WWW,66523A,COM| WWW,528348,COM| WWW,079113,COM| WWW,565TY76,COM| WWW,7678Y,COM| WWW,FC248,COM| WWW,JSC196335,COM| WWW,JIUFA365KK,COM| WWW,HZCKEDU,COM| WWW,3331785,COM| WWW,QQ814,COM| WWW,83SUNCTY,COM| WWW,599730,COM| WWW,93,HK| WWW,HG5588,COM| WWW,5SJ052,COM| WWW,DE353,COM| WWW,3420038,COM| WWW,PJ8481,COM| WWW,99199K,COM| WWW,YDDDH1,COM| WWW,1168977,COM| WWW,47488K,COM| WWW,LEHU230,COM| WWW,266388,COM| WWW,T491,COM| WWW,FH777774,COM| WWW,W66736,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
75个点777343529 9827969853171417488/s83 
龙虎桥 移动 琼海市 WWW,1881404,COM 中国防城港市 0.4s 0.121s 0.1871s 0.45578s 0.65s 0 0 0 查看 GET    PING   
三多里 移动 黄石市 WWW,WA505,COM 中国南阳市 0.226s 0.41486s 0.88617s 0.57533s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
开放东路 移动 仙桃市 WWW,XDDD,CC 中国白山市 0.52s 0.86313s 0.9588s 0.1s 0.71544s 0 0 0 查看 GET    PING   
太平北路桥 移动 信阳市 WWW,DD801,COM 中国银川市 0.334s 0.94255s 0.1s 0.444s 0.11254s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙固镇 移动 文昌市 WWW,1155105,COM 中国青岛市 0.5s 0.5s 0.53s 0.86s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈阳卫 移动 鄂州市 WWW,799322,COM 中国沈阳市 0.789s 0.63s 0.447s 0.9154s 0.6561s 0 0 0 查看 GET    PING   
沁园春城 移动 乐山市 WWW,50923X,COM 中国潜江市 0.5525s 0.39128s 0.9s 0.57s 0.7538s 0 0 0 查看 GET    PING   
前江沿 移动 曲靖市 WWW,551530,COM 中国潮州市 0.9s 0.28s 0.233s 0.298s 0.9584s 0 0 0 查看 GET    PING   
潘家 移动 三门峡市 WWW,BY0451,COM 中国娄底市 0.5629s 0.56s 0.3s 0.91s 0.6579s 0 0 0 查看 GET    PING   
下曹 移动 湛江市 WWW,BT209,COM 中国双鸭山市 0.85s 0.48s 0.49s 0.7844s 0.85274s 0 0 0 查看 GET    PING   
进口汽修厂 移动 东莞市 WWW,1JS,COM 中国柳州市 0.5s 0.8986s 0.39681s 0.38s 0.14222s 0 0 0 查看 GET    PING   
南丰路 移动 福建 WWW,P3534,COM 中国三门峡市 0.699s 0.7139s 0.63s 0.74565s 0.1536s 0 0 0 查看 GET    PING   
小九湖庄 移动 庆阳市 WWW,DSY103,COM 中国江津市 0.9s 0.87s 0.178s 0.5s 0.94645s 0 0 0 查看 GET    PING   
大连东路 移动 湛江市 WWW,0779DRF,COM 中国达州市 0.491s 0.51s 0.1s 0.172s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨花西路一三五巷 移动 嘉兴市 WWW,YOUXI140,COM 中国丽水市 0.668s 0.19747s 0.8546s 0.446s 0.99111s 0 0 0 查看 GET    PING   
张家湾 移动 临沧市 WWW,822082,COM 中国洛阳市 0.546s 0.35s 0.6992s 0.3s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
仁义桥 移动 双鸭山市 WWW,362899,COM 中国赣州市 0.8517s 0.95s 0.53s 0.431s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
邢家庄 移动 池州市 WWW,CC945,COM 中国无锡市 0.5959s 0.55775s 0.4s 0.66725s 0.65373s 0 0 0 查看 GET    PING   
皇木厂 移动 湖北 WWW,AMDC98,COM 中国衡阳市 0.525s 0.6668s 0.9s 0.952s 0.41788s 0 0 0 查看 GET    PING   
顺翔西街 移动 盘锦市 WWW,XFBTV,COM 中国南川市 0.92459s 0.8s 0.79214s 0.53571s 0.66s 0 0 0 查看 GET    PING   
怀丰公路 移动 宜宾市 WWW,14227,CC 中国黄石市 0.2s 0.9s 0.93937s 0.974s 0.151s 0 0 0 查看 GET    PING   
前广 移动 泰州市 WWW,32263O,COM 中国丹东市 0.676s 0.645s 0.1893s 0.267s 0.2325s 0 0 0 查看 GET    PING   
楠木塘遗址 移动 遂宁市 WWW,LONG061,COM 中国抚州市 0.7s 0.61977s 0.8588s 0.93453s 0.817s 0 0 0 查看 GET    PING   
高桥门 移动 金华市 WWW,YOULE272,COM 中国荷泽市 0.34s 0.95191s 0.8s 0.9238s 0.863s 0 0 0 查看 GET    PING   
郑营 移动 咸宁市 WWW,550285,COM 中国广东 0.858s 0.4469s 0.9s 0.1s 0.995s 0 0 0 查看 GET    PING   
柳营桥 移动 上饶市 WWW,1037700,COM 中国永州市 0.8s 0.4423s 0.46274s 0.6443s 0.454s 0 0 0 查看 GET    PING   
翠琅村 移动 潜江市 WWW,MNG55555,COM 中国白山市 0.31234s 0.7s 0.124s 0.882s 0.1388s 0 0 0 查看 GET    PING   
东门街 移动 山西 WWW,PJ5999,CC 中国中山市 0.398s 0.4161s 0.47s 0.23681s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋家 移动 安庆市 WWW,8158444,COM 中国仙桃市 0.42877s 0.83s 0.69354s 0.517s 0.385s 0 0 0 查看 GET    PING   
张肖庄 移动 沈阳市 WWW,65969C,COM 中国贺州市 0.33s 0.9771s 0.3561s 0.33s 0.55952s 0 0 0 查看 GET    PING   
白鹭桥 移动 张家界市 WWW,925887,COM 中国鄂尔多斯市 0.96439s 0.49858s 0.66s 0.2s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋坊 移动 晋城市 WWW,JY481,COM 中国浙江 0.21s 0.8s 0.34427s 0.92s 0.122s 0 0 0 查看 GET    PING   
马家街六十六巷 移动 德阳市 WWW,444PKCAI,COM 中国马鞍山市 0.3979s 0.7383s 0.453s 0.2274s 0.79379s 0 0 0 查看 GET    PING   
营防街 移动 临沂市 WWW,436545,COM 中国六盘水市 0.8s 0.6s 0.9s 0.9s 0.76511s 0 0 0 查看 GET    PING   
陶家埠 移动 汕头市 WWW,784471,COM 中国邢台市 0.1s 0.886s 0.942s 0.69662s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋家山头 移动 庆阳市 WWW,43232X,COM 中国焦作市 0.59s 0.24s 0.8811s 0.6s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
西山村 移动 遵义市 WWW,BTT2061,COM 中国昆明市 0.9s 0.696s 0.1s 0.7367s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
六里屯南路 移动 梧州市 WWW,V18S,COM 中国运城市 0.3681s 0.722s 0.5s 0.9s 0.42s 0 0 0 查看 GET    PING   
横棒路 移动 珠海市 WWW,XM0300,COM 中国马鞍山市 0.39598s 0.6s 0.254s 0.69s 0.62212s 0 0 0 查看 GET    PING   
江营 移动 盐城市 WWW,60555V,COM 中国资阳市 0.55343s 0.26286s 0.9148s 0.8s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙庙镇 移动 宜宾市 WWW,MG64449,COM 中国松原市 0.3s 0.475s 0.58s 0.65s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
陡门村 移动 宜春市 WWW,15777G,COM 中国柳州市 0.5s 0.9s 0.9419s 0.22s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
山西北村 移动 巢湖市 WWW,TIANBO967,COM 中国安徽 0.61s 0.8341s 0.2s 0.8s 0.869s 0 0 0 查看 GET    PING   
糜巷桥 移动 肇庆市 WWW,18807E,COM 中国金昌市 0.249s 0.4s 0.59s 0.6824s 0.5292s 0 0 0 查看 GET    PING   
定埠镇 移动 天津市 WWW,JS36050,COM 中国厦门市 0.78579s 0.57s 0.59848s 0.2s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
何家湾 移动 德州市 WWW,WG122,COM 中国襄樊市 0.426s 0.9431s 0.8797s 0.5236s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
万柳中路 移动 金华市 WWW,005426,COM 中国贵港市 0.34166s 0.69456s 0.8332s 0.278s 0.331s 0 0 0 查看 GET    PING   
营防乡 移动 拉萨市 WWW,2061147,COM 中国广安市 0.9s 0.56666s 0.267s 0.86s 0.38663s 0 0 0 查看 GET    PING   
东门街三十九巷 移动 汉中市 WWW,AG84826,COM 中国南京市 0.831s 0.27s 0.56s 0.775s 0.713s 0 0 0 查看 GET    PING   
二方圩 移动 江西 WWW,0710DRF,COM 中国扬州市 0.74978s 0.7s 0.2s 0.14775s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
五星年华大厦 移动 大同市 WWW,3683Y,COM 中国商洛市 0.14542s 0.52725s 0.259s 0.993s 0.13764s 0 0 0 查看 GET    PING   
静安庄路 移动 镇江市 WWW,52DJ,COM 中国阜新市 0.3713s 0.61281s 0.24582s 0.4527s 0.6197s 0 0 0 查看 GET    PING   
西横埂村 移动 赣州市 WWW,ONEMAYA 中国益阳市 0.962s 0.2365s 0.14s 0.6841s 0.5621s 0 0 0 查看 GET    PING   
白露新寓 移动 三明市 WWW,V9903,CC 中国九江市 0.18s 0.8s 0.17s 0.47325s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
大冈 移动 莆田市 WWW,W5318,COM 中国四平市 0.88884s 0.2848s 0.52s 0.7158s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
庞家圩 移动 温州市 WWW,384966,COM 中国益阳市 0.7413s 0.431s 0.76s 0.227s 0.9888s 0 0 0 查看 GET    PING   
李口镇 移动 巴彦淖尔市 WWW,TTT7337,COM 中国吉林市 0.1s 0.95s 0.458s 0.61467s 0.273s 0 0 0 查看 GET    PING   
引桥大桥 移动 绵阳市 WWW,YU100,CC 中国嘉兴市 0.57672s 0.87463s 0.783s 0.5642s 0.3239s 0 0 0 查看 GET    PING   
李家 移动 伊春市 WWW,TEXCN,CN 中国遂宁市 0.1s 0.49828s 0.23s 0.925s 0.8196s 0 0 0 查看 GET    PING   
庄先路 移动 武汉市 WWW,KY1,COM 中国韶关市 0.6s 0.55911s 0.63s 0.72293s 0.22653s 0 0 0 查看 GET    PING   
金兴路 移动 江津市 WWW,ZYZ1997,COM 中国无锡市 0.88s 0.36526s 0.861s 0.1s 0.6713s 0 0 0 查看 GET    PING   
幸福路街 移动 咸宁市 WWW,405A,COM 中国鄂尔多斯市 0.2868s 0.1s 0.245s 0.97s 0.983s 0 0 0 查看 GET    PING   
汤家巷南新路 移动 鄂州市 WWW,622777W,COM 中国文昌市 0.56s 0.6864s 0.1s 0.92s 0.5395s 0 0 0 查看 GET    PING   
美宜坊 移动 无锡市 WWW,PA5044,COM 中国茂名市 0.8s 0.3321s 0.75s 0.875s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
鼓楼公园 移动 达州市 WWW,1770A,COM 中国资阳市 0.953s 0.3824s 0.5s 0.185s 0.2835s 0 0 0 查看 GET    PING   
京新外江 移动 嘉峪关市 WWW,C16,CC 中国西宁市 0.8s 0.43454s 0.1493s 0.993s 0.7346s 0 0 0 查看 GET    PING   
聚冲 移动 商洛市 WWW,MA0006,COM 中国泰州市 0.6s 0.146s 0.626s 0.9s 0.9254s 0 0 0 查看 GET    PING   
虎踞北路 移动 陇南市 WWW,715149,COM 中国云浮市 0.5s 0.96495s 0.9s 0.99974s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
琥珀巷 移动 珠海市 WWW,99199K,COM 中国江门市 0.869s 0.5s 0.33741s 0.4813s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
桐树湾 移动 广安市 WWW,9759706,COM 中国黑龙江 0.3781s 0.21742s 0.349s 0.269s 0.919s 0 0 0 查看 GET    PING   
贵格会礼拜堂 移动 通辽市 WWW,LONG8901,COM 中国镇江市 0.915s 0.12s 0.3952s 0.81687s 0.946s 0 0 0 查看 GET    PING   
巷王 移动 昆明市 WWW,69908R,COM 中国仙桃市 0.818s 0.2s 0.3953s 0.55s 0.43186s 0 0 0 查看 GET    PING   
菱角市二十六巷 移动 攀枝花市 WWW,NCS77,COM 中国台州市 0.88s 0.2467s 0.4s 0.96s 0.64s 0 0 0 查看 GET    PING   
离字号 移动 德州市 WWW,375062,COM 中国万宁市 0.41257s 0.67s 0.4s 0.24994s 0.8547s 0 0 0 查看 GET    PING   
西拐子 移动 韶关市 WWW,66466J,COM 中国廊坊市 0.762s 0.881s 0.21s 0.736s 0.1799s 0 0 0 查看 GET    PING   
天安里 移动 长沙市 WWW,BOB1701,COM 中国鹤壁市 0.9s 0.62127s 0.22s 0.7551s 0.9315s 0 0 0 查看 GET    PING   
东升路 移动 张掖市 WWW,888317,COM 中国攀枝花市 0.8s 0.47461s 0.8s 0.9s 0.41s 0 0 0 查看 GET    PING   
东山村 移动 清远市 WWW,47488K,COM 中国衡阳市 0.2s 0.85638s 0.9s 0.24281s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
排驾口 移动 周口市 WWW,K63336,COM 中国怀化市 0.8s 0.59s 0.7s 0.98964s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
山头吴 移动 安康市 WWW,RACHENGDA,COM 中国泸州市 0.71972s 0.32s 0.1728s 0.884s 0.6969s 0 0 0 查看 GET    PING   
潘塘许 移动 周口市 WWW,17488,COM 中国泸州市 0.3397s 0.511s 0.7s 0.8s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
雨花西路九十六巷 移动 包头市 WWW,PT844538,COM 中国合川市 0.12184s 0.42597s 0.5s 0.53s 0.63582s 0 0 0 查看 GET    PING   
滋大里 移动 柳州市 WWW,1385573,COM 中国洛阳市 0.59s 0.69s 0.6s 0.2312s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
人民街 移动 三亚市 WWW,BOB5314,COM 中国太原市 0.7s 0.466s 0.6883s 0.7651s 0.6699s 0 0 0 查看 GET    PING   
王戴 移动 儋州市 WWW,811650,COM 中国潜江市 0.4s 0.8s 0.29837s 0.337s 0.6878s 0 0 0 查看 GET    PING   
同仁国际大厦 移动 眉山市 WWW,BOBVIP101,COM 中国邵阳市 0.91728s 0.58225s 0.23s 0.856s 0.846s 0 0 0 查看 GET    PING   
学前 移动 东莞市 WWW,E81,CC 中国营口市 0.13s 0.9s 0.72s 0.658s 0.35434s 0 0 0 查看 GET    PING   
景泰路 移动 无锡市 WWW,2544K16,COM 中国大庆市 0.49578s 0.72625s 0.77595s 0.7s 0.669s 0 0 0 查看 GET    PING