WWW,WS6633,COM| WWW,CB689,COM| WWW,639455,COM| WWW,FC1388,COM| WWW,QY276,C0M| WWW,K88286,COM| WWW,555365F,COM| WWW,2003308,COM| WWW,09I,CM| WWW,180TK,COM| WWW,8136,COM| WWW,D230,TV| WWW,HEJI2888,COM| WWW,462727,COM| WWW,210330,COM| WWW,455959,COM| WWW,OUB12,COM| WWW,18BDHD,COM| WWW,HDTY13,CON| WWW,33353I,COM| WWW,RB97,COM| WWW,480894,COM| WWW,MIR896,COM| WWW,SD718,COM| WWW,SUN88818,COM| WWW,XPJ0886,COM| WWW,050969,COM| WWW,95848T,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
8533个点316571613679 719994892416917321551/s62 
机场西路 移动 四川 WWW,BT8884,COM 中国丹东市 0.262s 0.8s 0.75164s 0.8s 0.442s 0 0 0 查看 GET    PING   
河埒口 移动 枣庄市 WWW,QYBET33,COM 中国南宁市 0.8417s 0.6351s 0.2s 0.49468s 0.53497s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝带西路 移动 枣庄市 WWW,K5336,COM 中国宁波市 0.374s 0.8499s 0.32895s 0.846s 0.667s 0 0 0 查看 GET    PING   
陆营村 移动 怀化市 WWW,WY3332,COM 中国常德市 0.5674s 0.42392s 0.38s 0.39s 0.3416s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪幕村 移动 杭州市 WWW,81549,COM 中国中山市 0.85s 0.845s 0.6861s 0.82447s 0.97s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫霞湖 移动 扬州市 WWW,185ABC,COM 中国铁岭市 0.7s 0.68s 0.344s 0.745s 0.4252s 0 0 0 查看 GET    PING   
林村 移动 松原市 WWW,61027,CC 中国通辽市 0.456s 0.1s 0.4s 0.53s 0.11957s 0 0 0 查看 GET    PING   
王墅社区居委会 移动 江西 WWW,944977,COM 中国广州市 0.221s 0.49s 0.61s 0.4s 0.1123s 0 0 0 查看 GET    PING   
半边河 移动 江西 WWW,650342,COM 中国甘肃 0.89s 0.5121s 0.2979s 0.5257s 0.137s 0 0 0 查看 GET    PING   
孤山 移动 庆阳市 WWW,XD88999,COM 中国秦皇岛市 0.96s 0.8s 0.85s 0.99s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰山路 移动 黑河市 WWW,TTMEIJU1,COM 中国锦州市 0.86s 0.29372s 0.74511s 0.6s 0.189s 0 0 0 查看 GET    PING   
陇集镇 移动 阳江市 WWW,BYT5858,COM 中国银川市 0.263s 0.46415s 0.79s 0.49s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
灌云县 移动 双鸭山市 WWW,193481,COM 中国晋城市 0.5s 0.16s 0.89725s 0.74376s 0.548s 0 0 0 查看 GET    PING   
广洋路 移动 长治市 WWW,810262,COM 中国拉萨市 0.97155s 0.8424s 0.26936s 0.95s 0.21883s 0 0 0 查看 GET    PING   
喻村 移动 揭阳市 WWW,234151,COM 中国韶关市 0.29465s 0.7s 0.15s 0.87766s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
王子路 移动 广元市 WWW,2767QQQ,COM 中国滁州市 0.616s 0.48379s 0.4s 0.55s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
阳山 移动 三明市 WWW,YIMABA8,COM 中国庆阳市 0.8799s 0.42315s 0.28733s 0.7647s 0.4825s 0 0 0 查看 GET    PING   
花姑庵 移动 郑州市 WWW,885KK,ME 中国大庆市 0.924s 0.766s 0.16s 0.3253s 0.786s 0 0 0 查看 GET    PING   
金虹花园 移动 云南 WWW,EGAME 中国江津市 0.9481s 0.2272s 0.26s 0.8s 0.2973s 0 0 0 查看 GET    PING   
园沟 移动 晋中市 WWW,Q233,COM 中国南平市 0.37s 0.213s 0.595s 0.1s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘陆村 移动 黑龙江 WWW,YZ9011,COM 中国通辽市 0.8349s 0.51s 0.16s 0.2117s 0.73575s 0 0 0 查看 GET    PING   
四平路 移动 株洲市 WWW,KXM2013,COM 中国眉山市 0.577s 0.2817s 0.4s 0.25s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
太山 移动 平凉市 WWW,56659Z,COM 中国巴彦淖尔市 0.2872s 0.75296s 0.1622s 0.9388s 0.7142s 0 0 0 查看 GET    PING   
东门村 移动 平凉市 WWW,D96999,COM 中国巴中市 0.652s 0.23s 0.51243s 0.173s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
高脚片 移动 张掖市 WWW,983910,COM 中国株洲市 0.11s 0.759s 0.7718s 0.79s 0.21635s 0 0 0 查看 GET    PING   
步青路 移动 枣庄市 WWW,MSC177,COM 中国永州市 0.1s 0.7731s 0.198s 0.7s 0.3816s 0 0 0 查看 GET    PING   
常澄路 移动 雅安市 WWW,C59001,COM 中国贵州 0.994s 0.37s 0.143s 0.58s 0.194s 0 0 0 查看 GET    PING   
北苑三村 移动 河南 WWW,522439,COM 中国贵州 0.16294s 0.4532s 0.78s 0.72s 0.3685s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅林街 移动 攀枝花市 WWW,PRR94,CN 中国焦作市 0.4s 0.3s 0.12484s 0.4923s 0.559s 0 0 0 查看 GET    PING   
基建村 移动 玉林市 WWW,77545,COM 中国白城市 0.9s 0.2s 0.81763s 0.226s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
大安德门 移动 呼和浩特市 WWW,DARKTUBE 中国沧州市 0.75771s 0.3694s 0.73456s 0.391s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅园新村街道办事处 移动 商丘市 WWW,BZ22BZ,COM 中国许昌市 0.5s 0.26s 0.1855s 0.2s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉府雅苑 移动 攀枝花市 WWW,YH9553,COM 中国莱芜市 0.66342s 0.96786s 0.1469s 0.8s 0.5942s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴丰大道 移动 济宁市 WWW,U9,COM 中国许昌市 0.65s 0.271s 0.593s 0.39s 0.2867s 0 0 0 查看 GET    PING   
柳营村 移动 绍兴市 WWW,HM804,COM 中国东营市 0.538s 0.22s 0.4914s 0.62462s 0.14964s 0 0 0 查看 GET    PING   
小陶村 移动 滨州市 WWW,352451,CC 中国宁德市 0.19274s 0.9s 0.2136s 0.93662s 0.651s 0 0 0 查看 GET    PING   
发旺 移动 台州市 WWW,777771B,COM 中国随州市 0.23s 0.3997s 0.58s 0.6s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
大纪村 移动 黑河市 WWW,8136,COM 中国盘锦市 0.437s 0.4125s 0.46s 0.863s 0.118s 0 0 0 查看 GET    PING   
澜沧江路 移动 遵义市 WWW,K88286,COM 中国巴中市 0.9s 0.78227s 0.59264s 0.4964s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
马群站 移动 巢湖市 WWW,T8845,COM 中国洛阳市 0.1s 0.2s 0.28592s 0.6249s 0.8863s 0 0 0 查看 GET    PING   
坐山徐 移动 广安市 WWW,YUJU 中国宿迁市 0.97765s 0.3124s 0.215s 0.732s 0.46s 0 0 0 查看 GET    PING   
省道 移动 天门市 WWW,084966,COM 中国东方市 0.383s 0.79s 0.439s 0.35s 0.353s 0 0 0 查看 GET    PING   
中信大厦 移动 马鞍山市 WWW,358,COM 中国马鞍山市 0.41s 0.52s 0.8s 0.611s 0.71967s 0 0 0 查看 GET    PING   
毛家苑三十七巷 移动 阜新市 WWW,399085,COM 中国广州市 0.92s 0.37774s 0.1s 0.2762s 0.9833s 0 0 0 查看 GET    PING   
御河桥 移动 潮州市 WWW,CJLM88,COM 中国万宁市 0.18984s 0.21s 0.245s 0.79s 0.721s 0 0 0 查看 GET    PING   
清苑路 移动 新余市 WWW,710,COM 中国镇江市 0.8s 0.14316s 0.94s 0.63s 0.38346s 0 0 0 查看 GET    PING   
王周 移动 吉林市 WWW,560977,COM 中国广元市 0.318s 0.92755s 0.82s 0.7231s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
东坝口 移动 青岛市 WWW,027249,COM 中国邢台市 0.1s 0.22693s 0.83s 0.6s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
井头街 移动 包头市 WWW,1656,COM 中国长沙市 0.82789s 0.24687s 0.24594s 0.616s 0.6829s 0 0 0 查看 GET    PING   
新龙路 移动 陕西 WWW,2AMX2,COM 中国临沂市 0.3561s 0.1s 0.3s 0.5252s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
二道岭 移动 黑龙江 WWW,PJ9334,COM 中国沧州市 0.877s 0.24s 0.5177s 0.94s 0.4437s 0 0 0 查看 GET    PING   
青马村 移动 济南市 WWW,9222APP,COM 中国三门峡市 0.24468s 0.749s 0.267s 0.33s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
临江街 移动 舟山市 WWW,KOK853,COM 中国抚顺市 0.645s 0.7967s 0.96876s 0.457s 0.691s 0 0 0 查看 GET    PING   
怡林苑 移动 广元市 WWW,52989Z,CON 中国仙桃市 0.9688s 0.622s 0.6s 0.6s 0.4673s 0 0 0 查看 GET    PING   
羊山村 移动 新乡市 WWW,12222,COM 中国浙江 0.55847s 0.77s 0.99448s 0.654s 0.591s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝善街十六巷 移动 伊春市 WWW,BOB1617,COM 中国内江市 0.127s 0.61817s 0.86s 0.2886s 0.2372s 0 0 0 查看 GET    PING   
察院巷 移动 金昌市 WWW,7945YY,COM 中国郴州市 0.12s 0.56s 0.3s 0.67295s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
笆斗村 移动 漯河市 WWW,001038,COM 中国天津市 0.1s 0.7s 0.926s 0.9s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
张褚村 移动 永川市 WWW,SSS3136,COM 中国芜湖市 0.38114s 0.842s 0.4894s 0.68s 0.531s 0 0 0 查看 GET    PING   
西龙 移动 来宾市 WWW,42711,CC 中国柳州市 0.1s 0.55792s 0.5s 0.52451s 0.952s 0 0 0 查看 GET    PING   
五台山大桥 移动 东莞市 WWW,KOKVIP15,COM 中国德州市 0.895s 0.7s 0.96966s 0.1227s 0.185s 0 0 0 查看 GET    PING   
解放村 移动 绵阳市 WWW,DHYGW2277,COM 中国贺州市 0.23324s 0.81s 0.8s 0.2475s 0.75751s 0 0 0 查看 GET    PING   
划子村码头 移动 南充市 WWW,PORNX8,COM 中国陕西 0.2s 0.698s 0.79s 0.1s 0.3273s 0 0 0 查看 GET    PING   
三板跳村 移动 潍坊市 WWW,24KVIP688,COM 中国贵港市 0.57s 0.81s 0.1s 0.15524s 0.72699s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓦子巷 移动 江津市 WWW,COMYISHU,COM 中国钦州市 0.4s 0.8s 0.916s 0.4154s 0.23285s 0 0 0 查看 GET    PING   
哈尔滨路 移动 乐山市 WWW,LEHU529,COM 中国泸州市 0.6s 0.928s 0.19257s 0.37s 0.74565s 0 0 0 查看 GET    PING   
西岗 移动 开封市 WWW,009348,CN 中国梅州市 0.386s 0.16273s 0.34s 0.458s 0.1111s 0 0 0 查看 GET    PING   
大卓营 移动 白城市 WWW,BC2025,COM 中国武汉市 0.8225s 0.74s 0.862s 0.7849s 0.392s 0 0 0 查看 GET    PING   
平家岗 移动 百色市 WWW,781613,COM 中国云浮市 0.1335s 0.77935s 0.53s 0.9221s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
农林新村 移动 衢州市 WWW,9599433,NET 中国济南市 0.931s 0.76199s 0.81545s 0.45s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
北方大众汽修厂 移动 防城港市 WWW,F116114,COM 中国茂名市 0.19254s 0.977s 0.953s 0.74488s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
天宇大厦 移动 江西 WWW,1155753,COM 中国合川市 0.9s 0.5s 0.39862s 0.63446s 0.941s 0 0 0 查看 GET    PING   
九龙分局 移动 酒泉市 WWW,M2872,COM 中国长春市 0.2s 0.54145s 0.6952s 0.96585s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
陡岗 移动 庆阳市 WWW,154533,COM 中国青岛市 0.54833s 0.146s 0.87774s 0.15199s 0.3731s 0 0 0 查看 GET    PING   
学府园 移动 包头市 WWW,WIN707,COM 中国阳江市 0.4s 0.82313s 0.8486s 0.42887s 0.368s 0 0 0 查看 GET    PING   
张化村 移动 西宁市 WWW,B8CP66,COM 中国鄂尔多斯市 0.1534s 0.99233s 0.9s 0.52s 0.79575s 0 0 0 查看 GET    PING   
十间房 移动 嘉峪关市 WWW,19268N,COM 中国琼海市 0.3s 0.1s 0.7399s 0.4s 0.31672s 0 0 0 查看 GET    PING   
青草凹 移动 乐山市 WWW,322DF,COM 中国汕头市 0.8s 0.31s 0.9s 0.926s 0.5462s 0 0 0 查看 GET    PING   
大柿二 移动 株洲市 WWW,BOB5815,COM 中国赣州市 0.2s 0.95546s 0.867s 0.525s 0.541s 0 0 0 查看 GET    PING   
后董 移动 巴中市 WWW,80990009,COM 中国周口市 0.6s 0.532s 0.63s 0.77s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
三山街站 移动 淮南市 WWW,97799GG,COM 中国廊坊市 0.4s 0.9558s 0.726s 0.6631s 0.8979s 0 0 0 查看 GET    PING   
钱家菜地 移动 文昌市 WWW,8353572,COM 中国四平市 0.4s 0.928s 0.8s 0.5661s 0.1361s 0 0 0 查看 GET    PING   
东江旱埂西河 移动 济宁市 WWW,EN626,COM 中国思茅市 0.27379s 0.4866s 0.5s 0.56389s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
北安门街 移动 山东 WWW,IT5505,COM 中国汉中市 0.2s 0.48s 0.28s 0.82822s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
业家 移动 襄樊市 WWW,LEHU021,COM 中国泰州市 0.99654s 0.775s 0.18683s 0.3s 0.3849s 0 0 0 查看 GET    PING   
太平门东街 移动 邵阳市 WWW,LC1696,COM 中国七台河市 0.48s 0.77s 0.5369s 0.925s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
首羡镇 移动 哈尔滨市 WWW,RB3111,COM 中国福建 0.568s 0.71235s 0.12s 0.2s 0.39s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴家磨坊 移动 汕尾市 WWW,766438,COM 中国郑州市 0.37217s 0.5636s 0.5221s 0.4s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING