WWW,BB98228,COM| WWW,2211HLF,COM| WWW,QIFA933,COM| WWW,9566887,COM| WWW,BCK61,COM| WWW,168TY332,COM:35531| WWW,46344R,COM| WWW,72755A,COM| WWW,5867BB,COM| WWW,2160179,COM| WWW,030941,COM| WWW,59969K,COM| WWW,JJBLOVE,NET| WWW,740258,COM| WWW,LH804,COM| WWW,SS99| WWW,1168027,COM| WWW,BET7365,CC| WWW,GANAV333,COM| WWW,BET0078,COM| WWW,960700,COM| WWW,F22333,COM| WWW,SEXINSE| WWW,81492,CC| WWW,535228,COM| WWW,947425,COM| WWW,PJ9885,COM| WWW,T108888,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
588个点7774249694 5149627498623522117717/s44 
力塘 移动 益阳市 WWW,713317B,COM 中国黑河市 0.196s 0.6s 0.53s 0.563s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
百家湖花园 移动 岳阳市 WWW,57112 中国吉安市 0.48s 0.8s 0.48s 0.78s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
西瀛里 移动 黄山市 WWW,7811308,COM 中国三明市 0.952s 0.39s 0.8s 0.658s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
金川河 移动 营口市 WWW,49611,CN 中国鄂尔多斯市 0.28s 0.457s 0.67527s 0.72s 0.9441s 0 0 0 查看 GET    PING   
秀山路 移动 娄底市 WWW,87UBU,COM 中国泉州市 0.6s 0.69834s 0.68s 0.87566s 0.368s 0 0 0 查看 GET    PING   
怡兰园 移动 濮阳市 WWW,YRWLGG,COM 中国三门峡市 0.8s 0.6524s 0.339s 0.155s 0.5471s 0 0 0 查看 GET    PING   
两亩地 移动 珠海市 WWW,YBO004,COM 中国营口市 0.34145s 0.7s 0.53218s 0.33s 0.81783s 0 0 0 查看 GET    PING   
晋陵路 移动 赤峰市 WWW,566994,COM 中国银川市 0.48596s 0.375s 0.34699s 0.7s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
胡营村 移动 晋城市 WWW,522220,COM 中国佳木斯市 0.7761s 0.47551s 0.47s 0.21s 0.952s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪泽湖路 移动 贵港市 WWW,KK66 中国贺州市 0.53s 0.392s 0.26997s 0.5s 0.5117s 0 0 0 查看 GET    PING   
后花园 移动 白银市 WWW,950869,COM 中国七台河市 0.42s 0.7s 0.7671s 0.777s 0.92s 0 0 0 查看 GET    PING   
集庆门桥 移动 盘锦市 WWW,61199,COM 中国金华市 0.43996s 0.1473s 0.11699s 0.12s 0.239s 0 0 0 查看 GET    PING   
朝阳村 移动 宿州市 WWW,7736230,COM 中国许昌市 0.7s 0.4868s 0.8122s 0.5s 0.5568s 0 0 0 查看 GET    PING   
心沙农场 移动 清远市 WWW,809,CN 中国巢湖市 0.337s 0.78s 0.364s 0.2129s 0.4482s 0 0 0 查看 GET    PING   
五甲 移动 安徽 WWW,P8733,COM 中国开封市 0.751s 0.92739s 0.78s 0.2877s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
玫瑰花园 移动 自贡市 WWW,NU06,CON 中国丽水市 0.93s 0.56779s 0.41437s 0.7s 0.9652s 0 0 0 查看 GET    PING   
丰台西路 移动 岳阳市 WWW,1978008,COM 中国荷泽市 0.6s 0.81829s 0.58261s 0.737s 0.179s 0 0 0 查看 GET    PING   
侉子街 移动 荆门市 WWW,38XT,COM 中国长沙市 0.1162s 0.4s 0.54157s 0.8s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
南摆晏街 移动 吉林市 WWW,4770913,COM 中国宿州市 0.9363s 0.15s 0.43s 0.639s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
常万圩 移动 宣城市 WWW,1537858,COM 中国濮阳市 0.2838s 0.6586s 0.1s 0.346s 0.83332s 0 0 0 查看 GET    PING   
六合县东门变电所 移动 淮安市 WWW,92818,COM 中国白山市 0.6936s 0.1s 0.6s 0.9146s 0.723s 0 0 0 查看 GET    PING   
海棠园 移动 淄博市 WWW,747570,COM 中国达州市 0.791s 0.623s 0.53789s 0.5555s 0.74s 0 0 0 查看 GET    PING   
隆政 移动 西宁市 WWW,ODTY82,COM 中国七台河市 0.63s 0.39857s 0.298s 0.66s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
军械局 移动 南充市 WWW,9779DD,COM 中国安徽 0.4s 0.54852s 0.4s 0.9255s 0.4569s 0 0 0 查看 GET    PING   
东前 移动 营口市 WWW,391104,COM 中国松原市 0.32s 0.5s 0.4993s 0.4167s 0.313s 0 0 0 查看 GET    PING   
剪子巷 移动 云南 WWW,E553,COM 中国巢湖市 0.42899s 0.2s 0.58889s 0.614s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
柳山 移动 芜湖市 WWW,QIFA827,COM 中国广元市 0.5135s 0.937s 0.515s 0.6678s 0.67162s 0 0 0 查看 GET    PING   
卢家村 移动 柳州市 WWW,MM68,CC 中国蚌埠市 0.3s 0.44868s 0.6848s 0.2s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
东井村 移动 朝阳市 WWW,17SESE 中国佛山市 0.947s 0.81337s 0.72468s 0.5798s 0.6569s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘土盖头 移动 大连市 WWW,96APPLE,COM 中国株洲市 0.8354s 0.27s 0.25s 0.53467s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
双拜巷 移动 白山市 WWW,666NA,COM 中国汉中市 0.915s 0.11s 0.16271s 0.59791s 0.94s 0 0 0 查看 GET    PING   
外关头大街 移动 景德镇市 WWW,HLW1100,COM 中国亳州市 0.1s 0.96s 0.1s 0.79s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
东炮台街八巷 移动 张掖市 WWW,22AYCP,COM 中国仙桃市 0.4s 0.2s 0.59749s 0.47s 0.194s 0 0 0 查看 GET    PING   
航安北路 移动 兰州市 WWW,886387,COM 中国丽江市 0.67s 0.2s 0.9422s 0.1s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
周良村 移动 崇左市 WWW,GD028,COM 中国丽水市 0.8761s 0.5s 0.5117s 0.66462s 0.272s 0 0 0 查看 GET    PING   
山西会馆 移动 七台河市 WWW,2222856,COM 中国永川市 0.173s 0.557s 0.2s 0.26371s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
哑吧山 移动 怀化市 WWW,ISC666BAR,COM 中国松原市 0.7795s 0.59s 0.8s 0.6s 0.6939s 0 0 0 查看 GET    PING   
金银街 移动 滁州市 WWW,625720,COM 中国鄂州市 0.193s 0.11s 0.4s 0.29s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
南天门 移动 中山市 WWW,SSC456,COM 中国伊春市 0.282s 0.96762s 0.8164s 0.3s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
高丽村 移动 四平市 WWW,8934V,COM 中国丽水市 0.8s 0.79416s 0.8832s 0.4s 0.96754s 0 0 0 查看 GET    PING   
河北贾 移动 雅安市 WWW,8ZUG,COM 中国六盘水市 0.5s 0.46s 0.6s 0.9365s 0.987s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家集 移动 文昌市 WWW,BOB288,COM 中国武汉市 0.9s 0.73258s 0.1348s 0.464s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
建国中路 移动 铜陵市 WWW,302166,COM 中国吉安市 0.98s 0.55741s 0.5424s 0.9997s 0.136s 0 0 0 查看 GET    PING   
东大阳沟 移动 漯河市 WWW,TM494,COM 中国长治市 0.74s 0.459s 0.973s 0.56692s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
太平商务大厦 移动 咸阳市 WWW,891027,COM 中国长春市 0.8471s 0.425s 0.8498s 0.42876s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
蔡叶村 移动 威海市 WWW,HY60000,COM 中国淮北市 0.6167s 0.52832s 0.6161s 0.367s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
沁园春城 移动 儋州市 WWW,4955F,COM 中国河源市 0.8s 0.4692s 0.3s 0.228s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
方渡乡 移动 玉林市 WWW,88501R,COM 中国永州市 0.55s 0.31779s 0.7623s 0.37s 0.83862s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋庵 移动 南川市 WWW,YG1177,COM 中国张家口市 0.153s 0.3797s 0.39s 0.62289s 0.68s 0 0 0 查看 GET    PING   
承泽苑 移动 福州市 WWW,BBV94,COM 中国阜新市 0.5s 0.49475s 0.764s 0.67293s 0.572s 0 0 0 查看 GET    PING   
宁波路 移动 濮阳市 WWW,9570133,COM 中国鹤壁市 0.4s 0.19795s 0.42461s 0.188s 0.251s 0 0 0 查看 GET    PING   
解家湾 移动 贺州市 WWW,80844M,COM 中国厦门市 0.74954s 0.979s 0.22s 0.8s 0.69913s 0 0 0 查看 GET    PING   
白马公园 移动 珠海市 WWW,699600,COM 中国西宁市 0.8219s 0.62s 0.4814s 0.32s 0.6758s 0 0 0 查看 GET    PING   
茶壶店 移动 茂名市 WWW,33834,COM 中国荆门市 0.7816s 0.2s 0.5436s 0.12358s 0.14548s 0 0 0 查看 GET    PING   
藕塘口 移动 滨州市 WWW,934566,COM 中国吕梁市 0.9694s 0.7164s 0.817s 0.6s 0.39367s 0 0 0 查看 GET    PING   
盛江花苑 移动 本溪市 WWW,2093PPP,COM 中国哈尔滨市 0.1s 0.781s 0.4875s 0.86889s 0.27627s 0 0 0 查看 GET    PING   
华侨路三十七巷 移动 盘锦市 WWW,YMZ2,COM 中国娄底市 0.32s 0.2179s 0.456s 0.25s 0.6881s 0 0 0 查看 GET    PING   
牌楼村 移动 四川 WWW,AVJJ84,COM 中国南阳市 0.688s 0.5s 0.17s 0.848s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
佳湖绿岛 移动 辽源市 WWW,2160283,COM 中国铜陵市 0.18s 0.155s 0.23881s 0.6379s 0.56653s 0 0 0 查看 GET    PING   
滚子桥 移动 呼伦贝尔市 WWW,650232,COM 中国七台河市 0.7s 0.41s 0.34s 0.43825s 0.84875s 0 0 0 查看 GET    PING   
南惠路 移动 北京市 WWW,79770,COM 中国黄石市 0.18241s 0.9783s 0.4249s 0.8s 0.7629s 0 0 0 查看 GET    PING   
百大圩塘 移动 无锡市 WWW,03088,COM 中国三明市 0.6s 0.67s 0.3s 0.55369s 0.7472s 0 0 0 查看 GET    PING   
三碓 移动 保定市 WWW,0769LX,COM 中国辽阳市 0.1342s 0.66s 0.6936s 0.174s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
白鹿村 移动 四川 WWW,409009,COM 中国江西 0.5487s 0.7158s 0.6833s 0.6458s 0.94s 0 0 0 查看 GET    PING   
南通路 移动 临沧市 WWW,JS069999,COM 中国临沧市 0.821s 0.1s 0.5s 0.2313s 0.6894s 0 0 0 查看 GET    PING   
云燕园 移动 十堰市 WWW,866888P,COM 中国乌海市 0.13842s 0.221s 0.35s 0.3928s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
二垄 移动 河北 WWW,53633C,COM 中国呼伦贝尔市 0.9s 0.3s 0.62s 0.61s 0.8978s 0 0 0 查看 GET    PING   
福润雅居 移动 东方市 WWW,997714,COM 中国郴州市 0.624s 0.741s 0.53928s 0.5s 0.87764s 0 0 0 查看 GET    PING   
避驾营 移动 临汾市 WWW,11112III,COM 中国百色市 0.9792s 0.73s 0.73s 0.2s 0.1264s 0 0 0 查看 GET    PING   
瑞金路街道办事处 移动 盘锦市 WWW,264330,COM 中国常德市 0.5629s 0.85s 0.781s 0.51257s 0.8913s 0 0 0 查看 GET    PING   
锦江花苑 移动 铜川市 WWW,MOX,COM 中国大庆市 0.2s 0.91358s 0.211s 0.28224s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
东二街 移动 茂名市 WWW,109037,COM 中国淮北市 0.66s 0.91719s 0.58s 0.233s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴东 移动 长沙市 WWW,YTH97,NET 中国东方市 0.14767s 0.821s 0.51697s 0.5854s 0.49464s 0 0 0 查看 GET    PING   
上陈遗址 移动 朔州市 WWW,YC88822,COM 中国广安市 0.67775s 0.4647s 0.7584s 0.677s 0.658s 0 0 0 查看 GET    PING   
黎明新村 移动 新余市 WWW,900701,CC 中国临沧市 0.2s 0.89762s 0.61588s 0.39s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
小山门口 移动 连云港市 WWW,SAO345,COM 中国许昌市 0.86s 0.25s 0.1643s 0.81659s 0.84889s 0 0 0 查看 GET    PING   
前李土盖 移动 大连市 WWW,59299X,COM 中国云浮市 0.76795s 0.57141s 0.157s 0.44496s 0.83s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥王 移动 湘潭市 WWW,SG888,COM 中国漯河市 0.211s 0.92152s 0.5s 0.87279s 0.551s 0 0 0 查看 GET    PING   
南苑路 移动 衢州市 WWW,31888,COM 中国商洛市 0.135s 0.37875s 0.9959s 0.1s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
良三路 移动 承德市 WWW,H3803,COM 中国绍兴市 0.79296s 0.353s 0.42751s 0.4967s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
凤凰二村 移动 营口市 WWW,17SESE 中国常州市 0.159s 0.35s 0.634s 0.4776s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
豆巷 移动 荷泽市 WWW,HBS84,COM 中国朝阳市 0.953s 0.81421s 0.19s 0.674s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
榨槽子 移动 金昌市 WWW,ST789,COM 中国南川市 0.5s 0.79s 0.28s 0.24559s 0.38168s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈集 移动 保山市 WWW,4849I,COM 中国西宁市 0.87849s 0.8275s 0.56397s 0.213s 0.8851s 0 0 0 查看 GET    PING   
大棚村 移动 福建 WWW,VNS33084,COM 中国五指山市 0.21772s 0.489s 0.5s 0.3799s 0.372s 0 0 0 查看 GET    PING   
大伦 移动 邵阳市 WWW,965717,COM:8989 中国晋中市 0.293s 0.49s 0.91s 0.67s 0.257s 0 0 0 查看 GET    PING   
广莲路 移动 常德市 WWW,345416,COM 中国蚌埠市 0.79292s 0.78s 0.97196s 0.8237s 0.23621s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦灶 移动 萍乡市 WWW,CP666333,COM 中国厦门市 0.2758s 0.83974s 0.58838s 0.53251s 0.6236s 0 0 0 查看 GET    PING