WWW,MADOU106,COM| WWW,28824L,COM| WWW,2245981,COM| WWW,20338L,COM| WWW,Y62365,COM| WWW,MONEY668,COM| WWW,552| WWW,AMXJ2222,COM| WWW,1HGAPP,COM| WWW,18933DD,COM| WWW,11945,COM| WWW,119JS,CC| WWW,196DUCOM| WWW,601792,COM| WWW,0006358,COM| WWW,VOD666,CN| WWW,GG449,CC| WWW,091848,COM| WWW,475399,COM| WWW,455650,COM| WWW,117698,COM| WWW,YB645,COM| WWW,5989666,COM| WWW,K05777,COM| WWW,I65626,COM| WWW,8HCP777,COM| WWW,918IDD,COM| WWW,2661299,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
94个点4666194515 5984652473437984753271/s375 
临淮镇 移动 武汉市 WWW,GUIBBS,CN 中国邯郸市 0.51s 0.64981s 0.15454s 0.237s 0.422s 0 0 0 查看 GET    PING   
孟家场 移动 贺州市 WWW,6848444,COM 中国眉山市 0.48866s 0.2141s 0.38s 0.4s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
大城水库 移动 泉州市 WWW,507488,COM 中国百色市 0.84979s 0.347s 0.42424s 0.84675s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
经六路 移动 乌海市 WWW,54968J,COM 中国厦门市 0.778s 0.83s 0.9181s 0.5811s 0.98592s 0 0 0 查看 GET    PING   
金陵新村 移动 赣州市 WWW,0080138,COM 中国巢湖市 0.54575s 0.9s 0.68s 0.175s 0.21s 0 0 0 查看 GET    PING   
北乐村 移动 湖州市 WWW,378386,COM 中国南充市 0.76s 0.42s 0.63s 0.8s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
中环路 移动 商丘市 WWW,444565,COM 中国张家口市 0.377s 0.79s 0.56533s 0.34727s 0.8219s 0 0 0 查看 GET    PING   
上坊门 移动 青海 WWW,ADCC9,COM 中国吉安市 0.3194s 0.4s 0.4477s 0.17157s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
逸仙桥 移动 合肥市 WWW,9669999,VIP 中国丽水市 0.7s 0.56s 0.6567s 0.74s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨花桥 移动 乌兰察布市 WWW,7267722,CON 中国绵阳市 0.8s 0.3112s 0.1s 0.3692s 0.76485s 0 0 0 查看 GET    PING   
山业村 移动 营口市 WWW,X33309,COM 中国合肥市 0.5728s 0.22458s 0.871s 0.36s 0.194s 0 0 0 查看 GET    PING   
北一村 移动 渭南市 WWW,CXCP123,COM 中国池州市 0.38895s 0.2525s 0.45857s 0.56464s 0.85468s 0 0 0 查看 GET    PING   
老菜市 移动 河南 WWW,30886,NET 中国吉林 0.9s 0.2451s 0.31679s 0.71s 0.51s 0 0 0 查看 GET    PING   
东新庄 移动 青海 WWW,VIPXIANLU,COM 中国通辽市 0.91s 0.29923s 0.5867s 0.4349s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
韩圩乡 移动 安庆市 WWW,LY2121,COM 中国延安市 0.91s 0.7s 0.618s 0.91532s 0.17s 0 0 0 查看 GET    PING   
盘城镇 移动 宜昌市 WWW,QY1112,COM 中国大连市 0.3s 0.5s 0.793s 0.4s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
广场路 移动 巴中市 WWW,VN77,CN 中国长春市 0.456s 0.4s 0.8561s 0.22s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
俞家 移动 陇南市 WWW,C32SH,COM 中国梧州市 0.1965s 0.442s 0.78125s 0.84472s 0.83117s 0 0 0 查看 GET    PING   
新桥村 移动 开封市 WWW,JY6681,COM 中国北京市 0.16436s 0.72s 0.12s 0.72s 0.7282s 0 0 0 查看 GET    PING   
东园饭店 移动 宁德市 WWW,64449193,COM 中国重庆市 0.6538s 0.696s 0.49s 0.7317s 0.51968s 0 0 0 查看 GET    PING   
段土癸头村 移动 广东 WWW,946972,COM 中国衡水市 0.13889s 0.8s 0.13s 0.2s 0.5962s 0 0 0 查看 GET    PING   
扬州路 移动 通辽市 WWW,TY5BBB,COM 中国巢湖市 0.63375s 0.7943s 0.83811s 0.91363s 0.592s 0 0 0 查看 GET    PING   
果园路 移动 青岛市 WWW,947548,COM 中国江苏 0.4999s 0.78718s 0.229s 0.815s 0.61s 0 0 0 查看 GET    PING   
蟹塘村 移动 开封市 WWW,0625700,COM 中国清远市 0.8486s 0.929s 0.1s 0.1257s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
利星公寓 移动 晋中市 WWW,GG0034,COM 中国玉溪市 0.5s 0.73157s 0.271s 0.5s 0.93234s 0 0 0 查看 GET    PING   
毓龙路 移动 四川 WWW,2169555,COM 中国杭州市 0.959s 0.238s 0.7s 0.32422s 0.288s 0 0 0 查看 GET    PING   
新建南路 移动 陕西 WWW,865599 中国三亚市 0.3317s 0.5s 0.23s 0.7889s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒋家 移动 雅安市 WWW,5132AA,COM 中国潜江市 0.76s 0.89s 0.7994s 0.66s 0.539s 0 0 0 查看 GET    PING   
冯桥 移动 鞍山市 WWW,VIC113,COM 中国抚顺市 0.1514s 0.59486s 0.5s 0.22s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙湖文馨苑 移动 汕尾市 WWW,3245APP,COM 中国江津市 0.75s 0.38s 0.2s 0.61857s 0.248s 0 0 0 查看 GET    PING   
延祚寺 移动 咸宁市 WWW,TP995,CC 中国濮阳市 0.5s 0.1929s 0.91s 0.24s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
双店 移动 汕头市 WWW,CA888HD,COM 中国攀枝花市 0.46s 0.666s 0.513s 0.8852s 0.13922s 0 0 0 查看 GET    PING   
乔家坟 移动 安顺市 WWW,BBB170,COM 中国平顶山市 0.21425s 0.48s 0.47s 0.242s 0.255s 0 0 0 查看 GET    PING   
神凤路 移动 商丘市 WWW,83003E,COM 中国拉萨市 0.755s 0.2s 0.86s 0.42833s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
安泉 移动 海南 WWW,447890,COM 中国聊城市 0.418s 0.6s 0.5s 0.17262s 0.68793s 0 0 0 查看 GET    PING   
双山电灌站 移动 佛山市 WWW,AA2DH,COM 中国张家界市 0.445s 0.59596s 0.4266s 0.258s 0.24777s 0 0 0 查看 GET    PING   
晔园 移动 西安市 WWW,777LJ,COM 中国温州市 0.58s 0.151s 0.38587s 0.4s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
北门大街 移动 揭阳市 WWW,ZHENHUIXIU,CN 中国乌兰察布市 0.8342s 0.2s 0.1s 0.23921s 0.69s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥麦洼 移动 北海市 WWW,LONG568,COM 中国鞍山市 0.37479s 0.6s 0.69s 0.4932s 0.855s 0 0 0 查看 GET    PING   
徒土盖村 移动 荷泽市 WWW,16463,CC 中国六盘水市 0.72s 0.62s 0.1864s 0.4295s 0.26877s 0 0 0 查看 GET    PING   
江苏路 移动 威海市 WWW,795181,CON 中国芜湖市 0.45s 0.77s 0.25992s 0.73s 0.349s 0 0 0 查看 GET    PING   
菱桥乡 移动 商洛市 WWW,467769,COM 中国白山市 0.559s 0.95s 0.4438s 0.69119s 0.2732s 0 0 0 查看 GET    PING   
西阳村 移动 乌海市 WWW,352244,COM 中国包头市 0.5s 0.13548s 0.59s 0.721s 0.79821s 0 0 0 查看 GET    PING   
老江口街 移动 金华市 WWW,V26633,COM 中国荆州市 0.15927s 0.24s 0.6s 0.3s 0.3837s 0 0 0 查看 GET    PING   
纱场 移动 郑州市 WWW,396159,COM 中国威海市 0.744s 0.5888s 0.3762s 0.73s 0.171s 0 0 0 查看 GET    PING   
靖安村 移动 宿迁市 WWW,772132,COM 中国四平市 0.44s 0.58463s 0.6278s 0.37454s 0.7251s 0 0 0 查看 GET    PING   
墨香山庄 移动 资阳市 WWW,YABO5869,COM 中国邢台市 0.4s 0.69351s 0.8482s 0.8s 0.1613s 0 0 0 查看 GET    PING   
伍家边 移动 上饶市 WWW,KOK2,TOP 中国眉山市 0.14859s 0.7s 0.587s 0.5s 0.55984s 0 0 0 查看 GET    PING   
志港路 移动 云南 WWW,1709888,COM 中国通化市 0.9673s 0.3s 0.3533s 0.34989s 0.83162s 0 0 0 查看 GET    PING   
祖家邵 移动 十堰市 WWW,CTCP8,COM 中国攀枝花市 0.26s 0.98s 0.6893s 0.758s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
横扇 移动 巴彦淖尔市 WWW,YABO814,COM 中国新余市 0.4s 0.34559s 0.267s 0.1878s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
双涵头 移动 廊坊市 WWW,39077C,COM 中国葫芦岛市 0.95s 0.285s 0.9s 0.86885s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
上棋冲 移动 岳阳市 WWW,7558Z,COM 中国平凉市 0.6s 0.819s 0.174s 0.374s 0.195s 0 0 0 查看 GET    PING   
百市西苑 移动 许昌市 WWW,3149787,COM 中国运城市 0.376s 0.48s 0.595s 0.47s 0.58211s 0 0 0 查看 GET    PING   
任土盖头 移动 湘潭市 WWW,VIP1533,COM 中国湘潭市 0.7355s 0.75s 0.845s 0.79364s 0.438s 0 0 0 查看 GET    PING   
石臼村 移动 六盘水市 WWW,CPLM47,COM 中国玉林市 0.74747s 0.77318s 0.84625s 0.2414s 0.35631s 0 0 0 查看 GET    PING   
邱家冲 移动 黑龙江 WWW,49915B,COM 中国长春市 0.7s 0.99592s 0.59194s 0.9s 0.2711s 0 0 0 查看 GET    PING   
马陵路 移动 鹰潭市 WWW,9559Z,CC 中国乌兰察布市 0.1s 0.4s 0.78s 0.45169s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
官塘邓 移动 聊城市 WWW,32310Q,COM 中国新余市 0.79893s 0.1s 0.61462s 0.259s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
当路小村 移动 思茅市 WWW,60301,CC 中国北海市 0.42s 0.26341s 0.27849s 0.119s 0.31922s 0 0 0 查看 GET    PING   
新闸 移动 宜春市 WWW,YH25558,COM 中国吉林市 0.45794s 0.5518s 0.9992s 0.2s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
下河街 移动 巴彦淖尔市 WWW,YH5719,COM 中国惠州市 0.5148s 0.8399s 0.68s 0.675s 0.974s 0 0 0 查看 GET    PING   
屏山村 移动 松原市 WWW,363877,COM 中国扬州市 0.79349s 0.52s 0.91526s 0.152s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
漆桥镇 移动 山西 WWW,ULE34,COM 中国黄石市 0.58s 0.4948s 0.92s 0.73s 0.6173s 0 0 0 查看 GET    PING   
老山南路 移动 绥化市 WWW,41AXAX,COM 中国韶关市 0.14s 0.6741s 0.993s 0.52268s 0.8792s 0 0 0 查看 GET    PING   
台中路 移动 吉林市 WWW,2544Q4,COM 中国咸阳市 0.4839s 0.65991s 0.683s 0.68858s 0.934s 0 0 0 查看 GET    PING   
常锡路 移动 永州市 WWW,BET00009,COM 中国益阳市 0.43s 0.22s 0.27738s 0.2971s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
东河街 移动 四川 WWW,76879CP,COM 中国吕梁市 0.362s 0.648s 0.22624s 0.9287s 0.991s 0 0 0 查看 GET    PING   
姚营村 移动 金华市 WWW,0199962,COM 中国日照市 0.151s 0.9s 0.56142s 0.3s 0.622s 0 0 0 查看 GET    PING   
西山 移动 雅安市 WWW,8254K,COM 中国六安市 0.3s 0.584s 0.92879s 0.8537s 0.331s 0 0 0 查看 GET    PING   
芳群路 移动 北海市 WWW,A9,CC 中国丹东市 0.64343s 0.6471s 0.7s 0.869s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
钵池乡 移动 镇江市 WWW,650232,COM 中国渭南市 0.23s 0.96s 0.414s 0.4s 0.669s 0 0 0 查看 GET    PING   
太平巷清代住宅 移动 佳木斯市 WWW,JABLIBRARY简体中文 中国广州市 0.64s 0.9256s 0.966s 0.9s 0.66s 0 0 0 查看 GET    PING   
石门路 移动 苏州市 WWW,290ABC,COM 中国内江市 0.7s 0.47s 0.95s 0.47778s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
新集西路 移动 阜新市 WWW,JBO03,COM 中国辽阳市 0.567s 0.3925s 0.2843s 0.8s 0.16s 0 0 0 查看 GET    PING   
河定桥 移动 南充市 WWW,0290M,COM 中国株洲市 0.8764s 0.1378s 0.1237s 0.77612s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
西西路 移动 达州市 WWW,415755,COM 中国合川市 0.199s 0.613s 0.53633s 0.5839s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
六合县第一中学 移动 拉萨市 WWW,1924666,COM 中国呼和浩特市 0.134s 0.14254s 0.112s 0.468s 0.16655s 0 0 0 查看 GET    PING   
邓家庄水库 移动 武威市 WWW,3280T,COM 中国萍乡市 0.84s 0.38121s 0.114s 0.7s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
玉树路 移动 眉山市 WWW,T2341,COM 中国钦州市 0.6994s 0.36s 0.531s 0.35845s 0.155s 0 0 0 查看 GET    PING   
富华路 移动 四川 WWW,472709,COM 中国齐齐哈尔市 0.46598s 0.9535s 0.491s 0.159s 0.531s 0 0 0 查看 GET    PING   
洪塘 移动 阳江市 WWW,51022V,COM 中国德州市 0.748s 0.35s 0.12s 0.835s 0.576s 0 0 0 查看 GET    PING   
榨槽村 移动 温州市 WWW,Y855544,COM 中国秦皇岛市 0.67189s 0.6565s 0.9s 0.2s 0.98s 0 0 0 查看 GET    PING   
镇蔡集镇 移动 承德市 WWW,B88188,COM 中国抚顺市 0.56524s 0.2s 0.1s 0.9727s 0.854s 0 0 0 查看 GET    PING   
青岛市 移动 嘉兴市 WWW,1017111,COM 中国抚顺市 0.162s 0.5s 0.722s 0.18s 0.4794s 0 0 0 查看 GET    PING   
薛窑 移动 本溪市 WWW,BCK61,COM 中国太原市 0.837s 0.949s 0.3143s 0.8s 0.1153s 0 0 0 查看 GET    PING   
御道街 移动 呼伦贝尔市 WWW,AV123,COM 中国丽水市 0.965s 0.94s 0.33s 0.875s 0.66246s 0 0 0 查看 GET    PING   
裕安路 移动 南宁市 WWW,3777MM,COM 中国淮南市 0.133s 0.2168s 0.2459s 0.1116s 0.321s 0 0 0 查看 GET    PING