WWW,52999H,COM| WWW,B199168,COM| WWW,2KANDY,COM| WWW,BUTE8,COM| WWW,J166,AT| WWW,LZ210,COM| WWW,LONG8628,COM| WWW,BAOYU29,COW| WWW,6416H,CON| WWW,HG772,COM| WWW,4770580,COM| WWW,3146,COM| WWW,T4136,COM| WWW,8996MMM,COM| WWW,QIFA241,COM| WWW,23393E,COM| WWW,K26888,COM| WWW,2546S,COM| WWW,485296,CC| WWW,JS9885,COM| WWW,T058888,COM| WWW,9998587,COM| WWW,CP1039,COM| WWW,17588V,COM| WWW,70772,COM| WWW,677756,COM| WWW,3383138,COM| WWW,T2195,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
762个点725543624747 76274967786768373/s317 
古桑乡 移动 铜川市 WWW,96626F,COM 中国汕头市 0.6367s 0.992s 0.3s 0.76672s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
左邻风度花园 移动 通辽市 WWW,347729,COM 中国阜新市 0.658s 0.2s 0.868s 0.3673s 0.3198s 0 0 0 查看 GET    PING   
顺河街 移动 锦州市 WWW,SZ665,COM 中国七台河市 0.2681s 0.65s 0.358s 0.257s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
山凹 移动 随州市 WWW,H1155,CC 中国银川市 0.65122s 0.75463s 0.88s 0.2s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
头顶山 移动 常州市 WWW,4955,COM 中国保山市 0.386s 0.7525s 0.2s 0.11689s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
四平路一九巷 移动 河池市 WWW,B4311,COM 中国福建 0.1169s 0.3236s 0.76s 0.29s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
秦淮河船户 移动 盘锦市 WWW,BAOYU29,COW 中国白山市 0.3558s 0.9298s 0.79s 0.9s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
南钢二村 移动 广安市 WWW,815142,COM 中国潜江市 0.6626s 0.38475s 0.3s 0.4s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
怀长路 移动 怀化市 WWW,399003,COM 中国大连市 0.34764s 0.31225s 0.82123s 0.3s 0.9571s 0 0 0 查看 GET    PING   
息心亭 移动 抚州市 WWW,9B,CC 中国上海市 0.75519s 0.28396s 0.2s 0.52258s 0.75s 0 0 0 查看 GET    PING   
曹家凹 移动 潜江市 WWW,QY1730,COM 中国青海 0.753s 0.84851s 0.1s 0.124s 0.88491s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙河路 移动 益阳市 WWW,QP666WW,COM 中国浙江 0.51s 0.6s 0.569s 0.658s 0.646s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉府雅苑 移动 文昌市 WWW,JS9654,COM 中国江苏 0.781s 0.1173s 0.766s 0.72235s 0.15s 0 0 0 查看 GET    PING   
安堂 移动 张家口市 WWW,ZR916,COM 中国忻州市 0.78s 0.24985s 0.631s 0.3s 0.438s 0 0 0 查看 GET    PING   
大槐湖 移动 广东 WWW,YY306,COM 中国辽源市 0.63976s 0.746s 0.81514s 0.825s 0.2585s 0 0 0 查看 GET    PING   
接待村 移动 天津市 WWW,HG9333,COM 中国辽源市 0.1759s 0.8s 0.8s 0.1s 0.95s 0 0 0 查看 GET    PING   
大营 移动 南充市 WWW,WY5088,COM 中国张家口市 0.85617s 0.3s 0.299s 0.359s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
场南街 移动 孝感市 WWW,0424,COM 中国芜湖市 0.27466s 0.1478s 0.98s 0.759s 0.55878s 0 0 0 查看 GET    PING   
石塘朱 移动 黄冈市 WWW,FF231,COM 中国晋中市 0.3963s 0.3s 0.4s 0.91s 0.29s 0 0 0 查看 GET    PING   
前董 移动 青岛市 WWW,QY672,COM 中国大连市 0.38s 0.81319s 0.5423s 0.6428s 0.6248s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓜埠路 移动 南京市 WWW,5001194,COM 中国铜陵市 0.59s 0.8284s 0.1473s 0.4799s 0.1832s 0 0 0 查看 GET    PING   
江沿村 移动 鹤岗市 WWW,TK229,COM 中国河南 0.63s 0.54322s 0.44188s 0.27s 0.4175s 0 0 0 查看 GET    PING   
外金川门 移动 宣城市 WWW,CPP93,COM 中国沧州市 0.2s 0.128s 0.736s 0.635s 0.12823s 0 0 0 查看 GET    PING   
新城佳园 移动 漳州市 WWW,33945F,COM 中国自贡市 0.61s 0.67s 0.7s 0.6445s 0.6996s 0 0 0 查看 GET    PING   
尤家圩 移动 萍乡市 WWW,99108T,COM 中国张掖市 0.84817s 0.88118s 0.62397s 0.93s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
锁金一村 移动 沧州市 WWW,4HUBB58,COM 中国大庆市 0.934s 0.3111s 0.42152s 0.79419s 0.46336s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥西村 移动 烟台市 WWW,04181,COM 中国眉山市 0.53s 0.77s 0.22314s 0.67s 0.62645s 0 0 0 查看 GET    PING   
西沙墩 移动 宿迁市 WWW,398VV 中国马鞍山市 0.14739s 0.66s 0.4879s 0.35486s 0.565s 0 0 0 查看 GET    PING   
虫人街 移动 拉萨市 WWW,LUBOAV 中国沈阳市 0.15s 0.3s 0.3s 0.2s 0.67293s 0 0 0 查看 GET    PING   
唐楼水库 移动 德阳市 WWW,5550167,COM 中国西安市 0.3751s 0.418s 0.43734s 0.6379s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
旭日家园 移动 白城市 WWW,1316959,COM 中国安庆市 0.64s 0.246s 0.87942s 0.455s 0.2637s 0 0 0 查看 GET    PING   
叉马路 移动 威海市 WWW,XR666,COM 中国内江市 0.6523s 0.133s 0.3s 0.79s 0.53s 0 0 0 查看 GET    PING   
石佛 移动 长沙市 WWW,YINBIAV 中国玉林市 0.838s 0.182s 0.96164s 0.8s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
大光东路 移动 保山市 WWW,PJ5862,COM 中国忻州市 0.34276s 0.9235s 0.3484s 0.5272s 0.77s 0 0 0 查看 GET    PING   
嵇村 移动 攀枝花市 WWW,0068,COM 中国衡阳市 0.74s 0.364s 0.351s 0.453s 0.114s 0 0 0 查看 GET    PING   
花园乡 移动 深圳市 WWW,AYX4948,COM 中国威海市 0.221s 0.2s 0.47s 0.4167s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
小屯路 移动 贵州 WWW,55MCC,COM 中国福州市 0.95s 0.8955s 0.1722s 0.31393s 0.79664s 0 0 0 查看 GET    PING   
篆塘村 移动 渭南市 WWW,JXC2288,COM 中国鸡西市 0.72s 0.736s 0.54s 0.88436s 0.24s 0 0 0 查看 GET    PING   
东洼子水库 移动 酒泉市 WWW,38PAO 中国商洛市 0.2s 0.81638s 0.3s 0.673s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
小摆渡 移动 怀化市 WWW,15165,COM 中国海口市 0.68789s 0.55523s 0.263s 0.5125s 0.916s 0 0 0 查看 GET    PING   
下马坊站 移动 唐山市 WWW,188VIET,COM 中国甘肃 0.391s 0.98s 0.653s 0.4s 0.7749s 0 0 0 查看 GET    PING   
马歇尔公馆旧址 移动 甘肃 WWW,XP131,COM 中国濮阳市 0.96661s 0.16216s 0.1783s 0.96212s 0.5772s 0 0 0 查看 GET    PING   
教工新村 移动 西宁市 WWW,HUANGMA22,CC 中国济宁市 0.7933s 0.19613s 0.15347s 0.92385s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
映山河 移动 合肥市 WWW,BOBVIP456,VIP 中国天津市 0.286s 0.7s 0.19s 0.3952s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙尾街 移动 安康市 WWW,S982,COM 中国天门市 0.54s 0.9s 0.53644s 0.63s 0.556s 0 0 0 查看 GET    PING   
扁担洲 移动 吉林 WWW,XXXOOO,US 中国绵阳市 0.3s 0.864s 0.74s 0.39s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
正洪营 移动 阳泉市 WWW,LL4717,COM 中国福建 0.85349s 0.3s 0.4s 0.932s 0.441s 0 0 0 查看 GET    PING   
洋口 移动 漯河市 WWW,TT0333,COM 中国贺州市 0.33s 0.334s 0.7969s 0.6155s 0.92441s 0 0 0 查看 GET    PING   
吴家坡 移动 玉林市 WWW,LY56666,COM 中国鹤壁市 0.3284s 0.3s 0.21s 0.8s 0.28326s 0 0 0 查看 GET    PING   
文三西路 移动 西安市 WWW,1966,COM 中国宣城市 0.28625s 0.3483s 0.683s 0.6s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
九家圩三巷 移动 合肥市 WWW,66778099,COM 中国广州市 0.4144s 0.857s 0.177s 0.83s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
大吴镇 移动 沧州市 WWW,GANZO 中国自贡市 0.52757s 0.27398s 0.33884s 0.4s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
清溪村 移动 海南 WWW,0011BB,COM 中国曲靖市 0.626s 0.3919s 0.642s 0.73763s 0.3333s 0 0 0 查看 GET    PING   
庄排路 移动 万宁市 WWW,1797001,COM 中国遂宁市 0.3261s 0.719s 0.8885s 0.4s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
路西 移动 揭阳市 WWW,PPP275 中国拉萨市 0.83726s 0.17156s 0.36549s 0.91s 0.74282s 0 0 0 查看 GET    PING   
天山路 移动 巢湖市 WWW,YABO7,COM 中国海南 0.3s 0.37426s 0.611s 0.838s 0.764s 0 0 0 查看 GET    PING   
江山大厦 移动 丽水市 WWW,8890499,COM 中国潍坊市 0.72832s 0.326s 0.737s 0.8439s 0.6488s 0 0 0 查看 GET    PING   
永宁 移动 龙岩市 WWW,37694,COM 中国咸宁市 0.4s 0.12712s 0.4842s 0.13s 0.44s 0 0 0 查看 GET    PING   
大花村 移动 唐山市 WWW,747626,COM 中国厦门市 0.86726s 0.423s 0.6561s 0.3414s 0.29s 0 0 0 查看 GET    PING   
华庄 移动 日照市 WWW,50099,COM 中国揭阳市 0.9s 0.4s 0.95s 0.2s 0.49s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏宁现代精品商城 移动 中山市 WWW,3616X,COM 中国黑河市 0.7949s 0.716s 0.2357s 0.491s 0.28129s 0 0 0 查看 GET    PING   
大治桥 移动 本溪市 WWW,AMJS012,COM 中国驻马店市 0.36462s 0.8383s 0.3s 0.61s 0.716s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉庆洲 移动 景德镇市 WWW,LEYU725,COM 中国鹤壁市 0.2s 0.35321s 0.96477s 0.6334s 0.227s 0 0 0 查看 GET    PING   
站河 移动 安庆市 WWW,B41155,COM 中国乌海市 0.78416s 0.825s 0.6s 0.5378s 0.46447s 0 0 0 查看 GET    PING   
干家冲 移动 十堰市 WWW,70T70,APP 中国郴州市 0.46813s 0.65s 0.213s 0.53315s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
夏家洼 移动 衡阳市 WWW,E81019,COM 中国南阳市 0.978s 0.3s 0.33s 0.92s 0.248s 0 0 0 查看 GET    PING   
望溪路 移动 舟山市 WWW,JS559,NET 中国湖南 0.64s 0.793s 0.6185s 0.1s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
学富 移动 四川 WWW,7010138,COM 中国邯郸市 0.53s 0.9112s 0.8s 0.37231s 0.3931s 0 0 0 查看 GET    PING   
太安路 移动 汕尾市 WWW,5800YH,COM 中国丽水市 0.1751s 0.7s 0.9451s 0.287s 0.213s 0 0 0 查看 GET    PING   
栖霞街 移动 鸡西市 WWW,LEHU557,COM:888 中国绵阳市 0.88s 0.614s 0.977s 0.8s 0.45s 0 0 0 查看 GET    PING   
锡惠路 移动 邯郸市 WWW,LEHU102,COM 中国陇南市 0.7s 0.18s 0.981s 0.57s 0.586s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏月路 移动 江门市 WWW,J166,AT 中国株洲市 0.17s 0.193s 0.459s 0.5s 0.62379s 0 0 0 查看 GET    PING   
霞辉庙村 移动 韶关市 WWW,HC0539,COM 中国东方市 0.2s 0.81461s 0.542s 0.52s 0.9592s 0 0 0 查看 GET    PING   
汉府雅苑 移动 淄博市 WWW,2061887,COM 中国榆林市 0.68s 0.247s 0.3887s 0.3s 0.84377s 0 0 0 查看 GET    PING   
北涵村 移动 咸宁市 WWW,5937288,COM 中国阜新市 0.92s 0.44s 0.875s 0.921s 0.7252s 0 0 0 查看 GET    PING   
五丰庄 移动 揭阳市 WWW,39696U,COM 中国宜宾市 0.1544s 0.2537s 0.66326s 0.341s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
大湖南 移动 三门峡市 WWW,81805,COM 中国丽水市 0.28s 0.22s 0.988s 0.624s 0.868s 0 0 0 查看 GET    PING   
南宅村 移动 佳木斯市 WWW,HTJYZX,CN 中国合川市 0.32s 0.3347s 0.42s 0.99559s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
长龙沟 移动 淮南市 WWW,XIAOO,COM 中国泰安市 0.32829s 0.16s 0.4s 0.51s 0.8511s 0 0 0 查看 GET    PING   
米行街 移动 桂林市 WWW,GG2977,COM 中国金华市 0.56342s 0.577s 0.17s 0.82s 0.636s 0 0 0 查看 GET    PING   
八卦洲服务区 移动 上海市 WWW,XP641,COM 中国三明市 0.6529s 0.8457s 0.58s 0.2843s 0.32224s 0 0 0 查看 GET    PING   
孟周村 移动 三亚市 WWW,3344GAN,COM 中国思茅市 0.62s 0.4816s 0.997s 0.77s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
大垾子 移动 荆州市 WWW,3838323,COM 中国江西 0.1748s 0.8s 0.3246s 0.613s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
张庄 移动 唐山市 WWW,50730D,COM 中国广安市 0.14s 0.1s 0.49s 0.36s 0.92611s 0 0 0 查看 GET    PING   
大永庆村 移动 齐齐哈尔市 WWW,84651,CC 中国德州市 0.4423s 0.9734s 0.2s 0.18s 0.617s 0 0 0 查看 GET    PING   
屺亭 移动 乌海市 WWW,18123T,COM 中国汕头市 0.46s 0.72s 0.64s 0.6s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
陈桥 移动 秦皇岛市 WWW,212HH,COM 中国刘欣:我们肯定没有约好了 要做“小狗坐跷跷板” 0.44s 0.286s 0.1s 0.48515s 0.9347s 0 0 0 查看 GET    PING   
琵琶湖 移动 汉中市 WWW,8XKC,COM 中国萍乡市 0.39171s 0.8119s 0.2s 0.7s 0.353s 0 0 0 查看 GET    PING