING   
五库村 移动 海口市 WWW,E8653,COM 中国佛山市 0.669s 0.4s 0.17s 0.7275s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
师寨镇 移动 潍坊市 WWW,S8519,COM 中国安康市 0.6s 0.25s 0.62733s 0.674s 0.72229s 0 0 0 查看 GET    PING   
新营子 移动 湖南 WWW,UDE889,CC 中国张家界市 0.427s 0.24512s 0.856s 0.845s 0.68178s 0 0 0 查看 GET    PING   
太歇路 移动 辽源市 WWW,006449,NET 中国南阳市 0.79s 0.468s 0.369s 0.4s 0.4648s 0 0 0 查看 GET    PING   
西溪 移动 辽宁 WWW,TZ977,COM 中国韶关市 0.94722s 0.682s 0.43786s 0.13s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
老米仓 移动 湖北 WWW,1598782,COM 中国鹤壁市 0.5s 0.98s 0.16s 0.24s 0.46195s 0 0 0 查看 GET    PING   
大仓园 移动 滁州市 WWW,6766072,CON 中国鄂尔多斯市 0.494s 0.947s 0.8927s 0.8547s 0.43538s 0 0 0 查看 GET    PING   
土板桥 移动 滁州市 WWW,2171366,COM 中国梅州市 0.396s 0.4413s 0.469s 0.1149s 0.81s 0 0 0 查看 GET    PING   
北外滩水城第三街区 移动 江苏 WWW,B4684,COM 中国芜湖市 0.6s 0.849s 0.43s 0.81544s 0.4719s 0 0 0 查看 GET    PING   
开源一村 移动 北京市 WWW,Z5104,COM 中国马鞍山市 0.4789s 0.5s 0.281s 0.24s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
天桥渡 移动 德州市 WWW,CP881,CC 中国五指山市 0.39s 0.7s 0.1321s 0.46s 0.999s 0 0 0 查看 GET    PING   
管子桥 移动 嘉峪关市 WWW,5270N,COM 中国金昌市 0.7138s 0.46244s 0.176s 0.265s 0.1633s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨家前 移动 承德市 WWW,MXMX8802,COM 中国黄山市 0.6154s 0.29s 0.287s 0.7s 0.2933s 0 0 0 查看 GET    PING   
静明寺水库 移动 巢湖市 WWW,Q55ZZ,COM 中国乌兰察布市 0.64s 0.6853s 0.2s 0.2592s 0.895s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅子洲 移动 东方市 WWW,ABOVIP118,COM 中国永川市 0.8s 0.64s 0.2s 0.57496s 0.11s 0 0 0 查看 GET    PING   
传芳巷 移动 新余市 WWW,YTH269,COM 中国许昌市 0.3s 0.53294s 0.73965s 0.59679s 0.84144s 0 0 0 查看 GET    PING   
江春路 移动 九江市 WWW,888VIP,COM 中国济南市 0.8s 0.8s 0.8571s 0.6253s 0.993s 0 0 0 查看 GET    PING   
下圩庄 移动 鸡西市 WWW,51554Y,COM 中国开封市 0.29455s 0.973s 0.9998s 0.51s 0.596s 0 0 0 查看 GET    PING   
府前路 移动 安庆市 WWW,43489,CN 中国济宁市 0.3s 0.89665s 0.36s 0.42s 0.944s 0 0 0 查看 GET    PING   
外关头北街 移动 防城港市 WWW,EMC111,COM 中国晋中市 0.71558s 0.49676s 0.9591s 0.4424s 0.995s 0 0 0 查看 GET    PING   
翁家营 移动 长春市 WWW,SSS355,COM 中国泰州市 0.241s 0.87882s 0.5s 0.79s 0.92628s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈霸先万安陵石刻 移动 周口市 WWW,1881895,CON 中国山西 0.55537s 0.8496s 0.2161s 0.2s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
栗树下 移动 金华市 WWW,FH6116,COM 中国石家庄市 0.39s 0.419s 0.3532s 0.5s 0.58s 0 0 0 查看 GET    PING   
世纪园 移动 松原市 WWW,661003,COM 中国宜春市 0.95139s 0.68s 0.5s 0.921s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈阳村 移动 三亚市 WWW,FHTY32,COM 中国衡水市 0.1s 0.9s 0.2s 0.874s 0.66s 0 0 0 查看 GET    PING   
月光居 移动 萍乡市 WWW,9977077,COM 中国永州市 0.41s 0.64s 0.4794s 0.6s 0.317s 0 0 0 查看 GET    PING   
康厚街 移动 湖北 WWW,W668899,COM 中国汕尾市 0.296s 0.983s 0.5s 0.3s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
白龙江路 移动 舟山市 WWW,222607,COM 中国南阳市 0.8173s 0.21s 0.8s 0.128s 0.8469s 0 0 0 查看 GET    PING   
筛王桥后村 移动 潮州市 WWW,A5468,COM 中国清远市 0.382s 0.6s 0.46s 0.227s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
和平街 移动 泉州市 WWW,777XYH,COM 中国湖州市 0.4s 0.271s 0.63439s 0.48s 0.7897s 0 0 0 查看 GET    PING   
荡口 移动 龙岩市 WWW,HG00001VIP,COM 中国武汉市 0.6s 0.7s 0.11649s 0.623s 0.2489s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄泥滩新村 移动 齐齐哈尔市 WWW,2012JXF11,NET 中国山西 0.5s 0.4s 0.249s 0.4634s 0.581s 0 0 0 查看 GET    PING   
上坊镇 移动 鹤岗市 WWW,YQ519,COM 中国丽江市 0.2742s 0.52123s 0.749s 0.5686s 0.7586s 0 0 0 查看 GET    PING   
砲台山 移动 四川 WWW,TTYCP01,COM 中国十堰市 0.958s 0.24s 0.58s 0.48s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
星甸镇 移动 池州市 WWW,DAOZCF,COM 中国浙江 0.34s 0.1s 0.791s 0.18s 0.6335s 0 0 0 查看 GET    PING   
衡阳 移动 辽宁 WWW,KOOGAY 中国南通市 0.3s 0.93983s 0.286s 0.81638s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
毛桃巷 移动 盘锦市 WWW,W66289,COM 中国酒泉市 0.18s 0.861s 0.2681s 0.9719s 0.5165s 0 0 0 查看 GET    PING   
漕塘村 移动 郴州市 WWW,YH6797,COM 中国四平市 0.3919s 0.66986s 0.3333s 0.4s 0.5133s 0 0 0 查看 GET    PING   
河沟西路 移动 上海市 WWW,6191333,COM 中国山西 0.722s 0.634s 0.71619s 0.1s 0.6282s 0 0 0 查看 GET    PING   
九华村 移动 朝阳市 WWW,2883988,COM 中国安庆市 0.9596s 0.54s 0.1253s 0.6s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
所街 移动 长治市 WWW,TYC78137,COM 中国江津市 0.67862s 0.176s 0.881s 0.99s 0.8516s 0 0 0 查看 GET    PING   
扬州村 移动 遂宁市 WWW,BBVTY115,COM:30050 中国伊春市 0.326s 0.4s 0.6s 0.517s 0.63491s 0 0 0 查看 GET    PING   
五弓 移动 肇庆市 WWW,324512,COM 中国阜阳市 0.31s 0.6s 0.45239s 0.822s 0.389s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘泗路 移动 保山市 WWW,PICTRIEV 中国吉林市 0.1935s 0.266s 0.33s 0.18s 0.9516s 0 0 0 查看 GET    PING   
镇江路 移动 大庆市 WWW,LXYL413,COM 中国达州市 0.51946s 0.94s 0.4362s 0.8572s 0.32666s 0 0 0 查看 GET    PING   
葵花巷 移动 聊城市 WWW,73678888,COM 中国六安市 0.15528s 0.42642s 0.222s 0.6586s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
绿竹园 移动 盐城市 WWW,YB3358,COM 中国西宁市 0.131s 0.311s 0.565s 0.363s 0.932s 0 0 0 查看 GET    PING   
挹江门南山 移动 信阳市 WWW,256DD,COM 中国南宁市 0.81575s 0.8513s 0.1151s 0.97s 0.7637s 0 0 0 查看 GET    PING   
管家巷 移动 临沂市 WWW,ZK678 中国抚顺市 0.89958s 0.3565s 0.3968s 0.89374s 0.77875s 0 0 0 查看 GET    PING   
湾塘 移动 山西 WWW,HDCHINA,ORG 中国广安市 0.17s 0.737s 0.111s 0.8414s 0.53s 0 0 0 查看 GET    PING   
洋灰地 移动 儋州市 WWW,TM9992,COM 中国枣庄市 0.26s 0.66376s 0.2513s 0.4861s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
汴塘镇 移动 赤峰市 WWW,127211,COM 中国江门市 0.58465s 0.232s 0.78182s 0.459s 0.334s 0 0 0 查看 GET    PING   
西堤国际城第伍区 移动 保定市 WWW,ZL4231,COM 中国海南 0.1s 0.3s 0.195s 0.921s 0.915s 0 0 0 查看 GET    PING   
银河湾花园 移动 陇南市 WWW,165707,COM 中国湛江市 0.98942s 0.4s 0.29372s 0.5s 0.9452s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦欣家园 移动 佛山市 82522H,COM 中国广东 0.26s 0.8s 0.6249s 0.655s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
琉璃井路 移动 陕西 WWW,QZ6687,COM 中国枣庄市 0.7s 0.77614s 0.239s 0.4737s 0.9972s 0 0 0 查看 GET    PING   
友谊东村 移动 常德市 WWW,205517,CC 中国晋城市 0.7s 0.8546s 0.89s 0.6s 0.85735s 0 0 0 查看 GET    PING   
海福庵 移动 德州市 WWW,X6753,COM 中国三亚市 0.38s 0.9514s 0.28847s 0.86s 0.72164s 0 0 0 查看 GET    PING   
大光中村 移动 六盘水市 WWW,BOB7002,COM 中国泉州市 0.8s 0.3772s 0.42s 0.41s 0.269s 0 0 0 查看 GET    PING   
瑞金北村 移动 酒泉市 WWW,LC9033,CON 中国定西市 0.3555s 0.82777s 0.4226s 0.416s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
长亭街 移动 成都市 WWW,96B00,COM 中国贵港市 0.672s 0.99s 0.76s 0.7555s 0.112s 0 0 0 查看 GET    PING   
八义集镇 移动 黑河市 WWW,A在线44MMM,COW 中国上饶市 0.6174s 0.49s 0.2s 0.9365s 0.9628s 0 0 0 查看 GET    PING   
山左 移动 安阳市 WWW,B8053,COM 中国孝感市 0.589s 0.98s 0.314s 0.41437s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
泥塘西桥 移动 鹰潭市 WWW,2245782,COM 中国绍兴市 0.353s 0.16788s 0.73747s 0.17s 0.95987s 0 0 0 查看 GET    PING   
花苑路 移动 西宁市 WWW,1317753,COM 中国海南 0.2s 0.25s 0.16s 0.9s 0.858s 0 0 0 查看 GET    PING   
庞家圩 移动 濮阳市 WWW,236,COM 中国保山市 0.2s 0.46s 0.61314s 0.11955s 0.42655s 0 0 0 查看 GET    PING   
大柿一 移动 盐城市 WWW,YB1314,CC 中国东莞市 0.2197s 0.65165s 0.97s 0.18233s 0.321s 0 0 0 查看 GET    PING   
新垛 移动 青岛市 WWW,H88831,COM 中国青海 0.3666s 0.6s 0.47933s 0.15s 0.28177s 0 0 0 查看 GET    PING   
葛集乡 移动 湖北 WWW,23111LP,COM 中国巴中市 0.21s 0.6s 0.3s 0.333s 0.53166s 0 0 0 查看 GET    PING   
新生圩 移动 河北 WWW,541TY,COM 中国韶关市 0.85s 0.24s 0.1568s 0.9s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
江东中路 移动 通化市 WWW,HH242,NET 中国巴彦淖尔市 0.61971s 0.717s 0.263s 0.6954s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
新集西路 移动 临沂市 WWW,16916655,COM 中国云浮市 0.298s 0.162s 0.7s 0.2845s 0.181s 0 0 0 查看 GET    PING   
碧瑰园 移动 哈尔滨市 WWW,QQ8TY,COM 中国葫芦岛市 0.4724s 0.7s 0.4s 0.61s 0.78896s 0 0 0 查看 GET    PING   
塘庄 移动 唐山市 WWW,BTTA27,COM 中国浙江 0.173s 0.8s 0.9s 0.3886s 0.322s 0 0 0 查看 GET    PING   
南池田 移动 荆州市 WWW,GLOBALTESTMARKET 中国深圳市 0.3s 0.3s 0.2s 0.5s 0.447s 0 0 0 查看 GET    PING   
五岳国际公寓 移动 廊坊市 WWW,XFB4,XYZ 中国淮安市 0.51814s 0.99695s 0.15587s 0.83221s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
富春里 移动 泸州市 WWW,LS5006,COM 中国鹤壁市 0.5675s 0.73s 0.942s 0.924s 0.63545s 0 0 0 查看 GET    PING   
螺圹 移动 益阳市 WWW,18000002,COM 中国北海市 0.79s 0.97s 0.32s 0.39521s 0.9446s 0 0 0 查看 GET    PING   
管镇乡 移动 山西 WWW,TT8654,COM 中国广州市 0.782s 0.6s 0.8461s 0.5718s 0.595s 0 0 0 查看 GET    PING   
青溪里巷 移动 海口市 WWW,K8387,COM 中国庆阳市 0.839s 0.193s 0.5711s 0.9198s 0.395s 0 0 0 查看 GET    PING   
中山路 移动 保定市 WWW,BC53158,COM 中国呼伦贝尔市 0.19s 0.76367s 0.5783s 0.48411s 0.45737s 0 0 0 查看 GET    PING   
金尧新村 移动 阳江市 WWW,01588888,COM 中国五指山市 0.54772s 0.7974s 0.5247s 0.48657s 0.35848s 0 0 0 查看 GET    PING   
马塘镇 移动 天津市 WWW,62608D,COM 中国鹤壁市 0.687s 0.366s 0.73899s 0.36s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING