WWW,13651,COM| WWW,98891444,COM| WWW,00588C,COM| WWW,C32836,COM| WWW,MYITL,CN| WWW,664709,COM| WWW,HG1880,TW| WWW,QY2157,COM| WWW,261102,COM| WWW,RY96,COM| WWW,188TV,COM| WWW,550648,COM| WWW,MESION,NET| WWW,092590,COM| WWW,JWG806,COM| WWW,J54431,COM| WWW,QY2276,CON| WWW,1816553,COM| WWW,257792,COM| WWW,72779O,COM| WWW,092015,COM| WWW,AAA755,COM| WWW,PPC999,COM| WWW,2297DDD,COM| WWW,76C27,COM| WWW,MCPEDL| WWW,23300Y,COM| WWW,WS931,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
871个点35169441838 41267576813169241744223/s879 
商会大厦 移动 锦州市 WWW,1321DD,COM 中国成都市 0.47843s 0.23s 0.377s 0.4467s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
小王庄 移动 烟台市 WWW,882856,COM 中国太原市 0.91s 0.421s 0.9s 0.5s 0.43384s 0 0 0 查看 GET    PING   
烟墩子 移动 苏州市 WWW,GHDC,COM 中国潮州市 0.3s 0.4s 0.4171s 0.5s 0.696s 0 0 0 查看 GET    PING   
峨嵋新村 移动 柳州市 WWW,85511J,COM 中国台州市 0.22s 0.11781s 0.26s 0.437s 0.74685s 0 0 0 查看 GET    PING   
天水滨江西苑 移动 嘉兴市 WWW,74764R,COM 中国岳阳市 0.7712s 0.9813s 0.12s 0.643s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
后所 移动 绥化市 WWW,36APPCP,COM 中国三门峡市 0.779s 0.5263s 0.5348s 0.13933s 0.639s 0 0 0 查看 GET    PING   
极乐村 移动 张掖市 WWW,0620314,COM 中国济宁市 0.952s 0.3s 0.26667s 0.798s 0.1883s 0 0 0 查看 GET    PING   
水北 移动 池州市 WWW,DOG888,TV 中国黄山市 0.7s 0.1116s 0.6952s 0.894s 0.635s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家湾 移动 长春市 WWW,5B5B5B紧急通知 中国拉萨市 0.1178s 0.4485s 0.4s 0.74979s 0.63649s 0 0 0 查看 GET    PING   
金浦商厦 移动 佳木斯市 WWW,6547T,COM 中国吉林市 0.7598s 0.7s 0.72s 0.72s 0.367s 0 0 0 查看 GET    PING   
八号路 移动 丽水市 WWW,236MSC,COM 中国宜昌市 0.3249s 0.1s 0.146s 0.4828s 0.9945s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱家庄 移动 合肥市 WWW,CDBZYG,COM 中国焦作市 0.88297s 0.45s 0.617s 0.38s 0.19s 0 0 0 查看 GET    PING   
小山许 移动 定西市 WWW,141511H,COM 中国酒泉市 0.19s 0.5s 0.36149s 0.738s 0.11s 0 0 0 查看 GET    PING   
长江之家公寓 移动 贵阳市 WWW,88TM,COM 中国湖南 0.1349s 0.252s 0.64442s 0.9513s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
楚施线 移动 上海市 WWW,879073,COM 中国广元市 0.21s 0.8s 0.6s 0.93s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
鼓楼天桥 移动 鸡西市 WWW,46X5,COM 中国福州市 0.9s 0.37s 0.92514s 0.64234s 0.1186s 0 0 0 查看 GET    PING   
董村路 移动 温州市 WWW,7353583,COM 中国昭通市 0.438s 0.73s 0.164s 0.496s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
米市河 移动 淮北市 WWW,975976,COM 中国长治市 0.385s 0.11s 0.31s 0.9s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
元桥 移动 常州市 WWW,5555YY,COM 中国芜湖市 0.47s 0.3s 0.17885s 0.1777s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
荣庄 移动 嘉兴市 WWW,72886B,COM 中国哈尔滨市 0.43s 0.34s 0.9414s 0.4s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
马群大道 移动 荆门市 WWW,32SAOCOM 中国江苏 0.18429s 0.1646s 0.61s 0.789s 0.356s 0 0 0 查看 GET    PING   
清凉山公园 移动 临汾市 WWW,BALE99,VIP 中国合川市 0.4462s 0.14s 0.517s 0.67436s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
工农巷 移动 天水市 WWW,06GV,COM 中国江西 0.25784s 0.75337s 0.94s 0.32997s 0.765s 0 0 0 查看 GET    PING   
季庄 移动 临沧市 WWW,241234,COM 中国深圳市 0.33185s 0.51s 0.3251s 0.49s 0.23999s 0 0 0 查看 GET    PING   
光荣东路 移动 盐城市 WWW,36164,CN 中国东营市 0.2s 0.82791s 0.2416s 0.92s 0.374s 0 0 0 查看 GET    PING   
安泰路 移动 庆阳市 WWW,54709,COM 中国三亚市 0.7582s 0.692s 0.5s 0.9896s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
沙子口路 移动 南宁市 WWW,859355,COM 中国蚌埠市 0.5s 0.5865s 0.488s 0.987s 0.32484s 0 0 0 查看 GET    PING   
岗东 移动 福州市 WWW,JBO93,COM 中国枣庄市 0.79s 0.261s 0.18s 0.82429s 0.148s 0 0 0 查看 GET    PING   
运河北路 移动 阜新市 WWW,2578033,COM 中国中山市 0.293s 0.8s 0.5s 0.3s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
百莲路 移动 庆阳市 WWW,5505,COM 中国中山市 0.546s 0.336s 0.81192s 0.2s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
松榆北路 移动 海口市 WWW,JD2229,COM 中国延安市 0.4s 0.329s 0.286s 0.5591s 0.22334s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉城路 移动 忻州市 WWW,56,1688 中国抚州市 0.3539s 0.6774s 0.5313s 0.3443s 0.3339s 0 0 0 查看 GET    PING   
东四街 移动 荆门市 WWW,88667076,COM 中国葫芦岛市 0.374s 0.716s 0.27743s 0.77123s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝善街八十二巷 移动 平凉市 WWW,5596906,COM 中国山西 0.43764s 0.31445s 0.1s 0.67119s 0.69398s 0 0 0 查看 GET    PING   
景山村 移动 榆林市 WWW,377HF,COM 中国梧州市 0.534s 0.267s 0.37s 0.5921s 0.15326s 0 0 0 查看 GET    PING   
周家洼 移动 乌海市 WWW,49133,COM 中国永州市 0.99s 0.5294s 0.1s 0.7s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
合兴里 移动 襄樊市 WWW,50029,COM 中国松原市 0.834s 0.63962s 0.984s 0.644s 0.1953s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙集镇 移动 衢州市 WWW,YY607,COM 中国南宁市 0.75s 0.5s 0.53533s 0.63s 0.97419s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家营 移动 北海市 WWW,1591733,COM 中国嘉兴市 0.375s 0.79s 0.32s 0.4s 0.13983s 0 0 0 查看 GET    PING   
雪洞巷 移动 德州市 WWW,K188,CC 中国贵阳市 0.819s 0.67s 0.659s 0.79s 0.41789s 0 0 0 查看 GET    PING   
余庄 移动 保山市 WWW,089574,COM 中国江津市 0.961s 0.9341s 0.34s 0.77915s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
红军巷 移动 洛阳市 WWW,HQ000888,COM 中国益阳市 0.6s 0.1744s 0.62s 0.8831s 0.78144s 0 0 0 查看 GET    PING   
长山林场 移动 铁岭市 WWW,15558K,COM 中国六安市 0.521s 0.427s 0.916s 0.4s 0.826s 0 0 0 查看 GET    PING   
华隆新寓 移动 齐齐哈尔市 WWW,A6786,COM 中国青海 0.9172s 0.26s 0.966s 0.75458s 0.32379s 0 0 0 查看 GET    PING   
上坊街道办事处 移动 吉安市 WWW,KANAV016,COM 中国铜陵市 0.1s 0.11s 0.7s 0.9164s 0.451s 0 0 0 查看 GET    PING   
芦席营桥 移动 亳州市 WWW,3658586,COM 中国张家口市 0.5s 0.5s 0.8972s 0.4551s 0.16188s 0 0 0 查看 GET    PING   
萃文路 移动 丽水市 WWW,8581314,COM 中国西宁市 0.8s 0.5s 0.928s 0.483s 0.56133s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄林岗 移动 舟山市 WWW,44ZJZJ,COM 中国韶关市 0.7s 0.174s 0.649s 0.96431s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
大仙山 移动 河南 WWW,292 中国崇左市 0.6586s 0.99479s 0.3468s 0.1s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
千峰彩翠大厦 移动 徐州市 WWW,FCW220,COM 中国攀枝花市 0.8s 0.181s 0.57s 0.45s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
过街篷 移动 白银市 WWW,YOUFA852,COM 中国郴州市 0.3479s 0.18417s 0.4s 0.337s 0.12s 0 0 0 查看 GET    PING   
泰龙家园 移动 荆州市 WWW,124084,COM 中国珠海市 0.443s 0.7s 0.27s 0.2396s 0.1457s 0 0 0 查看 GET    PING   
十房村 移动 浙江 WWW,M555555,COM 中国大庆市 0.69s 0.14965s 0.844s 0.9s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁徐公路 移动 荆州市 WWW,XHG7878,COM 中国怀化市 0.2s 0.3s 0.1s 0.2s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
木马公寓 移动 咸阳市 WWW,WH221,COM 中国张家口市 0.3s 0.3194s 0.59133s 0.84141s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
小碾村 移动 松原市 WWW,544133,COM 中国江门市 0.51371s 0.47s 0.9s 0.35s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
皇册家园 移动 朝阳市 WWW,6399ZJ,COM 中国雅安市 0.676s 0.998s 0.1629s 0.1s 0.5327s 0 0 0 查看 GET    PING   
山北头 移动 汕尾市 WWW,398888D,COM 中国湖北 0.85s 0.74851s 0.428s 0.1s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
华兴公墓 移动 汕头市 WWW,IP1033,CON 中国辽阳市 0.15744s 0.8s 0.64735s 0.742s 0.319s 0 0 0 查看 GET    PING   
莫营村 移动 陇南市 WWW,8473WW,COM 中国赣州市 0.8s 0.9761s 0.636s 0.91451s 0.768s 0 0 0 查看 GET    PING   
六合县气象站 移动 十堰市 WWW,PJ5489,COM 中国临汾市 0.19s 0.47s 0.7s 0.55s 0.263s 0 0 0 查看 GET    PING   
三百亩 移动 万宁市 WWW,XW6677,COM 中国徐州市 0.9976s 0.4362s 0.2s 0.564s 0.87633s 0 0 0 查看 GET    PING   
南渔 移动 六盘水市 WWW,5757SS 中国伊春市 0.4s 0.418s 0.9s 0.77s 0.72513s 0 0 0 查看 GET    PING   
庄前 移动 西宁市 WWW,BOB5012,COM 中国阳江市 0.12s 0.85s 0.92653s 0.4s 0.8158s 0 0 0 查看 GET    PING   
鱼山村 移动 七台河市 WWW,GZHDCS,COM 中国淮南市 0.68s 0.1s 0.48141s 0.6s 0.52474s 0 0 0 查看 GET    PING   
汽轮七村 移动 延安市 WWW,SOSO33 中国宁波市 0.8s 0.91s 0.3s 0.142s 0.55529s 0 0 0 查看 GET    PING   
恒通大道 移动 合川市 WWW,97118H,COM 中国乐山市 0.621s 0.82s 0.29s 0.665s 0.9657s 0 0 0 查看 GET    PING   
梁家坂子 移动 武汉市 WWW,QZSHW,CN 中国雅安市 0.848s 0.18s 0.1s 0.78s 0.6853s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹庙乡 移动 连云港市 WWW,KK00LL,COM 中国荆州市 0.2276s 0.8s 0.18834s 0.6s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
迎春路 移动 中山市 WWW,CP9517,COM 中国吕梁市 0.4952s 0.2s 0.48s 0.54s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
逸仙桥 移动 南充市 WWW,KF5865,COM 中国舟山市 0.32339s 0.82s 0.53818s 0.159s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
炳熙村 移动 铜陵市 WWW,939QQ,COM 中国宜宾市 0.6866s 0.56919s 0.529s 0.2s 0.4733s 0 0 0 查看 GET    PING   
清凉寺遗址 移动 黄石市 WWW,013824,COM 中国铁岭市 0.613s 0.46s 0.47792s 0.725s 0.445s 0 0 0 查看 GET    PING   
香榭园 移动 徐州市 WWW,AILUAV,COM 中国太原市 0.77898s 0.87s 0.83853s 0.9s 0.1477s 0 0 0 查看 GET    PING   
东炮台街二十七巷 移动 资阳市 WWW,VIP149,COM 中国南昌市 0.567s 0.813s 0.8s 0.6923s 0.6129s 0 0 0 查看 GET    PING   
一枝园 移动 聊城市 WWW,GG0083,COM 中国双鸭山市 0.6313s 0.3s 0.3s 0.1471s 0.554s 0 0 0 查看 GET    PING   
西康路 移动 安阳市 WWW,PA299,COM 中国攀枝花市 0.65814s 0.65151s 0.5634s 0.76s 0.1237s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家衙 移动 扬州市 WWW,PJ5554,COM 中国运城市 0.24s 0.18222s 0.696s 0.3s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
道连里 移动 牡丹江市 WWW,8869595,COM 中国黄山市 0.364s 0.46921s 0.9s 0.1s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
西项 移动 上海市 WWW,YOULE990,COM 中国杭州市 0.9s 0.87s 0.3s 0.53s 0.73427s 0 0 0 查看 GET    PING   
后张巷 移动 泰安市 WWW,GXJML,COM 中国天津市 0.812s 0.11176s 0.59923s 0.29338s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
万欣翠园 移动 长沙市 WWW,HNIASOH,COM 中国贵港市 0.56s 0.25417s 0.958s 0.57839s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
玄武里 移动 益阳市 WWW,90525G,COM 中国陕西 0.38s 0.1197s 0.413s 0.451s 0.77693s 0 0 0 查看 GET    PING   
虎踞北路 移动 宿迁市 WWW,63818C,COM 中国泸州市 0.2s 0.771s 0.494s 0.4s 0.4898s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴竹立桥 移动 青岛市 WWW,TBBET355,COM 中国中山市 0.3382s 0.29s 0.5787s 0.3s 0.5514s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙墩 移动 铜陵市 WWW,XPJ6116,COM 中国辽宁 0.87s 0.1s 0.31833s 0.67721s 0.383s 0 0 0 查看 GET    PING   
糖坊廊 移动 晋城市 WWW,83451,CC 中国天津市 0.97s 0.8341s 0.64s 0.51s 0.115s 0 0 0 查看 GET    PING   
友安里 移动 四平市 WWW,TY3299,COM 中国台州市 0.7s 0.65s 0.2848s 0.9s 0.8647s 0 0 0 查看 GET    PING