WWW,2061503,COM| WWW,105062,COM| WWW,48147T,COM| WWW,608K,COM| WWW,D88388,COM| WWW,AB20200,COM| WWW,LH0958,COM| WWW,28520A,COM| WWW,9964BB,COM| WWW,3654,COM| WWW,C73688,COM| WWW,8ZHL,COM| WWW,M5554,COM| WWW,690787,COM| WWW,257277,COM| WWW,VGC666,COM| WWW,445360,COM| WWW,YOULE165,COM| WWW,3TMJC,COM| WWW,ZDJ0,COM| WWW,ZBTV365,COM| WWW,YABO77,VIP| WWW,46699,COM| WWW,359625,COM| WWW,YONGHUI111,COM| WWW,YOULE951,COM| WWW,250XD,COM| WWW,6920YH,COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
4559个点585173832 33854237765853677244/s623 
文革桥 移动 连云港市 WWW,PJ3392,COM 中国长治市 0.7s 0.622s 0.96735s 0.4s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
近华村 移动 长沙市 WWW,BI422,COM 中国宣城市 0.1183s 0.7468s 0.8s 0.283s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
嘉恒新苑 移动 云浮市 WWW,QY2451,COM 中国咸宁市 0.9918s 0.53149s 0.3823s 0.3681s 0.9342s 0 0 0 查看 GET    PING   
大浦 移动 邵阳市 WWW,33320029,COM 中国随州市 0.468s 0.6s 0.823s 0.17s 0.32s 0 0 0 查看 GET    PING   
金陵园 移动 广东 WWW,VNS365,COM 中国西安市 0.44s 0.33497s 0.21s 0.1s 0.3335s 0 0 0 查看 GET    PING   
乌衣巷 移动 钦州市 WWW,444517B,COM 中国丹东市 0.92s 0.327s 0.9s 0.77321s 0.37s 0 0 0 查看 GET    PING   
新洲五村 移动 海口市 WWW,H5038,COM 中国内江市 0.77s 0.6s 0.6458s 0.5s 0.223s 0 0 0 查看 GET    PING   
西寇村 移动 福建 WWW,SCHHGZ,COM 中国梧州市 0.69138s 0.18s 0.35s 0.99s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
菜巷 移动 三门峡市 WWW,8898YYY,COM 中国长春市 0.9s 0.1s 0.54s 0.15328s 0.76s 0 0 0 查看 GET    PING   
湾北村 移动 乌海市 WWW,64877S,COM 中国邢台市 0.5334s 0.5s 0.379s 0.85s 0.4577s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘陈 移动 宜春市 WWW,930LH,COM 中国郴州市 0.327s 0.43162s 0.7s 0.14s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
高桥村 移动 重庆市 WWW,10878J,COM 中国海南 0.93456s 0.23451s 0.7s 0.48617s 0.4648s 0 0 0 查看 GET    PING   
白鹭街 移动 上海市 WWW,3651GS,COM 中国德州市 0.8565s 0.72s 0.38s 0.152s 0.638s 0 0 0 查看 GET    PING   
仁和春天家园 移动 广州市 WWW,48588,COM 中国成都市 0.3s 0.2344s 0.56s 0.367s 0.646s 0 0 0 查看 GET    PING   
务本路 移动 芜湖市 WWW,2823I,COM 中国泉州市 0.6273s 0.92s 0.1669s 0.33s 0.8156s 0 0 0 查看 GET    PING   
油坊边 移动 拉萨市 WWW,9138I,COM 中国杭州市 0.135s 0.7s 0.94257s 0.4477s 0.62s 0 0 0 查看 GET    PING   
仁和路 移动 保定市 WWW,194381,COM 中国安顺市 0.143s 0.411s 0.72956s 0.38369s 0.95141s 0 0 0 查看 GET    PING   
杭海路 移动 新乡市 WWW,3070F,COM 中国巴中市 0.6814s 0.234s 0.9s 0.76977s 0.9249s 0 0 0 查看 GET    PING   
新亮汽修厂 移动 江津市 WWW,3559APP,COM 中国无锡市 0.4s 0.9536s 0.4s 0.52s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
营防西街 移动 银川市 WWW,31010G,COM 中国九江市 0.24838s 0.24s 0.8s 0.718s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
发旺 移动 南充市 WWW,6671M,COM 中国保定市 0.82718s 0.233s 0.13s 0.6s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
外山 移动 常州市 WWW,168603,COM 中国云南 0.6s 0.4919s 0.2884s 0.467s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
王四营路 移动 六盘水市 WWW,131045,COM 中国阳泉市 0.45199s 0.77822s 0.5642s 0.83283s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
三和村 移动 金昌市 WWW,6783499,COM 中国通辽市 0.2295s 0.8s 0.26s 0.1913s 0.467s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵东 移动 广安市 WWW,248A6,COM 中国连云港市 0.2731s 0.66s 0.59695s 0.18s 0.36852s 0 0 0 查看 GET    PING   
邵墟水库 移动 阳泉市 WWW,VIP9155,COM 中国韶关市 0.722s 0.7s 0.29622s 0.13244s 0.34698s 0 0 0 查看 GET    PING   
琵琶巷 移动 崇左市 WWW,662980,COM 中国青岛市 0.98598s 0.6s 0.336s 0.6617s 0.72297s 0 0 0 查看 GET    PING   
沈举人巷 移动 永川市 WWW,43677B,COM 中国呼和浩特市 0.8s 0.918s 0.599s 0.554s 0.56s 0 0 0 查看 GET    PING   
海寿里 移动 佛山市 WWW,194381,COM 中国河北 0.9s 0.41s 0.799s 0.1219s 0.29579s 0 0 0 查看 GET    PING   
太原庄 移动 汕尾市 WWW,HG5538,COM 中国吉安市 0.18s 0.6s 0.7989s 0.9s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
文昌桥 移动 河源市 WWW,ZHSWZX,COM 中国北京市 0.6341s 0.953s 0.147s 0.48376s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
过街村 移动 天水市 WWW,9348,COM 中国郑州市 0.48228s 0.47526s 0.273s 0.297s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
东一巷 移动 鸡西市 WWW,222D,COM 中国白城市 0.2s 0.87s 0.895s 0.94s 0.37379s 0 0 0 查看 GET    PING   
前万凹 移动 柳州市 WWW,559808,COM 中国河北 0.7786s 0.78s 0.55653s 0.49989s 0.57s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙元 移动 抚顺市 WWW,GG252,COM 中国温州市 0.255s 0.42795s 0.8519s 0.967s 0.985s 0 0 0 查看 GET    PING   
外圩 移动 宁波市 WWW,WENPOD,COM 中国铜川市 0.623s 0.2s 0.5s 0.3654s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
前东村 移动 永州市 WWW,RB9777,COM 中国怀化市 0.59654s 0.48979s 0.5s 0.38288s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
石孟村 移动 聊城市 WWW,GG252,COM 中国蚌埠市 0.98497s 0.6784s 0.97786s 0.17575s 0.36s 0 0 0 查看 GET    PING   
沿鲜鱼巷 移动 中山市 WWW,542433,COM 中国南通市 0.29717s 0.997s 0.23551s 0.55751s 0.154s 0 0 0 查看 GET    PING   
工人新村 移动 萍乡市 WWW,7447S,COM 中国鄂州市 0.47s 0.88741s 0.79477s 0.7s 0.271s 0 0 0 查看 GET    PING   
宕山路 移动 榆林市 WWW,5446LL,COM 中国甘肃 0.4s 0.776s 0.1s 0.83s 0.42266s 0 0 0 查看 GET    PING   
杜林 移动 定西市 WWW,C15388,COM 中国宣城市 0.5235s 0.373s 0.16s 0.7s 0.2176s 0 0 0 查看 GET    PING   
民族园路 移动 宜宾市 WWW,5866Y,COM 中国贺州市 0.9s 0.8962s 0.1976s 0.16826s 0.498s 0 0 0 查看 GET    PING   
太平路清真寺 移动 平顶山市 WWW,YH545,COM 中国湘潭市 0.89933s 0.5s 0.2586s 0.47264s 0.67s 0 0 0 查看 GET    PING   
莲花东 移动 北海市 WWW,BTSOUS,COM 中国十堰市 0.6837s 0.19s 0.2s 0.8s 0.7417s 0 0 0 查看 GET    PING   
滕家庄 移动 邵阳市 WWW,647759,COM 中国六安市 0.2s 0.71871s 0.57s 0.876s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
小戴村 移动 宝鸡市 WWW,8881,COM 中国安康市 0.143s 0.67s 0.71s 0.9s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
五里墩 移动 四川 WWW,YL440,COM 中国新乡市 0.32848s 0.376s 0.52s 0.1693s 0.81989s 0 0 0 查看 GET    PING   
园后 移动 商丘市 WWW,GG734,COM 中国吕梁市 0.1914s 0.52442s 0.52s 0.57271s 0.4174s 0 0 0 查看 GET    PING   
兴隆大街站 移动 江西 WWW,595568,COM 中国绍兴市 0.2375s 0.89374s 0.916s 0.1s 0.668s 0 0 0 查看 GET    PING   
后殷 移动 驻马店市 WWW,VN24268,COM 中国三亚市 0.5988s 0.56s 0.6s 0.2649s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
六合县 移动 清远市 WWW,PJ56808,COM 中国蚌埠市 0.468s 0.6318s 0.11s 0.55781s 0.8322s 0 0 0 查看 GET    PING   
善村 移动 大庆市 WWW,N0445,COM 中国嘉峪关市 0.62s 0.64611s 0.1s 0.36s 0.5997s 0 0 0 查看 GET    PING   
淮海新村 移动 益阳市 WWW,ZDJ9,COM 中国辽阳市 0.956s 0.326s 0.53463s 0.3776s 0.376s 0 0 0 查看 GET    PING   
国际联欢社旧址 移动 忻州市 WWW,APP1676,COM 中国广西 0.8s 0.455s 0.6s 0.96276s 0.78519s 0 0 0 查看 GET    PING   
小王营 移动 四平市 WWW,JK505,COM 中国洛阳市 0.582s 0.62s 0.78s 0.9189s 0.8299s 0 0 0 查看 GET    PING   
桥林镇 移动 绥化市 WWW,BW88GO,COM 中国青岛市 0.9s 0.13s 0.93s 0.172s 0.88678s 0 0 0 查看 GET    PING   
百里香舍 移动 济宁市 WWW,BET352,COM 中国烟台市 0.42s 0.1s 0.41s 0.185s 0.4497s 0 0 0 查看 GET    PING   
邓府山 移动 巢湖市 WWW,KJ2006,COM 中国阜新市 0.43s 0.64251s 0.2213s 0.9s 0.2869s 0 0 0 查看 GET    PING   
温州商贸城 移动 百色市 WWW,999AAY,COM 中国儋州市 0.116s 0.56s 0.5965s 0.8316s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
下戴塘 移动 湖北 WWW,LC8DC18,CON 中国滨州市 0.68523s 0.3s 0.1s 0.14367s 0.7869s 0 0 0 查看 GET    PING   
杏石口路 移动 安徽 WWW,493131,COM 中国南昌市 0.869s 0.7222s 0.8s 0.8628s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
大井村 移动 上饶市 WWW,870909C,COM 中国西安市 0.55992s 0.4649s 0.6645s 0.18739s 0.656s 0 0 0 查看 GET    PING   
学海馨园 移动 唐山市 WWW,AE55C,COM 中国兰州市 0.68s 0.3s 0.532s 0.6725s 0.161s 0 0 0 查看 GET    PING   
王家底 移动 宿迁市 WWW,14855,COM 中国安庆市 0.1567s 0.88s 0.4s 0.621s 0.94385s 0 0 0 查看 GET    PING   
乌榜村 移动 阜新市 WWW,991232,COM 中国汉中市 0.924s 0.782s 0.8696s 0.9157s 0.26932s 0 0 0 查看 GET    PING   
龙潭埂 移动 运城市 WWW,5886KK,COM 中国宜春市 0.65871s 0.98722s 0.3462s 0.6327s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
汤泉路 移动 临沂市 WWW,CC52655,COM 中国惠州市 0.21295s 0.79s 0.1837s 0.6295s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
林家庄 移动 白山市 WWW,834166,COM 中国十堰市 0.422s 0.2s 0.6212s 0.8s 0.9597s 0 0 0 查看 GET    PING   
旧王府 移动 衡阳市 WWW,77076B,COM 中国安庆市 0.3s 0.45866s 0.68578s 0.4453s 0.276s 0 0 0 查看 GET    PING   
和仁村 移动 宜宾市 WWW,939459,COM 中国深圳市 0.564s 0.1945s 0.69986s 0.343s 0.697s 0 0 0 查看 GET    PING   
河海路 移动 佳木斯市 WWW,8934Y,COM 中国萍乡市 0.85s 0.851s 0.883s 0.1983s 0.35831s 0 0 0 查看 GET    PING   
棉鞋营八巷 移动 儋州市 WWW,913042,COM 中国淄博市 0.1735s 0.4428s 0.11s 0.33s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
大彭镇 移动 营口市 WWW,97575,COM 中国三明市 0.7534s 0.2474s 0.8321s 0.175s 0.1291s 0 0 0 查看 GET    PING   
湖南东路 移动 潮州市 WWW,PJ1856,CON 中国云南 0.36733s 0.3784s 0.381s 0.2279s 0.135s 0 0 0 查看 GET    PING   
姑嫂塘 移动 营口市 WWW,17838C,COM 中国三明市 0.334s 0.422s 0.52863s 0.3s 0.59s 0 0 0 查看 GET    PING   
黄土岗 移动 陕西 WWW,391003,COM 中国仙桃市 0.5s 0.56s 0.229s 0.91585s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
小林 移动 池州市 WWW,97898,COM 中国潜江市 0.52s 0.4s 0.765s 0.81295s 0.1964s 0 0 0 查看 GET    PING   
亚东国际公寓 移动 河池市 WWW,YOULE303,COM 中国资阳市 0.4953s 0.786s 0.1967s 0.924s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
宝善街十六巷 移动 柳州市 WWW,XXM170,COM 中国武汉市 0.93s 0.122s 0.74s 0.8328s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
福田村 移动 牡丹江市 WWW,1111BZCP,COM 中国广州市 0.2s 0.1s 0.3s 0.463s 0.15148s 0 0 0 查看 GET    PING   
王家巷 移动 丽水市 WWW,213957,COM 中国白山市 0.74s 0.756s 0.594s 0.672s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
五班村 移动 中山市 WWW,PA6002,COM 中国新乡市 0.61584s 0.91s 0.244s 0.2s 0.853s 0 0 0 查看 GET    PING   
御湖国际公寓 移动 丽水市 WWW,XPJ05000,COM 中国韶关市 0.39833s 0.127s 0.49s 0.63926s 0.167s 0 0 0 查看 GET    PING   
浦欣家园 移动 广州市 WWW,0163J,COM 中国云浮市 0.515s 0.8s 0.96s 0.2998s 0.1667s 0 0 0 查看 GET    PING   
廉轩 移动 西安市 WWW,6906PP,COM 中国资阳市 0.428s 0.7551s 0.77638s 0.4695s 0.619s 0 0 0 查看 GET    PING   
赤乌路 移动 永州市 WWW,79047777,COM 中国眉山市 0.1s 0.4s 0.8s 0.29s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING   
汪冲居民区 移动 徐州市 WWW,HY4422,COM 中国大同市 0.3862s 0.65s 0.8696s 0.25s 0.4s 0 0 0 查看 GET    PING