WWW,BLR6799,COM| WWW,5YCPW,COM| WWW,DUOBAO35,APP| WWW,031164,CN| WWW,9393DD,COM| WWW,PC22,COM| WWW,810299,COM| WWW,VINISIBET,COM| WWW,B0741,COM| WWW,685777,COM| WWW,AITIYU45,COM| WWW,553000| WWW,952990| WWW,PJ7765,COM| WWW,BIWEI90,COM| WWW,HQ55588,COM| WWW,WSZ555,COM| WWW,12987W,COM| WWW,D1012,COM| WWW,45637X,COM| WWW,EXING40,COM| WWW,K6123,COM| WWW,F010F,COM| WWW,817869,COM| WWW,HG887896776K,COM| WWW,NOAA,GOV| WWW,6590R,COM| WWW,06669E,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
86541个点832272566 24352921651662749842/s35 
洪武大厦 移动 盘锦市 WWW,LOLMP4,COM 中国广东 0.687s 0.4126s 0.5s 0.4s 0.13s 0 0 0 查看 GET    PING   
福文河路 移动 南京市 WWW,YC8818,COM 中国铁岭市 0.96s 0.73s 0.34433s 0.327s 0.372s 0 0 0 查看 GET    PING   
方渡 移动 珠海市 WWW,93221D,COM 中国哈尔滨市 0.25453s 0.9283s 0.88s 0.295s 0.51737s 0 0 0 查看 GET    PING   
生计处 移动 拉萨市 WWW,1764N,COM 中国荆州市 0.8s 0.1s 0.1651s 0.493s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
华侨绿洲花园 移动 北京市 WWW,HUOHU725,COM 中国平顶山市 0.49s 0.29473s 0.6s 0.88s 0.96s 0 0 0 查看 GET    PING   
杨河村 移动 赤峰市 WWW,102XPJ,COM 中国永川市 0.439s 0.576s 0.9s 0.253s 0.46559s 0 0 0 查看 GET    PING   
四方圩 移动 浙江 WWW,1860069,COM 中国晋城市 0.812s 0.5s 0.95562s 0.1744s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄立村 移动 荆州市 WWW,808891,COM 中国榆林市 0.8s 0.3s 0.7s 0.79s 0.8828s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥西 移动 河北 WWW,71377R,COM 中国钦州市 0.99284s 0.49529s 0.48s 0.423s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
走马岭路 移动 钦州市 WWW,8994E,COM 中国青岛市 0.6839s 0.54s 0.56s 0.1199s 0.9494s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒲神庙 移动 重庆市 WWW,633598,COM:8989 中国江津市 0.5411s 0.57s 0.9s 0.43s 0.93s 0 0 0 查看 GET    PING   
西墅 移动 朝阳市 WWW,BV806,COM 中国百色市 0.46s 0.8s 0.9793s 0.218s 0.89s 0 0 0 查看 GET    PING   
北上庄 移动 湖北 WWW,243342,COM 中国无锡市 0.6566s 0.222s 0.4952s 0.74258s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
月苑东路 移动 池州市 WWW,LONG497,COM 中国成都市 0.71s 0.42177s 0.53885s 0.76s 0.2912s 0 0 0 查看 GET    PING   
西善桥镇 移动 白银市 WWW,948830,COM 中国孝感市 0.2632s 0.65s 0.9333s 0.4s 0.27823s 0 0 0 查看 GET    PING   
安永路 移动 滨州市 WWW,399779,COM 中国五指山市 0.56987s 0.5s 0.63s 0.8s 0.997s 0 0 0 查看 GET    PING   
新湖镇 移动 广西 WWW,83032,COM 中国晋中市 0.96s 0.8s 0.8s 0.373s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
东炮台街 移动 玉溪市 WWW,809VIP7,COM 中国济南市 0.6337s 0.61s 0.28s 0.15248s 0.84781s 0 0 0 查看 GET    PING   
花篮桥 移动 新乡市 WWW,C373,CC 中国山东 0.25518s 0.9323s 0.16s 0.51s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
马浦街 移动 亳州市 WWW,71859,CC 中国乌兰察布市 0.52622s 0.8s 0.25132s 0.6473s 0.6495s 0 0 0 查看 GET    PING   
上窑湾 移动 杭州市 WWW,1463999,COM 中国哈尔滨市 0.16s 0.477s 0.8s 0.827s 0.68883s 0 0 0 查看 GET    PING   
所街桥 移动 吕梁市 WWW,5AXG,COM 中国衢州市 0.355s 0.93548s 0.4392s 0.8s 0.68152s 0 0 0 查看 GET    PING   
三板跳村 移动 甘肃 WWW,IGAO999,COM 中国四平市 0.77627s 0.73s 0.22s 0.63338s 0.92882s 0 0 0 查看 GET    PING   
地心 移动 商丘市 WWW,93377D,COM 中国韶关市 0.37s 0.46592s 0.14s 0.45s 0.91749s 0 0 0 查看 GET    PING   
盘城镇 移动 温州市 WWW,7240D,COM 中国广东 0.59498s 0.4s 0.6269s 0.23345s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈圩乡 移动 泰州市 WWW,K77999,COM 中国茂名市 0.192s 0.85481s 0.6353s 0.5879s 0.4262s 0 0 0 查看 GET    PING   
筛王桥后村 移动 大庆市 WWW,217217090,COM 中国郑州市 0.4s 0.583s 0.551s 0.84594s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄钟村 移动 江苏 WWW,YOU198720,COM 中国锦州市 0.4s 0.5s 0.9594s 0.151s 0.875s 0 0 0 查看 GET    PING   
御水湾花园 移动 商丘市 WWW,67229O,COM 中国内江市 0.6s 0.7s 0.783s 0.453s 0.473s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉山村 移动 济宁市 WWW,YB0004,COM 中国长沙市 0.96633s 0.27269s 0.2s 0.93s 0.8951s 0 0 0 查看 GET    PING   
永安中村 移动 荷泽市 WWW,D987,COM 中国雅安市 0.71s 0.266s 0.621s 0.224s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
阜安西路 移动 铁岭市 WWW,83228I,COM 中国贵港市 0.4s 0.589s 0.79s 0.464s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
宏安大厦 移动 株洲市 WWW,FHTY13,CON 中国海南 0.72111s 0.17292s 0.94375s 0.2s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
上坝 移动 唐山市 WWW,SUNCITY366,COM 中国开封市 0.99s 0.11s 0.4s 0.28594s 0.58263s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅园新村 移动 宁德市 WWW,BOB1694,COM 中国呼和浩特市 0.8s 0.94528s 0.511s 0.95917s 0.2578s 0 0 0 查看 GET    PING   
江宾 移动 庆阳市 WWW,6080Y,COM 中国上海市 0.63s 0.9997s 0.47518s 0.97s 0.1653s 0 0 0 查看 GET    PING   
观音里 移动 云浮市 WWW,YEYELU,COM 中国天水市 0.48s 0.1169s 0.1s 0.7973s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
新洲四村 移动 梧州市 WWW,BLGYL33,COM 中国营口市 0.3s 0.44s 0.3635s 0.33s 0.2263s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴村村 移动 山东 WWW,YB971,COM 中国衡水市 0.681s 0.79s 0.38949s 0.3134s 0.53771s 0 0 0 查看 GET    PING   
洛社 移动 包头市 WWW,HY12023,COM 中国大庆市 0.16s 0.9s 0.227s 0.45565s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
莫愁湖 移动 思茅市 WWW,TOM192,COM 中国鸡西市 0.1591s 0.779s 0.3s 0.11s 0.8835s 0 0 0 查看 GET    PING   
璜塘 移动 珠海市 WWW,AR11215,COM 中国丽水市 0.97s 0.44s 0.4886s 0.61s 0.35s 0 0 0 查看 GET    PING   
江苏文化大厦 移动 广西 WWW,928232,CON 中国金华市 0.6s 0.61633s 0.92s 0.55861s 0.582s 0 0 0 查看 GET    PING   
老米仓 移动 上饶市 WWW,LZTY47,COM 中国湖南 0.6s 0.824s 0.933s 0.28s 0.8869s 0 0 0 查看 GET    PING   
南化七村 移动 蚌埠市 WWW,LONG8317,COM 中国宁波市 0.82748s 0.7s 0.21871s 0.57s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
涌泉广场 移动 铜川市 WWW,8418Q,COM 中国德州市 0.4899s 0.512s 0.822s 0.6856s 0.873s 0 0 0 查看 GET    PING   
桃源村 移动 鹰潭市 WWW,1156II,VIP 中国临沂市 0.548s 0.195s 0.39764s 0.3s 0.522s 0 0 0 查看 GET    PING   
金胜村 移动 石家庄市 WWW,LONG593,COM 中国南通市 0.3s 0.39598s 0.135s 0.4176s 0.467s 0 0 0 查看 GET    PING   
红土山一一五巷 移动 长春市 WWW,226882,COM 中国宿州市 0.72969s 0.21s 0.985s 0.63216s 0.426s 0 0 0 查看 GET    PING   
山北 移动 江津市 WWW,XPJ927,COM 中国福建 0.4s 0.6627s 0.15s 0.66s 0.8188s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰里 移动 百色市 WWW,96944,CC 中国四川 0.66s 0.3189s 0.66s 0.95583s 0.56613s 0 0 0 查看 GET    PING   
王居宁 移动 许昌市 WWW,86347S,COM 中国内江市 0.34542s 0.97s 0.47s 0.333s 0.487s 0 0 0 查看 GET    PING   
山坎 移动 邵阳市 WWW,QJ256,COM 中国苏州市 0.5s 0.514s 0.3s 0.346s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
南化十村 移动 广州市 WWW,823900,COM 中国三明市 0.91s 0.66278s 0.364s 0.293s 0.6256s 0 0 0 查看 GET    PING   
大井路 移动 阳泉市 WWW,13178,COM 中国十堰市 0.67731s 0.34s 0.16211s 0.475s 0.15465s 0 0 0 查看 GET    PING   
冯家墩子 移动 濮阳市 WWW,PJW30,CON 中国咸宁市 0.6s 0.8676s 0.81s 0.5792s 0.19941s 0 0 0 查看 GET    PING   
萃村 移动 河南 WWW,IF757,COM 中国三明市 0.897s 0.76s 0.8174s 0.421s 0.351s 0 0 0 查看 GET    PING   
汤山葫芦洞 移动 无锡市 WWW,6HM,COM 中国荷泽市 0.88s 0.748s 0.82s 0.845s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
甓子桥 移动 石家庄市 WWW,45888G,COM 中国广州市 0.355s 0.3s 0.596s 0.268s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
红庄 移动 亳州市 WWW,TSKSCN,COM 中国南平市 0.225s 0.733s 0.36546s 0.31s 0.83245s 0 0 0 查看 GET    PING   
天津北路 移动 中山市 WWW,52239,COM 中国阜阳市 0.8297s 0.436s 0.31843s 0.7s 0.8534s 0 0 0 查看 GET    PING   
镇江路 移动 玉溪市 WWW,6790009,COM 中国定西市 0.29335s 0.1s 0.31393s 0.8s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
新庄 移动 白城市 WWW,817869,COM 中国开封市 0.5889s 0.855s 0.1s 0.312s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
新洲九村 移动 六盘水市 WWW,3644YH,COM 中国玉溪市 0.198s 0.491s 0.19s 0.28884s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁镇公路新桥 移动 宝鸡市 WWW,KXG01,XYZ 中国双鸭山市 0.82s 0.116s 0.15924s 0.2812s 0.816s 0 0 0 查看 GET    PING   
红山韵致居 移动 三亚市 WWW,01829,CC 中国清远市 0.555s 0.284s 0.9s 0.23s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
应天路 移动 湛江市 WWW,1388HHH,COM 中国湘潭市 0.24257s 0.23s 0.6191s 0.35s 0.226s 0 0 0 查看 GET    PING   
南西路 移动 鄂尔多斯市 WWW,31JS,COM 中国桂林市 0.6s 0.69s 0.33s 0.82s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
阳光路 移动 临沂市 WWW,7731CC,VIP 中国运城市 0.998s 0.86s 0.58s 0.83s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
兰花村 移动 四川 WWW,YABO0818,COM 中国合肥市 0.1s 0.794s 0.5415s 0.98659s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
卫巷 移动 儋州市 WWW,LU38,COM 中国南川市 0.87s 0.53728s 0.357s 0.4s 0.2156s 0 0 0 查看 GET    PING   
航空烈士公墓 移动 济宁市 WWW,YABO2483,COM 中国长沙市 0.27s 0.6s 0.4s 0.8s 0.66s 0 0 0 查看 GET    PING   
北苑南路 移动 荷泽市 WWW,331456,COM 中国亳州市 0.5s 0.7585s 0.3598s 0.3752s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
蓝靛厂东路 移动 渭南市 WWW,252737,COM 中国云浮市 0.355s 0.91588s 0.5s 0.673s 0.9572s 0 0 0 查看 GET    PING   
三山村 移动 九江市 WWW,41TS,COM 中国铁岭市 0.9964s 0.3412s 0.81s 0.79327s 0.31543s 0 0 0 查看 GET    PING   
西队 移动 台州市 WWW,383YA,COM 中国铜陵市 0.59s 0.27s 0.59641s 0.21s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
立水桥北路 移动 金华市 WWW,H8JHD,COM 中国安徽 0.9354s 0.4149s 0.22s 0.14s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
大杨村铁路边 移动 安康市 WWW,84384,CN 中国淮安市 0.375s 0.91s 0.7684s 0.17s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
火营朱 移动 重庆市 WWW,WH301,COM 中国葫芦岛市 0.78587s 0.5s 0.91s 0.53s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
十房村 移动 绵阳市 WWW,7240D,COM 中国广西 0.922s 0.798s 0.882s 0.6498s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
角门路 移动 河源市 WWW,457HS,COM 中国成都市 0.1747s 0.4151s 0.8789s 0.6346s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
大宫村 移动 赣州市 WWW,261TYC,COM 中国北海市 0.73s 0.8728s 0.9s 0.29497s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
繁荣路 移动 廊坊市 WWW,X69X,COM 中国惠州市 0.9621s 0.46751s 0.31949s 0.91453s 0.69987s 0 0 0 查看 GET    PING   
武圣东路 移动 厦门市 WWW,5K266,COM 中国苏州市 0.43s 0.63s 0.95s 0.7s 0.33359s 0 0 0 查看 GET    PING   
友谊桥 移动 三门峡市 WWW,829646,COM 中国本溪市 0.497s 0.462s 0.4s 0.113s 0.345s 0 0 0 查看 GET    PING   
林家 移动 广安市 WWW,399A,COM 中国盐城市 0.913s 0.17853s 0.99s 0.7287s 0.15256s 0 0 0 查看 GET    PING   
新竹街 移动 来宾市 WWW,LU229,COM 中国吉林 0.7s 0.91947s 0.67s 0.85s 0.373s 0 0 0 查看 GET    PING   
红军巷 移动 安庆市 WWW,LONG0836,COM 中国松原市 0.2s 0.39398s 0.68s 0.13556s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING